Hernieuwbare grondstoffen

Hernieuwbare grondstoffen

Met het oog op duurzaamheid maakt het veel uit welke grondstoffen voor biobrandstoffen worden gebruikt. Afval en restproducten hebben veel voordelen: ze concurreren niet met de voedselproductie en er hoeft geen nieuwe landbouwgrond te worden gebruikt, bijvoorbeeld om gewassen voor biobrandstof te verbouwen. In 2021 haalde Neste wereldwijd meer dan 90% van zijn hernieuwbare grondstoffen uit afval- en reststoffen. Bij Neste gebruiken we een breed scala aan duurzaam geproduceerde en wereldwijd ingekochte grondstoffen. Daarmee maken wij in onze raffinaderijen in Finland, Nederland en Singapore hernieuwbare producten, waaronder Neste MY Renewable Diesel (HVO100). Het aandeel van de afzonderlijke grondstoffen in Neste's raffinage kan van jaar tot jaar verschillen, afhankelijk van hun beschikbaarheid, prijs en marktspecifieke vereisten.

Neste's eigen NEXBTL-technologie maakt het mogelijk een grote verscheidenheid van hernieuwbare vetten en oliën te gebruiken voor de productie van hernieuwbare producten. Deze hernieuwbare producten zijn altijd van topkwaliteit, ongeacht de grondstoffen die bij de productie worden gebruikt.

Huidige mix van grondstoffen

Neste MY Renewable Diesel (HVO) kan worden gemaakt van een grote verscheidenheid aan afval- en reststoffen en andere hernieuwbare grondstoffen. Hierdoor is ook bij stijgende vraag de beschikbaarheid van Neste MY gegarandeerd.

 

animal fat icon

DIERLIJK VET UIT AFVAL VAN DE VOEDSELINDUSTRIE

cooking oil icon

AFGEWERKT FRITUURVET

vegetable oil icon

AFVAL- EN RESTSTOFFEN VAN DE VERWERKING VAN PLANTAARDIGE OLIE

fish bone icon

VISVET UIT AFVAL VAN DE VISVERWERKINGSINDUSTRIE

corn icon

TECHNISCHE MAÏSOLIE (EEN RESIDU VAN ETHANOLPRODUCTIE)

sustainably produced vegetable oils

DUURZAAM GEPRODUCEERDE PLANTAARDIGE OLIËN

 Neste's toekomstige grondstoffen

Innovatieve nieuwe grondstoffen

Wij zijn voortdurend op zoek naar diversificatie van onze portefeuille met nieuwe grondstoffen.

We streven voortdurend naar een grotere beschikbaarheid van hernieuwbare grondstoffen en ontwikkelen technologieën om ons grondstoffenportefeuille nog verder te diversifiëren. Dit helpt ons toegang te krijgen tot voldoende hoeveelheden grondstoffen om onze groeiende productiecapaciteit te ondersteunen. Zo kunnen wij onze positieve klimaat voetafdruk maximaliseren.

Wij ontwikkelen de beschikbaarheid van opkomende afval- en residugrondstoffen van lagere kwaliteit, zoals zure oliën, palm-effluentslib (PES) en uit afvalwater gewonnen vet (‘bruin vet’). Ook blijven wij bijvoorbeeld lignocellulose (vezelhoudende plantaardige materie) zoals residuen van landbouw en boskap, vast stedelijk afval en algen als toekomstige grondstofopties bestuderen.

Op middellange tot lange termijn willen we onze portefeuille verder diversifiëren met andere soorten grondstoffen, zoals nieuwe plantaardige oliën (NVO) uit geavanceerde landbouwconcepten. Neste blijft bovendien Power-to-X-technologieën onderzoeken. We nemen stappen om de beschikbaarheid van grondstoffen te verzekeren, bijvoorbeeld door overnames van bedrijven die gespecialiseerd zijn in de inzameling van afval- en reststoffen, partnerschappen, de uitbouw van ons wereldwijd aggregatienetwerk, en door de ontwikkeling van onze technische capaciteiten om meer uitdagende grondstoffen te verwerken.

Neste MY Renewable Diesel wordt gemaakt van een gevarieerde mix van 100% hernieuwbare grondstoffen, waarbij een constante productkwaliteit is gewaarborgd.

Zoek tankstations en distributeurs

Vind Neste MY

Wilt u meer weten?

Contact

*De methode die wordt gebruikt om de emissies in de levenscyclus en de emissiereductie te berekenen, voldoet aan de herziene Europese richtlijn hernieuwbare energie (RED2, 2018/2001/EU)

 

Leer meer over Neste MY