Waarom hernieuwbare brandstoffen?

In 1804 werden voor het eerst fossiele brandstoffen gebruikt voor transport met de eerste stoomtrein. In de afgelopen 200 jaar is het overgrote deel van het vervoer over land, zee en in de lucht op fossiele brandstoffen gaan draaien. Het gebruik van wat in wezen koolstof-opslagputten zijn als transportbrandstof en het vrijkomen van de CO2 in de atmosfeer, is inherent niet-duurzaam. Nu loopt het tijdperk van fossiele brandstoffen ten einde.

We zitten midden in een fundamentele verschuiving van de manier waarop we mobiliteit aandrijven. De mobiliteit van morgen zal worden aangedreven door een brede reeks oplossingen, waaronder elektriciteit, waterstof en hernieuwbare brandstoffen. Deze verschuiving is ingegeven door de dringende noodzaak om vervoersgerelateerde uitstoot terug te dringen. En alleen door alle beschikbare oplossingen te combineren, gaan we de klimaatdoelen halen. Het klimaat kan niet wachten.

Waarom hernieuwbare brandstoffen?

Beschikbaar

Hernieuwbare brandstoffen helpen nu al om de uitstoot van het vervoer te verminderen. Producenten over de hele wereld brengen al verschillende soorten hernieuwbare brandstoffen op de markt. En de productiecapaciteit zal in de komende decennia exponentieel toenemen.

Uitstootreductie

Overschakelen op de hernieuwbare brandstoffen van Neste, helpt de uitstoot aanzienlijk te verminderen. Overschakelen op Neste MY Renewable Diesel kan bijvoorbeeld de broeikasgasuitstoot met tot 90 procent verminderen gedurende de levensduur van de brandstof. En Neste MY Sustainable Aviation Fuel kan de uitstoot met tot 80 procent verminderen.

Bestaande infrastructuur & voertuigen

De hernieuwbare brandstoffen van Neste kunnen worden gebruikt voor bestaande auto's, vrachtwagens, vliegtuigen en schepen. Hierdoor kunnen deze brandstoffen snel worden ingezet.

Flexibel

Hernieuwbare brandstoffen kunnen met fossiele brandstoffen worden gemengd. Dit maakt een geleidelijke omschakeling en flexibiliteit in de bedrijfsvoering mogelijk.

Bewezen

Hernieuwbare brandstoffen bestaan al tientallen jaren en zijn een bewezen oplossing voor alle transportmiddelen. Dit is vooral belangrijk in de luchtvaartsector, waar veiligheidscertificering van zelfs de kleinste verandering jaren kan duren.

Veelzijdig

Hernieuwbare brandstoffen kunnen aan alle transportmiddelen worden aangepast. Auto's, bestelwagens, vrachtwagens, vliegtuigen, schepen en zware machines, kunnen allemaal op hernieuwbare brandstoffen werken.

Toekomstbestendig

Dankzij een reeks nieuwe grondstoffen en processen zou de wereldwijde productie van hernieuwbare brandstoffen tegen 2040 aanzienlijk kunnen groeien tot een olie-equivalent van meer dan 1.000 megaton. Dit is voldoende om alle fossiele brandstoffen te vervangen die in de lucht- en zeevaart worden gebruikt, net als een aanzienlijk deel van het wegvervoer.

Elk moment, overal

Hernieuwbare brandstoffen kunnen bijdragen tot een vermindering van de uitstoot van het wegvervoer waar andere alternatieven wellicht niet levensvatbaar zijn. Bijvoorbeeld voor bepaalde voertuigtypes en plattelandsgemeenschappen.

Waarom hebben we hernieuwbare brandstoffen nodig

Ontdek waarom hernieuwbare brandstoffen een belangrijk onderdeel zijn van de duurzame mobiliteits-puzzel.