Vragen en antwoorden over Neste MY Renewable Diesel™

Producteigenschappen en gebruik

Wat is Neste MY?

Neste MY Renewable Diesel™ (HVO) is een oplossing om de uitstoot van broeikasgassen direct te verminderen en klimaatverandering tegen te gaan. Het is een volwaardige diesel met een vergelijkbare chemische samenstelling als fossiele diesel en geschikt voor alle dieselauto's en -motoren. Neste MY Renewable Diesel is gemaakt van afvalvetten, restmateriaal en plantaardige oliën en geclassificeerd als met waterstof behandelde plantaardige olie: HVO100. De brandstof heeft dezelfde hoge prestaties als gewone diesel, maar produceert tot wel 90% minder uitstoot van broeikasgassen (CO2e) ten opzichte van fossiele diesel.*

Waarom heet het Neste MY?

Het bereiken van koolstofneutraliteit is een gezamenlijke inspanning waarbij ieders individuele keuze telt. Het is MIJN keuze om te handelen voor een duurzame toekomst. Het is MIJN keuze om impact te maken. Het is MIJN keuze om dat vandaag te doen. Daarom noemen we onze oplossing Neste MY - ter ere van alle keuzes die vandaag worden gemaakt in het voordeel van onze planeet.

Wat zijn de voordelen van Neste MY Renewable Diesel vergeleken met fossiele diesel?

Neste MY Renewable Diesel is een volwaardige diesel met een vergelijkbare chemische samenstelling als fossiele diesel en geschikt voor alle dieselauto's en -motoren. De brandstof heeft ook dezelfde hoge prestaties als gewone diesel, maar produceert tot wel 90% minder uitstoot van broeikasgassen (CO2e) ten opzichte van fossiele diesel.* Eveneens vermindert Neste MY de uitstoot van gevaarlijke stoffen zoals fijnstof, koolwaterstof, stikstofoxiden, koolmonoxide en PAK's, wat beter is voor de lokale luchtkwaliteit. Ontdek alle voordelen van Neste MY Renewable Diesel.

In welke voertuigen en motoren kan Neste MY Renewable Diesel (HVO100) worden gebruikt?

Doordat Neste MY Renewable Diesel een vergelijkbare chemische samenstelling heeft als fossiele diesel, kan deze direct worden bijgetankt in elk dieselvoertuig, in elke dieselmotor. Hiervoor is geen enkele aanpassing aan de motor nodig. De eigenschappen en zuiverheid van Neste MY voorkomt bovendien extra motoronderhoud.

Waarin verschilt Neste MY Renewable Diesel van fossiele diesel?

Neste MY Renewable Diesel werkt minstens zo goed als fossiele diesel, maar is gemaakt van hernieuwbare grondstoffen. De duurzame diesel geeft een lagere uitstoot van broeikasgassen in vergelijking met fossiele diesel. Neste MY kan op dezelfde manier worden gebruikt en opgeslagen als fossiele diesel.

Aan welke standaarden voldoet Neste MY?

Neste MY voldoet aan de norm EN15940 voor paraffinehoudende dieselbrandstof.

Welke voertuigproducenten hebben Neste MY Renewable Diesel goedgekeurd?

De meeste fabrikanten van zwaar verkeer, zoals Volvo, Scania en Mercedes, hebben het gebruik van zuivere HVO in hun motoren goedgekeurd. Deze fabrikanten hebben tot op heden Neste MY als brandstof goedgekeurd: Via onderstaande link vindt u alle goedgekeurde modellen van autofabrikanten. Goedgekeurde voertuigmodellen.

Ik zie mijn merk auto niet tussen de goedgekeurde voertuigen staan, kan ik toch Neste MY (HVO) tanken?

Ja! Als de autofabrikant uw auto niet heeft goedgekeurd voor Neste MY Renewable Diesel (HVO100, XTL, EN 15940) betekent dit niet dat u geen Neste MY kunt tanken. Voor voertuigen met garantie waarbij problemen ontstaan die kunnen worden herleid naar de brandstof, bestaat echter wel de kans dat deze garantie niet meer geldig is als een brandstof is gebruikt die niet is goedgekeurd door de fabrikant. Andere redenen om niet over te stappen op Neste MY zijn er eigenlijk niet. Neste MY is praktisch een chemische kopie van fossiele diesel en werkt daarom in alle dieselvoertuigen. We hebben geen klachten ontvangen over ons product. Bovendien reduceert u broeikasgasuitstoot terwijl u rijdt! 

Ik heb een oudere dieselauto (waar geen garantie meer op zit). Kan ik dan ook gewoon Neste MY Renewable Diesel (HVO) tanken?

Absoluut! HVO100 of Neste MY is praktisch een chemische kopie van fossiele diesel en werkt om die reden in alle dieselvoertuigen. We hebben geen klachten ontvangen over ons product. Bovendien reduceert u broeikasgasuitstoot terwijl u rijdt!

Mijn auto staat niet op de lijst van goedgekeurde voertuigen. Betekent dit dat mijn auto kapot kan gaan als ik Neste MY tank?

Nee, HVO100 of Neste MY is praktisch een chemische kopie van fossiele diesel en werkt daarom in alle dieselvoertuigen. We hebben geen klachten ontvangen over ons product. Bovendien reduceert u broeikasgasuitstoot terwijl u rijdt!

Hoe presteert Neste MY in vergelijking met andere hernieuwbare brandstoffen en fossiele diesels?

Het hoge cetaangetal van Neste MY Renewable Diesel zorgt voor een efficiënte en schone verbranding. Neste MY is met zijn goede koude-eigenschappen geschikt voor zeer koude weersomstandigheden tot -22 graden. Bovendien is Neste MY Renewable Diesel vrij van zwavel, zuurstof en aromatische verbindingen en kan het lange tijd worden bewaard zonder kwaliteitsverlies.

Kan je fossiele diesel en Neste MY met elkaar mengen?

Ja. Neste MY Renewable Diesel is een kwalitatief hoogwaardige brandstof met een vergelijkbare chemische samenstelling als fossiele diesel. De diesel kan dan ook direct worden bijgetankt in elke dieselmotor, in elke verhouding. Geen enkele investering in het vervangen van auto’s of het aanpassen van motoren is nodig.

Is Neste MY kwalitatief hoogwaardiger dan andere HVO's?

Neste MY is een HVO in de meest pure vorm (HVO100). In vergelijking met andere HVO’s heeft Neste MY het meest uitgebreide grondstoffenportfolio, uitstekende productiestabiliteit en zeer goede koude-eigenschappen. HVO’s zijn er in allerlei mengvormen, HVO20 bestaat bijvoorbeeld uit 20% HVO en 80% fossiele diesel. Bij HVO100 zijn de duurzaamheidsvoordelen het grootst. Wanneer HVO met diesel wordt gemengd, verkleinen de duurzaamheidsvoordelen evenredig. Zo levert HVO100 bijvoorbeeld een CO2e-reductie tot wel 90%, bij HVO20 is dat een vijfde deel, ofwel 18%.

Zijn hernieuwbare diesel zoals Neste MY en biodiesel dezelfde soort brandstoffen?

Nee. Hernieuwbare diesel en biodiesel zijn twee verschillende brandstoffen. Neste MY Renewable Diesel gebruikt alleen hernieuwbare, organische grondstoffen, waarvan de leveranciers aan strenge duurzaamheidscriteria voldoen. De bewerking van de grondstoffen verschilt. Neste MY is een HVO: plantaardige olie wordt gezuiverd en bij hoge temperatuur met waterstof behandeld. Dit geeft hernieuwbare diesel een vergelijkbare chemische samenstelling als fossiele diesel. Biodiesel wordt geproduceerd op basis van vetzuurmethylester: FAME. De kwaliteit ervan is minder hoog en minder constant. Ook verschilt biodiesel qua samenstelling van zowel fossiele als hernieuwbare diesel. Neste MY Renewable Diesel vergt dankzij haar vergelijkbare chemische samenstelling geen extra investering in het wagenpark of extra onderhoud. Biodiesel vergt wél aanpassingen aan de motor en vereist meer onderhoud.

Wat is het verschil tussen Neste MY en ‘Blauwe Diesel’?

Blauwe Diesel is - net als Neste MY - geclassificeerd als HVO (Hydrotreated Vegetable Oil) en heeft vanwege de herkenbaarheid een blauwe kleurstof, vandaar ook de naam. Neste MY is alleen verkrijgbaar als 100%  HVO (HVO100), Blauwe Diesel is alleen in blend-varianten verkrijgbaar - zoals HVO40 en HVO20. Bij deze varianten is hernieuwbare diesel gemengd met traditionele fossiele diesel. Bij een blend verkleinen de duurzaamheidsvoordelen evenredig. Zo levert HVO100 een CO2e-reductie tot wel 90%, bij HVO20 is dat een vijfde deel, ofwel 18%. Tankt u Neste MY Renewable DIesel, dan weet u altijd zeker dat u te maken heeft met de meest pure, hernieuwbare diesel die op dit moment verkrijgbaar is.

Hoe vermindert Neste MY de broeikasgasemissies vergeleken met elektrisch rijden?

Neste MY levert per direct een CO2e-reductie tot wel 90 procent in vergelijking met fossiele diesel. De diesel kan eenvoudig worden bijgetankt in elke dieselmotor, in elke verhouding. Geen enkele investering in het vervangen van auto’s of het aanpassen van motoren is nodig. De overstap naar elektrisch rijden vergt daarentegen een forse investering in tijd en geld – en betekent de complete vervanging van een wagenpark. Wanneer rekening wordt gehouden met de well-to-wheel CO2e-uitstoot*, vermindert Neste MY de uitstoot van broeikasgassen in vergelijking met elektrisch rijden, zelfs wanneer de elektriciteit in Nederland wordt geproduceerd.

Productie en distributie

Waar kan ik Neste MY Renewable Diesel kopen? Hoeveel distributeurs en verkooppunten zijn er?

Neste werkt in Nederland voor de distributie van Neste MY Renewable Diesel op dit moment samen met vier geselecteerde distributeurs: Future Fuels Wholesale B.V., EG Retail (Netherlands) B.V. (EG Group), GP Groot energie bv, OK Oliecentrale B.V. en Tamoil Nederland B.V. Via deze distributeurs is Neste MY op meer dan 110 tankstations in Nederland verkrijgbaar. Hier kunt u contact opnemen met een van onze distributeurs.

In welke raffinaderijen wordt Neste MY Renewable Diesel geproduceerd?

Neste MY Renewable Diesel wordt geproduceerd in onze raffinaderijen in Rotterdam, Porvoo (Finland) en Singapore. Alle Neste-raffinaderijen waar hernieuwbare producten worden gemaakt, beschikken over een International Sustainability & Carbon Certification (ISCC) of zijn goedgekeurd door de Amerikaanse Environmental Protection Agency (EPA). Daarnaast hebben de raffinaderijen in Porvoo, Naantali, Rotterdam en Singapore een ISO 14001-milieucertificering.

Hoeveel hernieuwbare diesel produceert Neste jaarlijks en hoeveel kan het bijdragen aan de vermindering van de uitstoot?

Neste is wereldwijd de grootste producent van hernieuwbare diesel. Jaarlijks produceren wij bijna drie miljoen ton hernieuwbare diesel. In 2019 hebben de hernieuwbare producten van Neste klanten in verschillende geografische markten geholpen om de uitstoot van broeikasgassen in totaal met 9,6 miljoen ton* te verminderen. Deze hoeveelheid komt overeen met de jaarlijkse koolstofvoetafdruk van gemiddeld 1,5 miljoen EU-burgers (bron: Wereldbank) of de verwijdering van 3,5 miljoen personenauto's van de weg voor een heel jaar.

Grondstoffen en duurzaamheid

Waarom heeft Neste ervoor gekozen om Neste MY Renewable Diesel in Nederland te introduceren?

Omdat er op de Nederlandse markt een aanzienlijke vraag is naar klimaatvriendelijke transportoplossingen, en er daarom ook naar dit product een grote vraag is.

Nederland heeft op dit ogenblik een aanzienlijk probleem met stikstof. Welke impact zou Neste MY Renewable Diesel kunnen hebben?

Neste MY Renewable Diesel kan deel uitmaken van de oplossing om plaatselijk de luchtkwaliteit te verbeteren. Wetenschappelijke studies en praktijktesten hebben aangetoond dat het gebruik van 100% Neste MY Renewable Diesel een gunstige invloed heeft op de plaatselijke luchtkwaliteit:

  • 9% minder stikstofoxiden (NOx)
  • ​33% minder fijnstof (en minder stof in het algemeen)
  • 30% minder koolwaterstoffen (HC)
  • ​24% minder koolstofmonoxide (CO)-uitstoot
  • verminderde hoeveelheden polyaromatische koolwaterstoffen (PAK)

Deze gemiddelde emissiereducties zijn gebaseerd op Neste MY Renewable Diesel en HVO-brandstoffen wanneer 100% Neste MY Renewable Diesel is gebruikt als brandstof in pre Euro VI-voertuigen of pre Stage IV mobiele werktuigen. De voertuig-emissies zijn vergeleken met conventionele zwavelvrije diesel.

Hoe houdt Neste toezicht op de koolstofvoetafdruk* van Neste MY Renewable Diesel?

De koolstofvoetafdruk van al onze producten wordt berekend over hun gehele levenscyclus, vanaf de productie door raffinage van de grondstof tot het eindgebruik. Neste MY Renewable Diesel heeft een beduidend kleinere koolstofvoetafdruk dan fossiele diesel. In vergelijking met fossiele diesel laat Neste MY Renewable Diesel de uitstoot van broeikasgassen met maximaal 90% verminderen.

De vermindering van de uitstoot van broeikasgas die wordt gerealiseerd door het gebruik van Neste MY Renewable Diesel is afhankelijk van de grondstof waarmee het wordt geproduceerd. De grootste vermindering van de uitstoot wordt gerealiseerd door het gebruik van afval- en reststoffen.

Biobrandstoffen

Wat zijn biobrandstoffen?

Biobrandstoffen zijn brandstoffen gemaakt van hernieuwbare grondstoffen, zoals suikers, zetmeel, plantaardige oliën en diverse soorten afval- en reststoffen van bosbouw-, landbouw- en voedingsindustrieprocessen.

De broeikasgasemissies over de gehele levenscyclus van biobrandstoffen zijn over het algemeen aanzienlijk lager dan die van fossiele brandstoffen.

Zijn biobrandstoffen duurzaam?

Dat hangt af van de manier waarop biobrandstoffen worden geproduceerd. Duurzame biobrandstoffen zijn gemaakt van grondstoffen afkomstig uit duurzame bronnen. Hun toeleveringsketen voldoet aan de strenge duurzaamheidscriteria die op veel markten voor biobrandstoffen zijn vastgesteld (bijvoorbeeld de EU-richtlijn inzake hernieuwbare energie II in Europa).

In Europa wordt brandstof alleen als duurzaam beschouwd wanneer de brandstofproducent hernieuwbare grondstoffen gebruikt die afkomstig zijn van traceerbare bronnen. De producent moet bewijzen dat de grondstoffen niet afkomstig zijn van landbouwbedrijven die na 2008 zijn ontstaan door het rooien van natuurlijke bossen of andere gronden met een hoge biodiversiteitswaarde.

Kan ik biobrandstof in een regulier dieselvoertuig bijtanken?

Dat hangt af van het soort biobrandstof. Hernieuwbare diesel (HVO) is een drop-in brandstof en kan zonder aanpassingen in alle dieselmotoren worden gebruikt. De brandstof kan in elke verhouding met fossiele diesel worden gemengd – of ongemengd (100% concentratie) worden gebruikt.

Hogere mengsels van biodiesel en ethanol vereisen aangepaste motoren. Informeer bij uw voertuigleverancier wat voor uw voertuigen van toepassing is.

Waarom dragen biobrandstoffen niet op dezelfde manier bij tot de klimaatverandering als fossiele brandstoffen?

Biobrandstoffen worden geproduceerd uit hernieuwbare grondstoffen. Hun uitstoot bestaat voornamelijk uit koolstofdioxide, die de hernieuwbare grondstoffen, zoals biomassa, al eerder via fotosynthese zelf aan de atmosfeer hebben onttrokken. Fossiele brandstoffen worden gemaakt van niet-hernieuwbare grondstoffen en geven koolstof direct af aan de atmosfeer. Daarom hebben biobrandstoffen een aanzienlijk kleinere koolstofvoetafdruk in vergelijking met fossiele brandstoffen. De koolstofvoetafdruk van biodiesel en ethanol is 60% - 80% kleiner ten opzichte van  fossiele brandstoffen. Neste MY Renewable Diesel kan een voetafdruk creëren die zelfs tot wel 90% kleiner is.

*De methode die wordt gebruikt om de emissies in de levenscyclus en de emissiereductie te berekenen, voldoet aan de herziene Europese richtlijn hernieuwbare energie (RED2, 2018/2001/EU).

Staat uw vraag er niet tussen?

We helpen u graag verder als u contact met ons opneemt via het contactformulier

Leer meer over Neste MY