Leveranciersvoorwaarden

Wij betrekken alleen duurzaam geproduceerde grondstoffen. In al onze contracten met leveranciers van hernieuwbare grondstoffen zijn strenge voorwaarden opgenomen over duurzaamheid.  Toewijding aan duurzaamheid, het beschermen van de biodiversiteit en het respecteren van de mensenrechten, zijn bijvoorbeeld eisen waaraan moet worden voldaan voordat een contract wordt ondertekend. 

Onze leveranciers houden zich aan het volgende beleid en principes:

 • Neste Duurzaamheidsbeleid
 • Neste Gedragscode voor leveranciers
 • Neste principes voor verantwoordelijk inkopen
 • Neste's Duurzaamheidsprincipes voor biobrandstoffen 

We eisen ook dat al onze palmolie-leveranciers lid zijn van de ‘Roundtable on Sustainable Palm Oil’ (RSPO) organisatie. De organisatie eist van haar leden dat zij zich inzetten voor het respecteren van mensenrechten en het beschermen van de regenwouden. Neste is ook lid van de RSPO.

Leveranciersselectie

De selectie van partners is cruciaal voor de duurzaamheid van de toeleveringsketen. Daarom begint het waarborgen van de duurzaamheid van onze toeleveringsketen lang voordat er overeenkomsten zijn ondertekend. Al onze leveranciers moeten voldoen aan de eisen van onze Gedragscode voor leveranciers. Het vermogen van een leverancier om te voldoen aan de eisen van de Gedragscode voor leveranciers,wordt als een belangrijke factor beschouwd wanneer Neste besluit een zakelijke relatie met een leverancier aan te gaan of voort te zetten.

De duurzaamheidsgoedkeuring van leveranciers maakt deel uit van ons kader voor het beheer van het tegenpartijrisico. Dat bestaat uit kredietcontrole, een compliance onderzoek en een due diligence-proces op het gebied van duurzaamheid. Ons ‘Principle on Renewable Products Supplier Sustainability Approval’ stelt de minimumeisen voor de duurzaamheidsgoedkeuring van leveranciers door middel van een duurzaamheidsonderzoek in zes stappen.

Wat doen we als we ons bewust worden van tekortkomingen?

Dialoog en samenwerking met de leverancier is onze primaire manier van handelen in geval van tekortkomingen. Het beëindigen van inkopen lost geen problemen op; dialoog en samenwerking zijn de meest efficiënte manieren om problemen op te lossen.

Zodra we op de hoogte zijn van tekortkomingen, pakken we deze aan door:

 • de leverancier te verplichten een verslag van de situatie op te stellen;
 • het verstrekken van een beoordeling en, indien nodig, een supply chain audit, uitgevoerd door de duurzaamheidsdeskundigen van Neste of de partner ter plaatse,
 • een gedetailleerd plan voor corrigerende maatregelen van de leverancier te eisen;
 • voorleggen van de tekortkoming aan de RSPO via hun klachtenproces, hetzij door ons, hetzij door de betrokken tegenpartij;
 • het bezoeken van de vertegenwoordigers van de leverancier door het senior management van Neste, indien nodig;
 • samenwerking met de leverancier en andere belanghebbenden om de activiteiten te verbeteren;
 • het stopzetten van inkopen als de leverancier zijn RSPO-certificaat verliest.

Lees meer en word Neste-leverancier (EN)

Lees meer over duurzame grondstoffen van Neste (EN)