Hoe wordt Neste MY Renewable Diesel geproduceerd?

Hoe wordt Neste MY Renewable Diesel geproduceerd?

Met uw wagenpark overstappen van fossiele diesel naar Neste MY Renewable DieselTM is heel eenvoudig, maar het ontwikkelen van het proces om duurzame HVO brandstof te maken heeft jaren van onderzoek gevergd. Dit heeft geresulteerd in Neste's gepatenteerde NEXBTL-technologie. Dit NEXBTL-technologieproces bestaat uit drie stappen, waarbij hernieuwbare grondstoffen zoals plantaardige oliën, afval- en reststoffen worden omgezet in een HVO brandstof die de uitstoot van broeikasgassen aanzienlijk vermindert.

Neste MY wordt geproduceerd in Neste-raffinaderijen in Singapore, Rotterdam en Porvoo (Finland).

refinery workers

Het verhaal achter Neste MY Renewable Diesel™

production step1

Wat velen zien als afval, zien wij als waardevolle grondstoffen

Bij Neste zijn we voortdurend op zoek naar nieuwe, hernieuwbare grondstoffen. Wereldwijd gebruikt Neste al een grote verscheidenheid aan hernieuwbare grondstoffen om hernieuwbare producten te maken. Het grootste deel van deze hernieuwbare grondstoffen bestaat uit afval en reststoffen. Een kleiner deel betreft plantaardige oliën. De top 3 van jaarlijks gebruikte hernieuwbare grondstof categorieën bestaat uit dierlijk vet afval, afgewerkt frituurvet en afvalstoffen en residuen van de verwerking van plantaardige olie. Het aandeel van de afzonderlijke grondstoffen varieert van jaar tot jaar en van markt tot markt, afhankelijk van beschikbaarheid, prijs en marktspecifieke eisen.

production step 2

We zuiveren de grondstoffen

Het afval- en restmateriaal wordt voorbehandeld om onzuiverheden te verwijderen. Hierdoor ontstaat een schone, pure basisgrondstof die kan worden omgezet in hernieuwbare producten.

production step 3

Raffineren is de laatste stap

Om dieselmoleculen te produceren verwijderen we de zuurstofmoleculen van het afval- en restmateriaal met behulp van waterstofmoleculen. Ook andere onzuiverheden zoals zwavel worden tijdens dit proces verwijderd. Vervolgens worden de koolwaterstoffen geïsomeriseerd en worden de eigenschappen van de eindproducten verfijnd tot hernieuwbare diesel. Tijdens dit proces vertakken we de koolwaterstofstructuur om de gewenste eigenschappen te creëren: een uniek element van onze gepatenteerde NEXBTL-technologie.

production step 4

Het eindresultaat: Neste MY Renewable Diesel™

Het eindresultaat is een HVO brandstof die de uitstoot van broeikasgassen gedurende de levenscyclus tot wel 90% kan verminderen in vergelijking met fossiele diesel.*

Duurzaamheid zit in ons DNA

Neste koopt alleen duurzaam geproduceerde grondstoffen in. Onze contracten met leveranciers van hernieuwbare grondstoffen bevatten strikte voorwaarden op het gebied van duurzaamheid, bescherming van de biodiversiteit en het respecteren van mensenrechten. Dit zijn vereisten waaraan moet worden voldaan voordat een contract wordt ondertekend. Neste’s corporate doelstelling: alle productieactiviteiten koolstof-neutraal in 2035.

Alle Neste-raffinaderijen die hernieuwbare producten produceren, beschikken over een International Sustainability & Carbon Certification (ISCC) of zijn goedgekeurd door het U.S. Environmental Protection Agency (EPA). Bovendien hebben de raffinaderijen in Porvoo, Rotterdam en Singapore een ISO 14001-milieucertificaat.

children laughing

Zoek tankstations en distributeurs

Vind Neste MY

Meer weten?

Neem contact op

Leer meer over Neste MY