Grondstofonderzoek

De grondstoffenresearch van Neste richt zich vooral op de groei van het aantal hernieuwbare grondstoffen. Dit zijn bijvoorbeeld toepassingen op basis van algenolie, microbiële olie, talloliepek en microben. Het gebruik van afval en restmaterialen als grondstof maken we in steeds meer gevallen mogelijk.

Het aantal grondstoffen voor de fabricage van hernieuwbare diesel is inmiddels uitgebreid tot ruim tien. Daarbij zijn diverse andere veelbelovende grondstoffen geïdentificeerd. De grootste uitdaging is hun beschikbaarheid en betaalbaarheid op industriële schaal.

Voor de research in hernieuwbare grondstoffen werkt Neste nauw samen met toonaangevende onderzoeksinstituten en -bedrijven in diverse disciplines. Wij hebben een samenwerkingsverband met 25 universiteiten en instituten.

Algenolie

Algenolie van hoge kwaliteit is geschikt als grondstof voor hernieuwbare producten. Vanwege de hoge kosten is het nog niet mogelijk microalgen te kweken die op industriële schaal algenolie produceren. Onze research maakt in de nabije toekomst het duurzaam en betaalbaar gebruik van algenolie als grondstof mogelijk. Hiertoe zijn we betrokken bij internationale onderzoeksprojecten in onder meer Nederland en Australië. Neste heeft voorwaardelijke koopovereenkomsten afgesloten met de producenten van algenolie. De productie van hernieuwbare brandstof en andere hernieuwbare oplossingen is daarmee in de toekomst per direct op te starten.

 

(Video is in het Engels)

Microbiële olie

Microbiële olie is te winnen uit afvalstoffen van bosbouw en landbouw. Research en een tweejarig pilot-project hebben dit aangetoond. De onderzoekgegevens zijn opgenomen in het patentportfolio van Neste. De technologie voor de productie van microbiële olie is inmiddels beschikbaar. De productie start op het moment van economische haalbaarheid en winstgevendheid.

Talloliepek

Talloliepek is een harsproduct op basis van naaldhout en vormt een waardevolle grondstof voor hernieuwbare brandstof. Onderzoek van Neste richt zich met name op het ontwikkelen van meerdere ook economisch haalbare toepassingen.

Microben

Onderzoek naar afval en restmateriaal uit de bos- en landbouw ten behoeve van hernieuwbare brandstof is uitgebreid naar alternatieve microbiologische routes. De research richt zich vooral op grondstofproductie door microben.