You are here

Duurzaamheid bij Neste

De transformatie-reis van Neste heeft ons gebracht van een lokale olieraffinaderij naar een wereldleider op het gebied van hernieuwbare en circulaire oplossingen. Onze langetermijnstrategie brengt ons snel in beweging om onze duurzaamheidsambities op een meer gedurfde manier te realiseren en tegelijkertijd winstgevend te groeien. We laten ons leiden door ons doel om een gezondere planeet voor onze kinderen te creëren, en we zetten ons in voor de bestrijding van klimaatverandering en het stimuleren van de circulaire economie.

Wij bieden waarde voor de samenleving door het ontwikkelen van hernieuwbare, emissie-arme en circulaire oplossingen voor de transportsector, steden, de luchtvaart en de chemische en kunststofindustrie. Dit helpt onze klanten om hun bedrijf duurzamer te maken door de klimaat-uitstoot en de afhankelijkheid van ruwe olie te verminderen. En helpen we de circulaire economie te versnellen.

Bovendien willenwe de directe klimaatimpact van onze eigen activiteiten verminderen en hebben we een concrete mijlpaal gezet om tegen 2035 koolstof-neutraal te produceren

Duurzaamheid is ook geïntegreerd in onze waarden.

 

Neste as part of society