Duurzaamheid bij Neste

De transformatie-reis van Neste heeft ons gebracht van een lokale olieraffinaderij naar een wereldleider op het gebied van hernieuwbare en circulaire oplossingen.Hoge normen stellen voor duurzaamheid maakt onze groei en ons doel mogelijk: een gezondere planeet creëren voor onze kinderen. Het blijft de hoeksteen van onze strategie.

We bieden onze klanten en partners emissiearme oplossingen voor 's werelds meest urgente duurzaamheidsuitdagingen. Onze hernieuwbare en circulaire oplossingen zijn onze bijdrage om samenlevingen duurzaam te laten draaien en om de afhankelijkheid van nieuwe fossiele grondstoffen te verminderen. Als 's werelds grootste producent van duurzame vliegtuigbrandstof, hernieuwbare diesel en hernieuwbare grondstof oplossingen voor verschillende toepassingen in de polymeer- en chemische industrie, is ons bedrijf gebouwd op duurzaamheid. We raffineren afval, reststoffen en andere innovatieve grondstoffen tot hernieuwbare brandstoffen en duurzamere grondstoffen voor kunststoffen en andere materialen.

In 2023 konden onze klanten hun uitstoot van broeikasgassen (BKG) wereldwijd met 11 miljoen ton* verminderen door fossiele producten te vervangen door Neste's hernieuwbare en circulaire oplossingen.

We stellen hoge eisen aan duurzaamheid. Ons werk wordt geleid door de Neste-duurzaamheidsvisie waarin we onszelf ambitieuze doelen hebben gesteld voor klimaat, biodiversiteit, mensenrechten, evenals onze supply chain en grondstoffen - kwesties die allemaal met elkaar verbonden zijn. Samen met onze partners streven we naar een klimaatneutrale en duurzame waardeketen in 2040.

Onze duurzaamheidsprestaties worden beoordeeld door een aantal derde partijen. Neste is bijvoorbeeld consequent opgenomen in de Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) en de Global 100-lijst van 's werelds meest duurzame bedrijven. We staan ook hoog gerangschikt in CDP's klimaat- en bosclassificaties.