Expansion 2026

placeholder

Over Rotterdam Expansion 2026

Neste investeert de komende jaren meer dan 2,5 miljard euro in verschillende ambitieuze uitbreidingsprojecten bij de raffinaderij in Rotterdam, Nederland met als doel die in 2026 af te ronden. De projecten, genaamd "Expansion 2026", maken deel uit van de wereldwijde groeistrategie van Neste. Ze zullen de toonaangevende positie van het bedrijf verder versterken en de toekomstige concurrentiekracht op het gebied van hernieuwbare producten vergroten, terwijl de productie-efficiëntie wordt verbeterd en de algehele emissies van de locatie in Rotterdam worden verminderd. 

De investering betekent een aanzienlijke uitbreiding van de productiecapaciteit van hernieuwbare diesel, duurzame vliegtuigbrandstof (SAF) en hernieuwbare grondstoffen voor polymeren en chemicaliën, producten die een aanzienlijke duurzaamheidswinst opleveren voor Neste’s klanten.

De investering van Expansion 2026 omvat de volgende projecten: 

Nieuwe productielijn

Neste investeert ongeveer 1,9 miljard euro in de uitbreiding van haar raffinaderij in Rotterdam, wat de totale productiecapaciteit voor hernieuwbare producten met 1,3 miljoen ton per jaar gaat vergroten. Hierdoor verdubbelt de totale productiecapaciteit voor hernieuwbare producten in Rotterdam naar 2,7 miljoen ton per jaar, inclusief een productiecapaciteit voor duurzame vliegtuigbrandstof (SAF) van 1,2 miljoen ton per jaar.

Het doel van Neste is om de nieuwe productielijn in 2026 in bedrijf te nemen. De nieuwe productielijn zal uitblinken op het gebied van energie-efficiëntie, lage emissies en flexibiliteit van grondstoffen en wordt vlak bij de bestaande raffinaderij gebouwd, op een gebied dat Neste 'Maasvlakte New Area' noemt.

Na voltooiing van de uitbreiding in Rotterdam zal de totale wereldwijde productiecapaciteit voor hernieuwbare producten van Neste in 2026 verder toenemen tot 6,8 miljoen ton. 

Duurzame vliegtuigbrandstof (SAF)

In 2021 zijn de werkzaamheden begonnen voor de modificatie van de bestaande Neste raffinaderij in Rotterdam. De modificatie maakt het mogelijk om jaarlijks maximaal 500.000 ton duurzame vliegtuigbrandstof  te produceren, als onderdeel van de bestaande productiecapaciteit. Duurzame vliegtuigbrandstof wordt binne de luchtvaart 'Sustainable Aviation Fuel' (of 'SAF') genoemd. De SAF-modificatie is een investering van ongeveer 240 miljoen euro en de planning is om deze in 2024 te voltooien.

De NEXBTL productie-eenheid in de raffinaderij wordt aangepast om SAF-productie mogelijk te maken. Dit omvat aanpassingen die geïntegreerd worden in de bestaande NEXBTL-eenheid, maar ook nieuwe installaties zoals een nieuwe hete olie-oven, opslagtanks en een aanlegsteiger. De nieuwe olie-oven gaat het gebruik van verbrandingsgassen die tijdens het proces worden geproduceerd, maximaliseren waardoor de broeikasgasemissies van de hele locatie met 7% worden verminderd. 

De uitbreiding van onze SAF-productiecapaciteit ondersteunt de inspanningen van de luchtvaartindustrie om de uitstoot van broeikasgassen en de klimaatimpact in de komende jaren te verminderen.

SAF aanpassing

Integratie Neste pre-treatment (NEPR)

In 2021 heeft Neste de overname afgerond van de Bunge Loders Croklaan raffinaderij in Rotterdam. De overname versnelt de opschaling van voorbehandelingscapaciteit voor grondstoffen voor de productie van Neste's hernieuwbare producten en vergroot de flexibiliteit voor het verwerken van een breder scala van grondstoffen

De raffinaderij is gelegen naast de bestaande raffinaderij van Neste en bestaat uit een voorbehandelingsfaciliteit, tankopslag, aanlegsteigers en heeft een verbinding via pijpleiding met de locatie van Neste.

Integratie Neste pre-treatment (NEPR)

Nieuwe waterzuiveringsinstallatie

Neste heeft ambitieuze groeidoelstellingen, wat ook betekent dat we onze grondstoffenbasis van afval- en reststoffen willen uitbreiden. Dit gaat ook van invloed zijn op toekomstige activiteiten, zoals de behandeling van afvalwater. De bouw van een nieuwe waterzuiveringsinstallatie (WWT) ondersteunt de groeidoelstellingen en is ook noodzakelijk om te voldoen aan regelgeving, zoals voor de stikstofconcentratie in het effluent van het afvalwater. Deze nieuwe WWT-installatie biedt een waterzuiveringscapaciteit van een hoog niveau en is gereed voor toekomstige ontwikkelingen. De nieuwe WWT-installatie wordt gebouwd dichtbij de bestaande raffinaderij en wordt volledig geïntegreerd met onze activiteiten in het gebied, inclusief de uitbreiding van de raffinaderij. 

Nieuwe waterzuiveringsinstallatie (WWT)

NIEUWS

CARRIERE

Contact

Voor meer informatie

Algemene vragen: vragen@neste.nl
Media: media@neste.com
HR: hrnl@neste.com