2 Maart 2021

Neste rondt overname af van raffinaderij Bunge in Rotterdam

Neste Corporation, Persbericht, 2 maart 2021, om 9 uur (EET)

Foto: Bunge Loders Croklaan Rotterdam

Op 3 november 2020 kondigde Neste de overname aan van de Bunge Loders Croklaan raffinaderij in Rotterdam. De raffinaderij bevindt zich naast de bestaande bioraffinaderij van Neste en bestaat uit een voorbehandelingsinstallatie, een tankpark, aanlegsteigers en een pijplijnverbinding naar het terrein van Neste. De overname is goedgekeurd door de regelgevende instanties en de transactie is op 1 maart 2021 afgerond. De transitie van activiteiten en personeel wordt gefaseerd uitgevoerd. De verwachting is dat de aangepaste voorbehandelingscapaciteit van de raffinaderij eind 2024 volledig beschikbaar is voor de verwerking van de grondstoffen die Neste gebruikt. 

“De afronding van deze overname is een belangrijke stap voorwaarts in het realiseren van Neste's wereldwijde groeistrategie op het gebied van hernieuwbare producten. Hierdoor kunnen we onze voorbehandelingscapaciteit voor hernieuwbare grondstoffen sneller opschalen, wat belangrijk is voor het uitbreiden van het gebruik van afval- en reststoffen als grondstof, en het vergroten van onze flexibiliteit op het gebied van grondstoffen. We streven ernaar om uiterlijk 2025 het aandeel van afval- en reststoffen in onze hernieuwbare grondstoffenmix tot 100% te verhogen en ons productieplatform verder te laten groeien zodat we onze klanten helpen hun uitstoot van broeikasgassen in 2030 met meer dan 20 miljoen ton per jaar te reduceren", aldus Neste's President en CEO Peter Vanacker.

Om tegemoet te komen aan de groeiende vraag naar hernieuwbare diesel, duurzame vliegtuigbrandstof en grondstoffen voor de polymeren- en chemische industrie, richt Neste zich op het bouwen van een wereldwijd grondstoffen- en productieplatform voor hernieuwbare producten. Neste zal in het eerste kwartaal van 2023 zijn jaarlijkse nominale productiecapaciteit voor hernieuwbare producten uitbreiden van 3,2 naar 4,5 miljoen ton, waaraan de uitbreiding van de faciliteit in Singapore 1,3 miljoen ton zal bijdragen. De overgenomen raffinaderij voorziet in de voorbehandelingscapaciteit en logistieke infrastructuur om de steeds complexere afval- en reststoffen te verwerken en ondersteunt de verdere groei van de productiecapaciteit na 2023. 

Neste is al actief in Nederland sinds 2011, het jaar waarin de Rotterdamse productiefaciliteit voor hernieuwbare producten in gebruik werd genomen. De faciliteiten in Rotterdam en Singapore zijn de grootste en meest geavanceerde raffinaderijen voor hernieuwbare brandstoffen ter wereld. De fabriek van Neste in Sluiskil is verantwoordelijk voor de opslag en voorbehandeling van hernieuwbare grondstoffen en Neste Demeter B.V. levert grondstoffen voor de productie van de hernieuwbare producten van het bedrijf. Neste heeft in 2020 ook een terminal in Rotterdam aangekocht voor de opslag, voorbehandeling en menging van hernieuwbare afval- en reststoffen. In 2019 heeft Neste een nieuw kantoor in Hoofddorp geopend dat dient als de wereldwijde hub voor de groeiende Renewable Aviation business. Neste MY Renewable Diesel™, geproduceerd uit hernieuwbare grondstoffen, is momenteel verkrijgbaar bij meer dan 100 verkooppunten in het hele land.

Neste Corporation

Susanna Sieppi
Vice President, Communications

Voor meer informatie: Matti Lehmus, Executive Vice President, Renewables Platform. Mediacontacten Neste, telefoon +358 50 458 5076, e-mail media(at)neste.com, werkdagen tussen 8.30 en 16.00 uur (EET).

Neste in het kort

Neste (NESTE, Nasdaq Helsinki) biedt oplossingen om de klimaatverandering tegen te gaan en de overgang naar een circulaire economie te versnellen. We verwerken afvalstoffen, reststoffen en innovatieve materialen tot hernieuwbare brandstoffen en duurzame grondstoffen voor plastics en andere materialen. We zijn 's werelds grootste producent van hernieuwbare diesel en duurzame vliegtuigbrandstof en ontwikkelen chemische recycling om de uitdaging van plastic afval tegen te gaan. Met onze hernieuwbare en circulaire oplossingen willen we onze klanten helpen om de uitstoot van broeikasgassen vanaf 2030 te verminderen met minstens 20 miljoen ton per jaar. Als technologisch geavanceerde raffinadeur van hoogwaardige olieproducten, met de intentie om vanaf 2035 koolstofneutraal te produceren, introduceren we ook hernieuwbare en gerecyclede grondstoffen, zoals plastic afval, als grondstoffen voor de raffinage. We worden consequent opgenomen in de Dow Jones Sustainability Indices en de Global 100-lijst van 's werelds meest duurzame bedrijven. In 2020 bedroeg de omzet van Neste 11,8 miljard euro, waarbij 94% van de vergelijkbare bedrijfswinst afkomstig was van hernieuwbare producten. Lees meer: neste.nl