Economische verantwoordelijkheid

Neste neemt haar financiële verantwoordelijkheid door te zorgen dat het bedrijf rendabel en concurrerend is. Door winstgevend en concurrerend te opereren, maken wij onszelf tot een winstgevende investering, een belangrijke werkgever, een betrouwbare partner en een maatschappelijk verantwoorde onderneming.

Een financieel solide bedrijf kan tegemoetkomen aan de behoeften van zijn belanghebbenden, zorgen voor zijn sociale- en milieuverplichtingen en activiteiten ten behoeve van het algemeen belang sponsoren.

Het rendement op het gemiddeld geïnvesteerd vermogen na belastingen (ROACE) is de belangrijkste indicator voor onze financiële prestaties. Een andere belangrijke financiële doelstelling is om onze leverage ratio op 25-50% te houden.

Betaalde en geïnde belastingen dragen bij aan het welzijn van de samenleving

Wij zijn het op één na grootste bedrijf in Finland in termen van netto-omzet. Onze activiteiten hebben een grote invloed op de Finse samenleving. De door ons betaalde belastingen en heffingen ondersteunen de instandhouding van de samenleving en haar diensten.

Wij zijn in Finland ook een belangrijke inner van brandstof- en btw-belastingen, bijvoorbeeld via onze tankstations.

Wij publiceren jaarlijks onze Fiscale Voetafdruk verklaring.

Lees meer over Neste's Fiscale strategie.