Referenties

“Als Waterschap willen wij zoveel mogelijk bijdragen aan het beperken van de klimaatverandering.”

Ing Gert Borghuis
Medewerker Onderhoud Waterschap Rijn & IJssel

 

4.00 km

watergangen

 

138 km

dijken

 

Ruim 1.000 ton

 CO2e-besparing per jaar

“Waterschap Rijn en IJssel wil zoveel mogelijk bijdragen aan het beperken van de klimaatverandering.”

Waterschap Rijn en IJssel zorgt voor voldoende, schoon en veilig water in Oost-Gelderland, het zuiden van Overijssel en het zuidoosten van de Veluwe (tussen Rijn en IJssel). Hiervoor onderhoudt het waterschap ruim 4.000 km watergangen, 138 km dijken en het water in het stedelijke gebied. Ing. Gert Borghuis is medeverantwoordelijk voor het onderhoud en streeft hierbij naar een zo duurzaam mogelijke manier van werken. “Hernieuwbare diesel zal steeds breder inzetbaar worden.”

waterschap

 

Overwegingen Waterschap Rijn en IJssel

  1. Hoge ambities op gebied van duurzaamheid
    In 2050 onderdeel van een 100% circulaire economie
  2. Alle dieselmachines op Neste MY Renewable Diesel
    Tractoren, kranen en boten gebruiken in totaal 350.000 liter per jaar
  3. Directe impact
    Neste MY is drop-in brandstof, direct inzetbaar zonder enige aanpassingen

Hernieuwbare diesel wordt verder doorontwikkeld en zal daardoor steeds breder inzetbaar worden.

Ing Gert Borghuis, Medewerker Onderhoud Waterschap Rijn & IJssel

waterschap

Oplossing

Wat zijn de duurzaamheidsdoelstellingen van het waterschap?

Wij willen zoveel mogelijk bijdragen aan het beperken van de klimaatverandering. In 2050 willen we onderdeel zijn van een 100% circulaire economie waarin we al onze taken klimaatneutraal uitvoeren en we de aarde zo min mogelijk uitputten, onder meer door te kiezen voor oplossingen op basis van hernieuwbare grondstoffen.

We investeren hiervoor in windenergie, het circulair inkopen, het inzetten van elektrisch handgereedschap waar mogelijk en natuurlijk door het gebruik van fossiele diesel te vervangen door Neste MY Renewable Diesel (HVO100).

Wanneer zijn jullie Neste MY Renewable Diesel (HVO100) gaan overwegen? 

In 2021 hebben we de inzet van HVO100 overwogen en zijn we gaan onderzoeken of dit voor al onze machines (tractoren, kranen en boten) toepasbaar was. Uiteindelijk zijn we op 1 januari 2022 volledig overgegaan op Neste MY. 
 

Waren er alternatieven en waarom hebben jullie voor Neste MY gekozen? 

Alternatieven waren er bijna niet; in onze vakgebieden staan elektrisch en waterstof nog in de kinderschoenen. En om direct een duurzame impact te maken - in ons geval tot wel 90% CO2e-reductie - is Neste MY de snelste weg naar succes. Deze hernieuwbare brandstof is een drop-in brandstof, die direct en zonder enige aanpassing van machines en infrastructuur inzetbaar is. We hebben voor Neste MY gekozen omdat het gemaakt is van 100% hernieuwbare grondstoffen. 

De afname is jaarlijks 350.000 liter wat een reductie van ruim 1000 ton CO2e per jaar betekent.

Hoe verliep de overstap? 

De overgang liep erg soepel omdat Neste MY eenvoudig voor alle dieselmachines getankt kan worden. Wij hebben eigen opslagtanks op de diverse werkplaatsen en steunpunten, die worden bevoorraad door onze Neste MY-distributeur Future Fuels.

Welke concrete voordelen van Neste MY ervaren jullie? 

De voordelen van Neste MY zijn natuurlijk de CO2e-reductie, en dat het volledig geproduceerd wordt met 100% hernieuwbare grondstoffen, zoals afval- en reststoffen. 

Hoe ziet u de rol van hernieuwbare diesel (HVO100) in de toekomst? 

Hernieuwbare diesel wordt verder doorontwikkeld en zal daardoor steeds breder inzetbaar worden.

 

 

Ga vandaag al duurzaam op weg!

Ga vandaag al duurzaam op weg!

Klik hier en lees hoe Neste omgaat met persoonlijke gegevens.

Left column