Onze impact op het milieu

Klimaatverandering treft elk land op elk continent en de verantwoordelijkheid voor het ondernemen van actie wordt door ons allemaal gedeeld. Er zijn snelle maatregelen nodig om de uitstoot van broeikasgassen wereldwijd te verminderen. Onze visie is om de transformatie naar een koolstofneutrale waardeketen te leiden.

We stellen onze klanten in staat hun uitstoot van broeikasgassen te verminderen door hernieuwbare en circulaire producten aan te bieden ter vervanging van fossiele producten. Ons doel is om onze klanten te helpen hun uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 jaarlijks met ten minste 20 miljoen ton CO2e te verminderen. Onze strategische initiatieven zijn een belangrijke drijfveer om onze koolstof-handafdruk te vergroten.

Tegelijkertijd moeten we onze eigen ecologische voetafdruk verkleinen. We zetten ons in om de broeikasgasemissies van onze productie te verminderen (scope 1 & 2) en om tegen 2035 een CO2-neutrale productie te bereiken. We zetten ons ook in om de emissie-intensiteit van de gebruiksfase van verkochte producten te verminderen en werken samen met onze leveranciers en partners om de GHG-emissies van onze gehele waardeketen (scope 3).

climate_commiments

We identificeren, analyseren en meten ook continu de financiële implicaties van klimaatverandering voor ons bedrijf. We zijn toegewijd aan het toepassen van het rapportagekader van de Task Force for Climate-related Financial Disclosures (TCFD).

Lees meer over onze koolstof-handafdruk (EN).

Lees meer over onze koolstof-voetafdruk (EN).