You are here

Onze impact op het milieu

Wij zetten ons in voor de bestrijding van klimaatverandering en de vermindering van de klimaat-uitstoot door zowel internationale als lokale inspanningen. In 2019 hebben we in het kader van onze vernieuwde strategie twee ambitieuze nieuwe klimaatdoelstellingen geïntroduceerd. We moeten ons ook inzetten om de directe klimaatimpact van onze eigen activiteiten te verminderen. Daarom hebben we onze tweede doelstelling in april 2020 opnieuw verfijnd. De twee doelen zijn:

  • De uitstoot van broeikasgassen (‘ GHG’) door klanten te verminderen met minstens 20 miljoen ton CO2 eq per jaar tegen 2030 door gebruik van onze hernieuwbare en circulaire oplossingen.
  • Koolstof-neutraal produceren tegen 2035.

We identificeren, analyseren en meten ook voortdurend de financiële gevolgen van de klimaatverandering voor ons bedrijf. In 2019 hebben we ons gecommitteerd aan het toepassen van de rapporteringsprincipes van de Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) om klimaatgerelateerde financiële risico's mee te nemen in toekomstige rapportages.

Lees meer over onze koolstof-handafdruk (EN).

Lees meer over onze koolstof-voetafdruk (EN).