You are here

Neste in Nederland

Vier kernwaarden zijn hierbij leidend:

  • Verantwoordelijkheid
  • Samenwerking
  • Innovatie
  • Uitmuntendheid

Verantwoordelijkheid

Neste is een betrouwbare partner en werkgever die altijd aan al haar verplichtingen voldoet. Wij geven om het welzijn en de veiligheid van anderen. Wij streven naar een schone wereld, en zien erop toe dat onze activiteiten zo min mogelijk negatieve effecten hebben op de natuurlijke omgeving en gemeenschappen. Wij bevorderen projecten die de kwaliteit van het leven verbeteren.

Samenwerking

Bij Neste zijn we vertrouwd met elkaar en vertrouwen wij elkaar. Wij werken in een eerlijke en open cultuur. De brede ervaring en vele ideeën binnen ons bedrijf combineren wij tot betere oplossingen op elk vlak. Dit biedt concurrentievoordeel en maakt ons tot een aantrekkelijke partner. Klanten zijn onze belangrijkste partners. Het begrijpen van en anticiperen op hun behoeften is de motor achter onze ontwikkelingen en de basis van ons succes.

Innovatie

Neste is een pionier in de olie-industrie. Wij lopen voor op het gebied van raffinage en de marketing van schonere brandstoffen voor het verkeer. Dit vergt grote expertise en een innovatieve manier van denken. Wij anticiperen op trends in onze markten en bedrijven. Waar en wanneer nodig, reageren wij snel en adequaat. Voortdurend investeren wij in de ontwikkeling van nieuwe producten, nieuwe technologieën en nieuwe methodes en werkwijzen. Daarnaast investeren wij continu in de ontwikkeling van onze mensen. We moedigen medewerkers aan op nieuwe manieren te denken. Want samen zijn we pionier.

Uitmuntendheid

Neste presteert operationeel en financieel op wereldniveau. Als pionier in de olie-industrie zijn wij als bedrijf toonaangevend en hebben wij een voorbeeldfunctie. Wij zijn dan ook een van de beste olieraffinaderijen ter wereld en streven naar uitmuntende prestaties. Veiligheid op het werk en in onze omgang met de omgeving is daarbij essentieel. We stellen hoge eisen aan onszelf en erkennen het succes van anderen. Uitmuntendheid is in ieders belang.