Referenties

"Vanaf 2022 zijn wij als IJB Groep volledig op Neste MY Renewable Diesel overgegaan.”

Gert-jan van Solkema
Adjunct-directeur IJB Groep

 

Werken conform het
Betonakkoord

 

400.000 liter
Neste MY (2022)

 

1.2 miljoen kilo
CO2e-besparing (2022)

Wat zijn de duurzaamheidsdoelstellingen van IJB Groep?

IJB Groep is dé funderingsspecialist van Nederland en levert ‘Duurzame Draagkracht’ in de vorm van een zo duurzaam mogelijke fundering. Als marktleider in de branche van betonproducten (waaronder heipalen en funderingsbalken) conformeert de onderneming zich aan het Betonakkoord en vertaalt zij dit door in producten en handelen zo duurzaam mogelijk te zijn. Een hieraan gerelateerde doelstelling is de verlaging van de CO2-uitstoot in 2030 met meer dan 30% ten opzichte van het jaar 2021. De keuze voor Neste MY Renewable Diesel vloeit hieruit voort. Gert-jan van Solkema, adjunct-directeur IJB Groep: “Vanaf 2022 zijn wij volledig op Neste MY Renewable Diesel overgegaan; zowel (...) met de voertuigen die op de bouwplaatsen komen, als met onze personenauto’s. Wij gebruiken Neste MY in onze boorstellingen, de sondeerwagens, de montagebussen en onze bedrijfswagens.”

ijb_logo

 Overwegingen IJB Groep

 1. Opstap naar doelstelling 2030
  Neste MY Efficiënte oplossing voor directe CO2e-reductie
 2. Probleemloze overgang
  Drop-in solution, geen aanpassingen nodig
 3. In aanbestedingen meer aandacht voor emissies
  Met Neste MY langer en vaker met zwaar bouwmaterieel werken

   

“De mogelijkheden die Neste MY ons nu biedt, maken het mogelijk langer en vaker met ons zware bouwmaterieel te werken.”

Gert-jan van Solkema, Adjunct-director IJB Groep

drop-image-ijb-groep

Oplossing

Wanneer zijn jullie Neste MY Renewable Diesel (HVO100) gaan overwegen?
Wij zijn vanaf 2020 geleidelijk op Neste MY Renewable Diesel overgeschakeld. Vanaf 2022 zijn wij hier volledig op overgegaan; zowel op het bouwterrein, met de voertuigen die op de bouwplaatsen komen, als met onze personenauto’s. Wij gebruiken Neste MY in onze boorstellingen, de sondeerwagens, de montagebussen en onze bedrijfswagens.

Was bij deze keuze elektriciteit of biodiesel een alternatief?
We zien hierin juist een goede opstap naar elektrificering van ons machine- en wagenpark. Dit is een lang traject omdat het kostenintensief is en nog niet in ruime mate voorhanden is. De overgang naar Neste MY is een goede oplossing richting 2030. Het is vrijwel geurloos en wordt door iedere machine probleemloos verwerkt. We merken geen enkel verschil met fossiele diesel.

ijb-groep-midpage

Hoe verliep de overstap?
Probleemloos. Waar mogelijk worden door onze leverancier Future Fuels ook onze IBC tanks bij de machines in het veld gevuld. Onze gebruikers hebben louter positieve ervaringen. Hun opdrachtgevers eisen steeds vaker emissiearme oplossingen, dus dit is een goede stap in de richting. Het gebruik van Neste MY helpt ook bij de berekeningen in het aanbestedings- en vergunningentraject van de bouwprojecten. 

Wat is de jaarlijkse afname Neste MY, en de totale CO2e-besparing?
Vorig jaar (2022) was dat ongeveer 400.000 liter met een totale CO2e besparing van zo’n 1.2 miljoen kilo.

Wat verwacht u in de toekomst van het gebruik van Neste MY?
Wij voorzien in het hele aanbestedings- en vergunningentraject in de bouw een verhoogde aandacht voor alle emissies. De mogelijkheden die Neste MY ons nu biedt, maken het mogelijk langer en vaker met ons zware bouwmaterieel te werken. De manier waarop onze heipalen en balken worden aangeleverd en verwerkt op de bouwlocatie neemt een steeds belangrijkere rol in. Met name binnenstedelijk zullen groene milieuzones worden aangewezen waar alleen emissieloos gewerkt mag worden. Dat vergt een hele investering van de sector in de komende jaren, maar deze is noodzakelijk om te kunnen blijven bouwen en de vraag naar woningen op te lossen, en tegelijkertijd rekening te houden met de milieudruk die dat met zich meebrengt. Het gebruik van Neste MY met een reductie van tot wel 90%* CO2e ten opzichte van fossiele diesel is volgens ons nu de beste oplossing.

 

Ga vandaag al duurzaam op weg!

Ga vandaag al duurzaam op weg!

Klik hier en lees hoe Neste omgaat met persoonlijke gegevens.

Left column