Doel, visie en waarden

Ons doel: ‘Creating a healthier planet for our children’

Alles wat we bij Neste doen dient één doel: het creëren van een gezondere planeet voor onze kinderen. In de afgelopen tien jaar heeft Neste's transformatie-reis het bedrijf gebracht van een lokale olieraffinaderij naar een wereldwijde leider in hernieuwbare en circulaire oplossingen. 

Ons doel zorgt dat we op zoek gaan naar nieuwe manieren om de hoeveelheid koolstof-uitstoot in de atmosfeer te verlagen. En ook innoveren om circulaire oplossingen voor het voortdurende hergebruik van koolstof te vinden. Wij willen een wereldleider worden op het gebied van hernieuwbare en circulaire oplossingen.

 

We houden ons bezig met het bestrijden van klimaatverandering en het stimuleren van de circulaire economie

Neste helpt de transportsector en steden, klanten in de luchtvaart en polymeren- en chemische industrie bij de verduurzaming van hun activiteiten. We willen een platform voor verandering zijn waar discussies plaatsvinden, innovaties worden gedaan en oplossingen worden gevonden. 

Onze visie: ‘Leading the way towards a sustainable future together’

Onze visie, samen het voortouw nemen op de weg naar een duurzame toekomst, geeft aan dat we geloven in samenwerking en actief betrokken willen zijn bij de ontwikkeling van een duurzamere toekomst. 

Wij nemen deel aan de ontwikkeling van onze industrie, samen met relevante organisaties en NGO's. We gaan actief de open dialoog aan met al onze belanghebbenden. We ondersteunen het werk van wetgevers en andere besluitvormers door expertise en informatie uit ons vakgebied aan te bieden ter ondersteuning van de besluitvorming. We werken samen met een aantal internationale universiteiten en onderzoeksinstellingen. 

Onze waarden: ‘Our success is built on our renewed values’

Onze waarden vormen de kern van de cultuur vanNeste. Ze sluiten naadloos aan op ons doel en weerspiegelen onze strategie van ‘sneller, gedurfder en samen’. 

Neste waarden - ‘We care’  

 • We zorgen voor het milieu, de maatschappij en de toekomstige generaties. Tegelijkertijd zijn we verantwoordelijk voor het aansturen van een succesvol bedrijf
 • We geven om de veiligheid en het welzijn van elkaar en de mensen om ons heen.
 • We betrekken en verwelkomen iedereen om ons doel te bereiken. Met zorg voor diversiteit en het recht van iedereen om zichzelf te zijn.
  Neste values - We care

Neste waarden - ‘We have courage’ 

 • We lopen voorop door nieuwe mogelijkheden te verkennen en nieuwe oplossingen te vinden.
 • We streven naar vernieuwing en uitmuntendheid in de innovatieve manier waarop we werken en zaken doen.
 • We durven snel te denken, snel te handelen en snel te leren. Eerlijke dialoog en voortdurende ontwikkeling staan centraal in ons denken.
  Neste values - We have courage

Neste waarden - ‘We cooperate’

 • We slagen er samen in om onze doelen te bereiken. 
 • We brengen onze mensen, klanten, partners en de samenleving samen. Ons succes is gebaseerd op samenwerking en innovatie. 

We stimuleren elkaar en groeien samen door het delen van kennis en geven van terugkoppeling.
Neste values - We cooperate