You are here

Voordelen Gemeente

Gemeente

Nederland heeft ambitieuze klimaatdoelstellingen. Als gemeente kunt u bij het bereiken hiervan het voortouw nemen. Zo kan fossielvrij vervoer en transport de uitstoot van broeikasgassen (CO2e) drastisch verminderen. Neste MY Renewable Diesel™ (HVO100) levert tot wel 90% CO2e-reductie* in vergelijking met fossiele diesel. Neste MY is gemaakt van hernieuwbare grondstoffen en direct te gebruiken voor alle dieselmotoren. Overschakelen op fossielvrij** kan in slechts een handomdraai. De keuze voor hernieuwbare fossielvrije diesel kan ook als eis worden gesteld bij aanbestedingen en inkoopprocessen, waarmee u als gemeente het gebruik van duurzame oplossingen kunt versnellen.  

Voor een optimale transitie naar fossielvrij zijn de juiste keuzes van belang. Bekijk en vergelijk alle alternatieven. Download de whitepaper voor gemeenten en start vandaag nog!

 

DOWNLOAD DE WHITEPAPER

woman in grey blazer

Bereik uw gemeentelijke klimaatdoelen

Als gemeente kunt u bijdragen aan het bereiken van de klimaatdoelstellingen in Nederland, én hierin het goede voorbeeld geven. U stapt over op Neste MY Renewable Diesel in een handomdraai. Lees er meer over in onze speciale whitepaper.

Bereik uw gemeentelijke klimaatdoelen

Als gemeente kunt u bijdragen aan het bereiken van de klimaatdoelstellingen in Nederland, én hierin het goede voorbeeld geven. U stapt over op Neste MY Renewable Diesel in een handomdraai. Lees er meer over in onze speciale whitepaper.

Bereik uw gemeentelijke klimaatdoelen.

Klik hier en lees hoe Neste omgaat met persoonlijke gegevens.

Meer weten?

Neem contact op

Start vandaag nog!

DOWNLOAD WHITEPAPER

*De methode die wordt gebruikt om de emissies in de levenscyclus en de emissiereductie te berekenen, voldoet aan de EU-richtlijn inzake hernieuwbare energie (2009/28 /EC).

**Koolstofemissies door het gebruik van hernieuwbare diesel zijn nihil, aangezien de hoeveelheid biobased kooldioxide die vrijkomt bij de verbranding gelijk is aan de hoeveelheid die de hernieuwbare grondstof eerder heeft opgenomen.