Referenties

"Netbeheerder Stedin beperkt met Neste MY de CO2e-uitstoot van aggregaten en vrachtwagens"

Michel Draaijer
Hoofd Logistiek en Materieel van Stedin

 

Onafhankelijke
netbeheerder

 

2 miljoen
klanten

 

In 2030
klimaatneutraal

Netbeheerder Stedin: samen werk maken van een leefwereld vol nieuwe energie!

Stedin, onderdeel van de Stedin Groep, is de onafhankelijke netbeheerder in de meest stedelijke en industriële regio van Nederland: de provincie Utrecht en het grootste deel van Zuid-Holland. Voor ruim 2 miljoen huishoudens en zakelijke klanten werkt zij aan een duurzaam energiesysteem dat ook in de toekomst betrouwbaar en betaalbaar is. ‘Samen werk maken van een leefwereld vol nieuwe energie’, dat is de missie. De keuze voor Neste MY past bij dit doel. Michel Draaijer, hoofd Logistiek en Materieel van Stedin, licht dit toe.

stedin

Overwegingen Stedin

  1. Flexibiliteit: Aggregaten bij storingen makkelijk bij te tanken
  2. Flinke reductie CO2e-uitstoot: In 2020 besparing van 1.5 miljoen kilo
  3. Garantie gegarandeerd: Garantie leveranciers vrachtwagens geldig bij Neste MY

"Een gezonde, schonere lucht is belangrijk in de wijken waarin we werken."

Michel Draaijer, Hoofd Logistiek en Materieel van Stedin

Carl F

Oplossing

Welke klimaatdoelstellingen hanteert Stedin?

“We proberen de impact van onze bedrijfsvoering binnen de grenzen van onze planeet te houden: One Planet Thinking. We hebben in kaart gebracht op welke thema’s onze grootste impact zit. Dat zijn er vier: klimaatverandering, grondstofgebruik, gezonde lucht en een inclusieve samenleving. Wij zetten ons in om onze impact op deze eerste drie gebieden actief te verminderen, en waar nodig te compenseren. Op het vlak van inclusieve samenleving willen we onze positieve impact juist vergroten en een voorbeeld zijn voor andere bedrijven. In het kader van onze klimaatdoelstellingen hanteert Stedin voor broeikasgassen het ‘ruim onder de 2 graden’-scenario, zoals vastgesteld in de klimaatovereenkomst van Parijs. Stedin Groep wil in 2030 klimaatneutraal zijn wat betreft CO2-equivalenten.”

Wanneer kwam Neste MY in beeld?

“Na de afschaffing van ‘rode’ diesel zijn we begonnen met het gebruiken van biodiesel. Dit zorgde voor problemen in onze tanks en aggregaten door bacteriegroei. Daarmee kwam de continuïteit van onze bedrijfsvoering in gevaar en maakten we veel onnodige kosten door verstopte filters en vervroegde onderhoudsbeurten.

In oktober 2016 heb ik voor het eerst van HVO gehoord. Toen was onze huidige leverancier GP Groot (voorheen Calpam) de enige partij die dit kon verzorgen. Net als bij de aggregaten wilden we met onze vrachtwagens onze CO2e-uitstoot terugdringen. Met Neste MY blijft de garantie van onze leveranciers van vrachtwagens van kracht. Ook kwamen er milieuzones in stedelijk gebieden, vandaar dat we ervoor kozen om met Neste MY hierop te anticiperen.”

Was elektriciteit of biodiesel een alternatief?

“We hebben veel problemen ervaren met het gebruik van biodiesel. Elektrische alternatieven zijn er wel op het gebied van aggregaten, maar niet op de manier waarop wij ze inzetten. Vaak weten we namelijk niet hoe lang een aggregaat nodig is bij een storing, en dan is het belangrijk dat we eenvoudig diesel kunnen bijvullen. Wel blijven we zoeken naar toepasbaarheid van elektriciteit in de toekomst.”

Hoe bent u overgestapt op Neste MY Renewable Diesel?

“We zijn in mei 2017 gestart met een pilot van 1.000 liter bij onze aggregatenleverancier. Doel was om duidelijk te krijgen wat de verschillen zijn in vermogen, slijtage en verbruik ten opzichte van conventionele diesel. De resultaten waren bevredigend. Daarna zijn we een grotere pilot gestart op onze thuislocatie in Utrecht met 68.000 liter in eigen tankopslag.”

Wat zijn voor Stedin de voordelen van Neste MY?

“Wij beperken met Neste MY de CO2e-uitstoot van onze aggregaten en eigen vrachtwagens. In 2020 hebben we in totaal 546.000 liter Neste MY afgenomen en daarmee meer dan 1,5 miljoen kilo aan CO2e-uitstoot kunnen besparen ten opzichte van traditionele fossiele diesel. De reuk van HVO Neste is ook minder sterk. Daarnaast kunnen we hiermee als organisatie uitdragen dat we werken aan duurzaamheid door onze eigen CO2e-uitstoot te verminderen.”

Hoe ervaren werknemers de overstap?

“De chauffeurs en monteurs geven aan dat het minder stinkt, dat is natuurlijk erg belangrijk wanneer je zoals Stedin veel in woonwijken actief bent en ook streeft naar een gezonde, schonere lucht. Voor de rest blijft het gelijk aan het gebruik van conventionele diesel; de uitval blijft beperkt en de onderhoudsschema’s zijn gelijk gebleven. Onze klanten, de bewoners, constateren ook minder rook en stankoverlast.”

 

Ga vandaag al duurzaam op weg!

Ga vandaag al duurzaam op weg!

Klik hier en lees hoe Neste omgaat met persoonlijke gegevens.

Left column