Referenties

“Wij gaan voor duurzaamheid, daarom kiezen wij voor Neste MY Renewable Diesel.”

Jasper Poortvliet
Fleet Manager, KLM Equipment Services (KES)

 

2.250
voertuigen

 

Schiphol
thuisbasis

 

8 miljoen
liter Neste MY

“HVO100 (Neste MY Renewable Diesel) was een logische keuze, ook vanwege de lage drempel om over te stappen.”

KLM Equipment Services (KES) is een onafhankelijke dochtermaatschappij van KLM Royal Dutch Airlines. Vanuit de thuisbasis op Amsterdam Airport Schiphol zorgt het bedrijf voor de verkoop, verhuur en het onderhoud van alle soorten voertuigen en equipment. In totaal onderhoudt KES zo’n 1.500 gemotoriseerde en 750 ongemotoriseerde voertuigen van diverse opdrachtgevers. Naast het onderhoud voorziet KLM Equipment Services voertuigen ook van brandstof. Het streven is een zo duurzaam mogelijke operatie. “We willen onze eigen operatie volledig uitstootvrij maken en bijdragen aan een uitstootvrije operatie van onze klanten”, aldus Jasper Poortvliet, Fleet Manager, KLM Equipment Services (KES)

KES

Overwegingen KLM Equipment Services (KES)

  1. Onderhoud van 2.250 voertuigen 1.500 gemotoriseerde en 750 ongemotoriseerde voertuigen 
  2. HVO100 op dit moment beste keuze Operatie vindt ongehinderd doorgang, klanten merken geen verschil
  3. Partner in verduurzaming Partner voor Schiphol, partner voor klanten
     

Klanten merken geen verschil, qua motoronderhoud zien we geen additionele problemen.

Jasper Poortvliet, Fleet Manager, KLM Equipment Services (KES)

Jasper Poortvliet

Oplossing

Wat zijn de duurzaamheidsdoelstellingen van KLM Equipment Services (KES)? 
“KLM Equipment Services is hét onderhoudsbedrijf voor Ground Support Equipment op Schiphol. Wij voorzien de luchtvaart van oplossingen voor Ground Support Equipment (denk daarbij aan alles met wielen) en zorgen ervoor dat klanten zorgeloos kunnen werken. We zijn daarbij een partner in de verduurzaming van het platform van Schiphol. In dit kader willen we onze eigen operatie volledig uitstootvrij maken en bijdragen aan een uitstootvrije operatie van onze klanten, zoals de afhandelaren. Daarbij kijken we zowel naar de lange termijn als naar de best mogelijke oplossing op korte termijn.”

Wanneer bent u Neste MY Renewable Diesel (HVO100) gaan overwegen? 
“KES is continu bezig om te verbeteren en zoekt daarom actief naar betere oplossingen. Voordat er gebruik werd gemaakt van HVO100 gebruikte KES Gas To Liquid (GTL). Dit was al beter dan de ‘normale’ diesel voor wat betreft de non-CO2 emissies. De HVO100 heeft een beduidend lagere CO2-emissie dan GTL (tot wel 90% CO2e). Op Schiphol is het belang groot om alle uitlaatgasemissies zo laag mogelijk te krijgen ten gunste van arbeidsomstandigheden, klimaat en natuur. 

Om die reden wordt er ook veel geëlektrificeerd. Helaas is nog niet alles elektrisch, soms omdat de infrastructuur niet aanwezig is en soms omdat het technisch of operationeel niet mogelijk is. HVO100 (Neste MY) biedt in dit geval een goede oplossing om de uitstoot van het huidige equipment zo veel mogelijk te verminderen wanneer verbrandingsmotoren gebruikt worden voor de aandrijving.”

KES

Was elektriciteit een alternatief?
“Elektriciteit heeft de voorkeur omdat dit volledig uitstootvrij is. Helaas is dit nog niet overal beschikbaar of mogelijk. HVO100 (Neste MY) geldt dan als tussenoplossing totdat alles op batterijen of waterstof rijdt. Daarnaast mag het geen gevolgen hebben voor de motoren, waardoor HVO100 een logische keuze was, ook vanwege de lage drempel om hierop over te stappen. Het is een drop-in solution waardoor er geen aanpassingen aan voertuigen, materieel en infrastructuur vereist zijn.”

Hoe verliep de overstap? 
“De overstap verliep soepel, Neste MY is een drop-in solution die eenvoudig in de tank op onze eigen locatie kon worden bijgetankt. De operatie op de luchthaven kan ongehinderd doorgaan. Klanten merken geen verschil, qua motoronderhoud zien we geen additionele problemen en klanten vinden het zelfs fijn dat zo een stap wordt gezet in het terugdringen van de CO2-uitstoot. Dit jaar – 2023 - nemen we zo’n 8 miljoen liter Neste MY Renewable Diesel af.”

Hoe ziet u de toekomst van HVO100 (Neste MY)?
“Uiteindelijk verwachten we over te stappen op volledig uitstootvrije alternatieven zoals batterijtechnologie en waterstof. Niet alleen is dit de visie van KES, dit ligt ook in lijn met de visie van de luchthaven Schiphol en de betrokken ministeries. Uiteindelijk streeft KES naar het maximaal haalbare en daarom blijven we de ontwikkelingen op het gebied van duurzame brandstoffen nauwlettend volgen.”

 

Ga vandaag al duurzaam op weg!

Ga vandaag al duurzaam op weg!

Klik hier en lees hoe Neste omgaat met persoonlijke gegevens.

Left column