Expansion 2026

placeholder

Over Expansion 2026

Neste investeert meer dan 2,5 miljard euro in verschillende ambitieuze uitbreidingsprojecten bij haar raffinaderij in Rotterdam, Nederland. De projecten, genaamd "Expansion 2026", hebben als doel om in 2026 te worden voltooid en maken deel uit van de wereldwijde groeistrategie van Neste. Ze zullen de toonaangevende positie van het bedrijf wereldwijd verder versterken en de toekomstige concurrentiekracht op het gebied van hernieuwbare producten vergroten, terwijl de productie-efficiëntie wordt verbeterd en tegelijkertijd de algehele emissies voor de locatie in Rotterdam worden verminderd.

De uitbreiding zal aanzienlijke hoeveelheden hernieuwbare diesel, duurzame vliegtuigbrandstof (SAF) en hernieuwbare grondstoffen voor polymeren en chemicaliën opleveren voor Neste’s duurzaamheidsgedreven klanten.

De projecten van Expansion 2026 omvatten: 

Nieuwe productielijn

Neste investeert ongeveer 1,9 miljard euro in de uitbreiding van haar raffinaderij in Rotterdam, wat de algehele capaciteit voor hernieuwbare producten van Neste met 1,3 miljoen ton per jaar zal vergroten. Hierdoor komt de totale capaciteit voor hernieuwbare producten in Rotterdam 2,7 miljoen ton per jaar, waarvan de productie van duurzame vliegtuigbrandstof (SAF) 1,2 miljoen ton zal zijn.

Het doel van Neste is om de nieuwe productielijn in 2026 in bedrijf te nemen. De nieuwe productielijn wordt gebouwd in het Maasvlakte New Area (MNA), ongeveer 2 km van de bestaande raffinaderij.

Na voltooiing van het uitbreidingsproject in Rotterdam zal de totale productiecapaciteit van hernieuwbare producten van het bedrijf tegen het einde van 2026 verder toenemen tot 6,8 miljoen ton. 

Deze investering zal de concurrentievoordelen van Neste verder versterken, die gebaseerd zijn op de wereldwijde optimalisatie van onze productie in combinatie met het gebruik van afval- en restgrondstoffen. Met de gepatenteerde NEXBTL™-technologie kunnen hoogwaardige hernieuwbare producten flexibel worden verfijnd uit een breed scala van lagere kwaliteit afval- en reststoffen. De nieuwe productielijn zal uitblinken op het gebied van energie-efficiëntie, lage emissies en flexibiliteit van grondstoffen.

SAF aanpassing

In 2021 zijn de werkzaamheden begonnen voor de aanpassing van de bestaande Neste raffinaderij in Rotterdam. De aanpassing maakt de productie van maximaal 500 kton duurzame vliegtuigbrandstof (SAF) per jaar mogelijk. De SAF-aanpassing is een investering van ongeveer 240 miljoen euro en de planning is om deze begin 2024 te voltooien.

De NEXBTL-eenheid in de raffinaderij van Neste in Rotterdam zal worden aangepast om SAF-productie mogelijk te maken. Dit omvat aanpassingen die geïntegreerd zullen worden in de bestaande NEXBTL-eenheid, maar ook nieuwe installaties, zoals een nieuwe hete olie oven, opslagtanks en een aanlegsteiger. De nieuwe olie oven zal het gebruik van brandstofgassen die tijdens het proces worden geproduceerd, maximaliseren, waardoor de broeikasgasemissies van de hele locatie met 7% worden verminderd. 

De uitbreiding van onze SAF-productiecapaciteit zal de inspanningen van de luchtvaartindustrie ondersteunen om de uitstoot van broeikasgassen en de klimaatimpact in de komende jaren te verminderen.

SAF aanpassing

Nieuwe waterzuiveringsinstallatie (WWT)

Neste heeft ambitieuze groeidoelstellingen, wat ook betekent dat we onze grondstoffenbasis van afval en reststoffen willen uitbreiden. Dit zal van invloed zijn op toekomstige activiteiten, zoals de behandeling van afvalwater. De bouw van een nieuwe waterzuiveringsinstallatie (WWT) is noodzakelijk om te voldoen aan regelgeving, met name met betrekking tot de stikstofconcentratie in het effluent van het afvalwater. Deze nieuwe WWT-installatie biedt een waterzuiveringscapaciteit met een hoog niveau en is tevens gereed voor toekomstige ontwikkelingen. De nieuwe WWT-installatie wordt gebouwd op het Maasvlakte New Area (MNA), dicht bij de bestaande raffinaderij.

Nieuwe waterzuiveringsinstallatie (WWT)

Integratie Neste pre-treatment (NEPR)

In 2020, kondigde Neste de overname aan van de Bunge Loders Croklaan raffinaderij in Rotterdam, om de voorbehandelingscapaciteit van grondstoffen sneller op te schalen voor de productie van hernieuwbare producten.

De raffinaderij is gelegen naast de bestaande raffinaderij van Neste en bestaat uit een voorbehandelingsfaciliteit, tankopslag, aanlegsteigers en heeft een verbinding via pijpleiding met de locatie van Neste. De overname is goedgekeurd door de regelgevende autoriteiten, en de transactie is voltooid in 2021.

De overname zal de opschaling van onze capaciteit voor de voorbehandeling van hernieuwbare grondstoffen versnellen, wat een belangrijke drijfveer is voor de uitbreiding van het gebruik van afval- en restgrondstoffen en het vergroten van onze flexibiliteit wat betreft grondstoffen.

Integratie Neste pre-treatment (NEPR)

De overgang van activiteiten en medewerkers zal gefaseerd worden geïmplementeerd, waarbij de volledige en aangepaste voorbehandelingscapaciteit van de raffinaderij beschikbaar zal zijn voor de verwerking van Neste's grondstoffen tijdens 2025.

 

Timing

Rotterdam Expansion Projects | Timing

NIEUWS

CARRIERE

Contact

Voor meer informatie

Algemene vragen: vragen@neste.nl
Media: media@neste.com
HR: hrnl@neste.com