Dienstverleners en andere belanghebbenden

Laatst bijgewerkt op 11.4.2022

Dienstverleners

Neste verzamelt en bewaart gegevens over de dienstverleners waarmee zij samenwerkt. De gegevens die wij verzamelen bevatten namen en contactgegevens, titels en bedrijfsnamen, contractstartdata en andere bedrijfsgerelateerde gegevens.

In het kader van het onboardingproces voor nieuwe dienstverleners en andere belanghebbenden verwerkt Neste ook gegevens die nodig zijn om witwassen en terrorismefinanciering te voorkomen of op te sporen, alsmede de informatie die nodig is om te voldoen aan handelssancties, altijd in overeenstemming met lokale wetgeving.

In dergelijke gevallen zijn de persoonsgegevens die worden verwerkt de persoonsgegevens van de uiteindelijke gerechtigden en leden van de raad van bestuur: naam, geslacht, nationaliteit, woonplaats en geboortedatum, en of de persoon onderworpen is aan handelssancties of een politiek prominente persoon (PEP). De verwerking van dergelijke persoonsgegevens is gebaseerd op het gerechtvaardigde belang van Neste om haar partners te kennen en ervoor te zorgen dat Neste geen witwaspraktijken of andere criminele of onethische activiteiten verricht. De gegevens worden verzameld bij de dienstverleners zelf en uit openbare databases en andere bronnen.

Wanneer een servicecontract betrekking heeft op bijzondere vaardigheden of certificeringen, verzamelt Neste informatie over de referenties van het bedrijf, curricula vitae, bijzondere vaardigheden en bijzondere competenties. Gegevens over werktijden worden op bedrijfsniveau verzameld, maar soms worden conform het contract ook gegevens over de werktijden van personen aan Neste verstrekt.

De gegevens worden bewaard voor de duur van de contractuele relatie. Hierna wordt de contactinformatie opgeslagen voor mogelijk toekomstig contact. Curricula vitae en ander bewijs van specifieke vaardigheden of competenties worden opgeslagen ten behoeve van interne audit. Uitsluitend beheerders hebben toegang tot deze gegevens.

Daarnaast moeten we bepaalde gegevens bewaren voor boekhoudkundige doeleinden of om te voldoen aan andere lokale wettelijke verplichtingen. We controleren onze databases om ervoor te zorgen dat ze actueel blijven en geen verouderde of onjuiste informatie bevatten.

Medewerkers op locatie

De projectbegeleider van een gezamenlijke bouwlocatie moet een lijst bijhouden van de op de locatie werkzame medewerkers en de Belastingdienst maandelijks op de hoogte te stellen van de op het terrein werkzame medewerkers en eventuele zelfstandige exploitanten. Wanneer een opdracht betrekking heeft op specifieke opleiding, ervaring en speciale deskundigheid, worden de gegevens verzameld bij de medewerker van een onderaannemer of worden de gegevens door de onderaannemer aan de projectbegeleider overhandigd.

De onderaannemer heeft het recht om de persoonsgegevens van de medewerkers openbaar te maken vanwege de wettelijke verplichting daartoe. De projectbegeleider slaat de gegevens op van degenen die zes jaar na sluiting van de bouwplaats op de bouwplaats werken.

Voornoemde verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op wettelijke verplichtingen:

  • Act on the Tax Administration (503//2010) 
  • Act on Tax Procedure (1558/1995)
  • Occupational Safety and Health Act (738/2002)
  • Act on Posting Workers (447/2016)

Andere belangrijke belanghebbenden

De informatie die wij opslaan over politieke beïnvloeders en andere personen die voor ons bedrijf belangrijk zijn, omvat namen en contactgegevens. We controleren onze databases om ervoor te zorgen dat ze actueel blijven en geen verouderde of onjuiste informatie bevatten.

Terug naar voorpagina Privacy