Informatiebeveiliging

Laatst bijgewerkt op 11.4.2022

Hoe zorgen we voor informatiebeveiliging?

Neste gebruikt passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen en -procedures om persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik, wijziging of vernietiging. Onze systemen worden beveiligd en bewaakt.

Alle werknemers en opdrachtnemers van Neste zijn gebonden aan een informatiebeveiligingsbeleid. Een veilige bedrijfscultuur wordt gestimuleerd door bijvoorbeeld de reguliere opleiding van personeel. De systemen en applicaties die gebruikt worden voor de verwerking van persoonsgegevens zijn alleen toegankelijk voor personen die de gegevens nodig hebben bij de uitoefening van hun taken.

Indien de elektronische gegevens namens Neste door een derde worden beheerd, geldt als voorwaarde voor een dergelijk beheer dat de betreffende derde voldoet aan uitgebreide informatiebeveiligingseisen.

Indien persoonsgegevens handmatig worden verwerkt, gebeurt dit in de voor deze doeleinden goedgekeurde uitgangspunten. Het pand wordt beschermd door de nodige fysieke beschermingsmaatregelen, zoals toegangscontrolesystemen en bewakingscamera's.

Terug naar voorpagina Privacy