Hernieuwbare oplossingen
13.02.2024

Een partnerschap tussen Neste en Valtra ondersteunt de duurzaamheidsdoelstellingen van boeren wereldwijd

De voedselproductie genereert ongeveer 25% van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen. Wetgeving en het toegenomen consumentenbewustzijn op het gebied van duurzaamheid zijn de drijvende krachten achter de transformatie van de wereldwijde voedselproductiesystemen.

Neste en de Finse tractorfabrikant Valtra, een wereldwijd merk van AGCO, zijn partners die samenwerken aan het vergroten van de bekendheid en beschikbaarheid van Neste MY Renewable Diesel™ en samen nieuwe oplossingen testen om boeren te helpen hun duurzaamheidsdoelstellingen te halen. 

Van samenwerking op het gebied van hernieuwbare diesel tot agrarisch pilotproject 

Valtra is de eerste tractorfabriek ter wereld die haar nieuwe tractoren vult met Neste MY Renewable Diesel, een brandstof die gemaakt is van 100% hernieuwbare grondstoffen zoals gebruikt frituurvet en dierlijk vetafval uit  de voedingsindustrie. Door over te schakelen op Neste’s hernieuwbare diesel, kan de uitstoot van broeikasgassen met tot wel 90%* worden verminderd in vergelijking met fossiele diesel gedurende de levenscyclus van de brandstof. Sinds 2017 heeft Valtra 4,5 miljoen liter Neste MY Renewable Diesel gebruikt als fabrieksbrandstof in Valtra's tractoren, waardoor ongeveer 13.000 ton broeikasgasemissies** uit de atmosfeer is gehouden. Dit komt overeen met de jaarlijkse uitstoot van broeikasgassen door het gebruik van meer dan 4700 personenauto's die op diesel rijden.*** 

"We weten dat veel boeren op zoek zijn naar manieren om duurzamer te werken zonder dat dit ten koste gaat van hun rendement. Valtra ondersteunt de productiviteit en winstgevendheid van boeren door middel van gebruiksvriendelijke slimme landbouwtechnologie, efficiënte machines en inzicht in gegevens. Neste MY Renewable Diesel biedt boeren een enorm potentieel om hun ecologische voetafdruk te verkleinen. Sinds 2017 wordt elke tractor die de fabriek van Valtra in Suolahti, Finland verlaat, gevuld met Neste MY Renewable Diesel. In die tijd hebben we meer dan 45.000 tractoren naar meer dan 30 landen gestuurd. Dat zijn tienduizenden boeren aan wie we hebben laten zien dat hun tractoren kunnen rijden op hernieuwbare diesel die de broeikasgasemissies van hun machines met tot wel 90% kan helpen verminderen. Ook oudere Valtra-tractoren kunnen goed rijden op hernieuwbare diesel", zegt Mikko Lehikoinen, Managing Director, Valtra EME.   

"De klimaatuitdaging is enorm en het is duidelijk dat deze alleen kan worden opgelost door alle beschikbare oplossingen te gebruiken om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen en door nieuwe innovaties te creëren. Naast hun partnerschap hebben Neste en Valtra zich onlangs aangesloten bij het Finse Future Farm-project, een driejarig door de EU gefinancierd programma dat plaatsvindt op de bio-economie campus in Saarijärvi, Finland. Het programma maakt het gebruik en de ontwikkeling mogelijk van oplossingen die de uitstoot van broeikasgassen minimaliseren en de economische winstgevendheid van akkerbouw van gras en graan verbeteren. Ik ben blij om te zien hoe onze samenwerking zich ontwikkelt en ook nieuwe spelers betrekt bij het creëren van slimme en duurzame landbouw", aldus Mats Hultman, Head of OEM Partnerships, Neste.

 

*) Het percentage van de vermindering van de broeikasgasemissies varieert naargelang de regiospecifieke wetgeving die de methodologie voor de berekeningen aanreikt (bv. EU RED II 2018/2001/EU voor Europa en US California LCFS voor de VS), en de grondstoffenmix die wordt gebruikt om het product voor elke markt te produceren. 
**) De berekeningsmethode voldoet aan de EU Richtlijn Hernieuwbare Energie II (EU) 2018/2001
***) Bron: VTT Lipasto