29 Januari 2024

Neste en PVG werken samen om huishoudens in Europa in staat te stellen hun huizen te verwarmen met een brandstof voor verwarming met lagere emissies

Neste Corporation, Persbericht, 29 januari 2024 om 9 uur (EET)

Foto: Brandstof voor verwarming met een lagere uitstoot is een oplossing voor huishoudens die de koolstofvoetafdruk van hun verwarming willen verminderen. Bron: PVG.

  • PVG's nieuwe brandstof voor verwarming met lagere uitstoot biedt consumenten in Europa een duurzamer alternatief
  • Neste levert aan PVG een geurloze petroleum uit co-processing ter vervanging van veelgebruikte conventionele oplosmiddelen op fossiele basis

Neste biedt een nieuw geurloze petroleum uit co-processing aan op de markt, met een lagere uitstoot voor verplaatsbare kachels op vloeibare brandstof. Het eerste order werd rond de jaarwisseling geleverd aan PVG, de Europese marktleider in klimaatoplossingen voor thuis, die een eigen fabriek heeft voor de productie van kachelbrandstoffen in Gent, België. Deze nieuwe vloeistof voor verplaatsbare kachels zal volgende winter, aan het einde van 2024, voor de consumentenmarkt worden gelanceerd. 

PVG's volgende generatie kachelbrandstof, gebaseerd op Neste’s geurloze petroleum uit co-processing, bedient de gebruikers van vloeibare brandstofverwarmers in Europa. Het biedt een duurzamer alternatief voor fossiele verwarmingsbrandstoffen, omdat tijedens de productie grondstoffen uit 100% hernieuwbare bronnen worden gebruikt ter vervanging van fossiele grondstoffen tijdens de productie. De kachelbrandstof met lagere emissies is daarom een oplossing voor huishoudens die de koolstofvoetafdruk van hun verwarming willen verminderen.

"De volgende generatie brandstoffen voor verwarming biedt onze consumenten de hoogste kwaliteit, is veilig, efficiënt, geurloos en duurzamer dan de vloeistoffen op fossiele basis. Ik ben blij en trots dat PVG de duurzame toekomst van Qlima kachelbrandstoffen initieert", zegt Kristin Gehre, CEO van PVG.

"Neste wil haar klanten ondersteunen met oplossingen die hen helpen hun duurzaamheidsdoelstellingen te halen en duurzamere producten te ontwikkelen voor hun klanten. We ontwikkelen al tientallen jaren een breed scala aan oplossingen voor lagere emissies en dit is de nieuwste toevoeging aan ons aanbod," zegt Ari Vouti, Sales in Neste's Oil Products business unit.

De chemische samenstelling en prestaties van Neste's nieuwe geurloze petroleum met lagere emissies, voor verwarming met verplaatsbare kachels, zijn vergelijkbaar met conventioneel gebruikte brandstoffen voor verwarming. De brandstof is geschikt voor alle verplaatsbare kachels van dit type, zonder dat er aanpassingen aan het toestel nodig zijn.

Neste’s co-processing oplossingen verminderen de afhankelijkheid van fossiele bronnen

Co-processing van hernieuwbare grondstoffen is één van de oplossingen om de voortdurende klimaatverandering aan te pakken door de samenleving minder afhankelijk te maken van fossiele grondstoffen. Neste’s geurloze petroleum uit co-processing wordt gebruikt voor PVG’s emissiearme brandstoffen voor verwarming en biedt een reductie van 50 tot 85%* in broeikasgasemissies gedurende de levenscyclus van het product in vergelijking met een fossiel product**, omdat het geproduceerd is met hernieuwbare grondstoffen op basis van massabalans.  

Neste's co-verwerkte petroleum is een ISCC PLUS-gecertificeerd product. Hernieuwbare inhoud wordt toegewezen aan producten uit co-processing volgens de ISCC PLUS massabalansmethode.

*) De exacte broeikasgasemissiereductie voor het gecertificeerde product is afhankelijk van de gebruikte grondstoffen. 

**) Berekeningen van broeikasgasemissies voor Neste's geurloze petroleum uit co-processing hebben betrekking op emissies van de winning van grondstoffen, de raffinage van het petroleum, alle grondstoffen- en productlogistiek in de toeleveringsketen en verbranding bij gebruik. Andere emissies in de downstream verwerkings- en gebruiksfase zijn niet inbegrepen. In overeenstemming met de RED II-richtlijnen van de EU voor de berekening van broeikasgasemissies, is de koolstofuitstoot van het gebruik van het petroleum voor verwarming nul, aangezien de hoeveelheid koolstofdioxide op biologische basis die vrijkomt bij verbranding gelijk is aan de hoeveelheid die de hernieuwbare grondstoffen eerder hebben geabsorbeerd. Fossiel product: Fossiele nafta, Europees gemiddelde. Minimumwaarde geselecteerd uit LCA-databases (Sphera 2023.1 en ecoinvent 3.9.1). De GWP-waarde omvat de hele toeleveringsketen van nafta, van wieg tot poort (raffinaderij). Bovendien is de theoretische CO2 uitstoot aan het einde van de levensduur opgenomen, gebaseerd op het koolstofgehalte van het product. Er wordt rekening gehouden met fossiele emissies aan het einde van de levensduur voor het fossiele product om een zinvolle vergelijking met het hernieuwbare product mogelijk te maken. Merk op dat de fossiele referentiewaarde geen rekening houdt met emissies uit de producttransport- of de verdere verwerkings- of gebruiksfase.

Neste Corporation

Susanna Sieppi
Vice President, Communications and Brand (act.)

Meer informatie: Neem contact op met Neste's mediadienst, tel. +358 800 94025 / media@neste.com (weekdagen van 8.30 uur tot 16.00 uur EET). Abonneer op Neste’s (pers)berichten via https://www.neste.com/for-media/releases-and-news/subscribe.

Neste in het kort

Neste (NESTE, Nasdaq Helsinki) biedt oplossingen om de klimaatverandering tegen te gaan en de overgang naar een circulaire economie te versnellen. Het bedrijf verwerkt afval, reststoffen en innovatieve grondstoffen tot hernieuwbare brandstoffen en duurzame grondstoffen voor plastics en andere materialen.

Als 's werelds grootste producent van duurzame vliegtuigbrandstof en hernieuwbare diesel, en als voorloper in het ontwikkelen van hernieuwbare en circulaire grondstoffen voor polymeren en chemicaliën, helpt Neste zijn klanten om hun broeikasgasemissies tegen 2030 jaarlijks met minstens 20 miljoen ton te verminderen.

De ambitie van het bedrijf is om de olieraffinaderij in Porvoo, Finland, tegen 2030 de meest duurzame raffinaderij van Europa te maken. Neste heeft zich ertoe verbonden om tegen 2035 een koolstofneutrale productie te bereiken en de koolstofemissie-intensiteit van verkochte producten tegen 2040 met 50% te verminderen. Neste heeft ook hoge normen gesteld voor biodiversiteit, mensenrechten en de toeleveringsketen. Het bedrijf is consequent opgenomen in de Dow Jones Sustainability Indices en de Global 100-lijst van 's werelds meest duurzame bedrijven. In 2022 bedroeg de omzet van Neste EUR 25,7 miljard. Lees meer: neste.nl 

Over PVG

PVG is een internationaal opererend familiebedrijf en Europees marktleider in klimaat- en comfortoplossingen in de consumentenmarkt met ruim 40 jaar ervaring. PVG, met het hoofdkantoor in Nederland, heeft organisaties in Frankrijk, België, Italië en Spanje, met 180 medewerkers in de groep. PVG is toegewijd aan duurzaamheid en innovatie en streeft ernaar voortdurend te verbeteren en te groeien, en zo de transitie naar een groenere en duurzamere toekomst te leiden. Door de introductie van de volgende generatie groene brandstof wil PVG koploper zijn in de energietransitie.