15 Juni 2023

Neste besluit te investeren in een installatie voor het opwaarderen van vloeibaar plastic afval in de raffinaderij in Porvoo

Neste Corporation, Persbericht, 15 juni 2023 om 14.00 uur (EET) 

Foto: Neste's complexe raffinaderij in Porvoo, Finland, biedt uitstekende mogelijkheden voor het transformeren en hergebruiken van bestaande middelen en processen voor nieuwe doeleinden, zoals het opwaarderen van vloeibaar plastic afval tot hoogwaardige petrochemische grondstoffen. Bron: Neste

  • Investering van 111 miljoen euro
  • Belangrijke mijlpaal in het opschalen van chemische recycling 

Neste heeft de definitieve investeringsbeslissing genomen om te beginnen met de opwaardering van installaties voor vloeibaar plastic afval in de raffinaderij in Porvoo, Finland. Met de investering van 111 miljoen euro zal Neste de capaciteit opbouwen om 150.000 ton vloeibaar plastic afval per jaar op te waarderen. Opwaarderen is één van de drie verwerkingsstappen waarbij vloeibaar plastic afval wordt omgezet in hoogwaardige grondstoffen voor nieuwe kunststoffen: voorbehandelen, opwaarderen en raffineren. De investering maakt deel uit van een breder project (PULSE*), dat een subsidie van het Europees Innovatiefonds heeft ontvangen van 135 miljoen euro als het volledig wordt uitgevoerd en streeft naar een totale capaciteit van 400.000 ton per jaar.  

Voorbehandelen en opwaarderen van vloeibaar plastic afval spelen een belangrijke rol in Neste's benadering van chemische recycling. Dit stelt het bedrijf in staat de flexibiliteit voor de verwerking van plastic afval van lagere kwaliteit te vergroten en de verwerking van vloeibaar plastic afval tot hoogwaardige petrochemische grondstoffen op te schalen in de bestaande raffinaderij in Porvoo. 

"We hebben onze capaciteit om circulaire grondstoffen te verwerken in de raffinaderij van Porvoo de afgelopen jaren ontwikkeld en zijn nu klaar om een installatie  te bouwen. Het is de bedoeling dat de nieuwe installatie, die 150.000 ton vloeibaar plastic afval produceert, in de eerste helft van 2025 klaar is," zegt Markku Korvenranta, Executive Vice President van Neste's Oil Products.

Het project zal Neste nieuwe activa zien bouwen in de raffinaderij in Porvoo, maar ook bestaande installaties aanpassen om een schaalvergroting van chemische recycling op een snelle en efficiënte manier mogelijk te maken. Het opgewaardeerde vloeibare plastic afval wordt dan verwerkt in de conventionele raffinaderij, waar het een deel van de fossiele grondstoffen zal vervangen die in de raffinaderij van Porvoo worden verwerkt. 

De vereiste voorbereidende werkzaamheden in de raffinaderij in Porvoo zijn in de eerste helft van 2023 met succes afgerond, waardoor de bouwwerkzaamheden zonder enige vertraging konden aanvangen. 

*) PULSE = Pretreatment and Upgrading of Liquefied waste plastic to Scale up circular Economy (voorbehandelen en opwaarderen van vloeibaar plastic afval om de circulaire economie op te schalen). Het PULSE-project wordt gefinancierd door de Europese Unie. De opvattingen en meningen zijn echter uitsluitend die van de auteur(s) en komen niet noodzakelijk overeen met die van de Europese Unie of het Europees Uitvoerend Agentschap voor Klimaat, Infrastructuur en Milieu (CINEA). Noch de Europese Unie, noch de instelling die de subsidie verleent kan hiervoor verantwoordelijk worden gesteld. Neste is de enige begunstigde van de financiering van Project PULSE door de Europese Unie.

Neste Corporation

Susanna Sieppi
Vice President, Communications

Meer informatie: Neem contact op met Neste's mediadienst, tel. +358 800 94025 / media@neste.com (weekdagen van 8.30 uur tot 16.00 uur EET). Abonneer op Neste’s (pers)berichten via https://www.neste.com/for-media/releases-and-news/subscribe.

Neste in het kort

Neste (NESTE, Nasdaq Helsinki) biedt oplossingen om de klimaatverandering tegen te gaan en de overgang naar een circulaire economie te versnellen. We verwerken afval- en reststoffen en innovatieve materialen tot hernieuwbare brandstoffen en duurzame grondstoffen voor plastics en andere materialen. We zijn 's werelds grootste producent van hernieuwbare diesel en duurzame vliegtuigbrandstof en ontwikkelen chemische recycling om de uitdaging van plastic afval tegen te gaan. Met onze hernieuwbare en circulaire oplossingen willen we onze klanten helpen om hun uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 te verminderen met minstens 20 miljoen ton per jaar. Het is onze ambitie om onze olieraffinaderij in Porvoo, Finland tegen 2030 de meest duurzame raffinaderij van Europa te maken. Wij introduceren hernieuwbare en gerecyclede grondstoffen, zoals vloeibaar gemaakt plastic afval, als grondstoffen voor de raffinage. Wij hebben de doelstelling om vanaf 2035 koolstofneutraal te produceren en wij zullen de koolstofemissie-intensiteit van verkochte producten tegen 2040 met 50% verminderen. Wij hebben ook hoge normen vastgesteld voor biodiversiteit, mensenrechten en onze toeleveringsketen. We worden consequent opgenomen in de Dow Jones Sustainability Indices en de Global 100-lijst van 's werelds meest duurzame bedrijven. In 2022 bedroeg de omzet van Neste 25,7 miljard euro. Lees meer: neste.nl