Plastic
12.01.2024

Waarom samenwerkingen essentieel zijn om plastic afval chemisch te recyclen

Vervuiling door plastic afval is een urgent probleem. Er worden nieuwe technologieën ontwikkeld, zoals chemische recycling, om meer plastic afval weer in omloop te brengen en als grondstof te gebruiken. Gezien de overvloed aan plastic afval zou het niet zo'n probleem moeten zijn om afval te vinden om te recyclen. Maar is het echt zo eenvoudig?

Elk jaar wordt er wereldwijd zo'n 350 miljoen ton plastic afval geproduceerd. In geïndustrialiseerde landen is de inzameling van plastic afval goed ingeburgerd, maar dat is niet overal ter wereld het geval. En zelfs als plastic afval wordt ingezameld, wordt het soms niet gerecycled. Dit betekent dat er weliswaar veel plastic afval is, maar dat het niet zo eenvoudig is om dit afval te recyclen. 

Saana Puumalainen, Head of Supply bij Chemical Recycling, en haar team zorgen voor de levering van vloeibaar plastic afval aan de raffinaderij van Neste in Porvoo, Finland. Liquefactie door middel van thermochemische technologieën, zoals pyrolyse of hydrothermische liquefactie, heeft het plastic afval veranderd in een materiaal dat lijkt op ruwe olie, die door Neste verder kan worden geraffineerd tot hoogwaardige grondstoffen voor de productie van nieuwe kunststoffen. 

"We zien momenteel dat het vloeibaar maken van plastic afval de opstart- en industrialisatie fase ingaat," legt Saana Puumalainen uit. "Op dit moment staan we bij Neste ook aan het begin van de groeicurve, met tot nu toe kleinere volumes van een paar duizend ton vloeibaar gemaakt plastic afval. Met onze hoge ambitie en voortdurende investeringsprojecten voor de schaalvergroting van chemische recycling zal dit cijfer snel groeien. Om aan de vraag naar vloeibaar gemaakt plastic afval te voldoen, moeten we samenwerken met meerdere partners op het gebied van liquefactie."

Hoe bouw je een markt op voor iets compleet nieuws?

Het opbouwen van de aanvoer van vloeibaar gemaakt plastic afval en het opzetten van de bijbehorende waardeketens lijkt tot op zekere hoogte op een kip-en-ei probleem. Hoewel Neste al capaciteiten aan het opbouwen is om in de toekomst meer vloeibaar plastic afval te verwerken, zijn deze capaciteiten alleen rendabel als er liquefactie-capaciteit aanwezig is. Toch is het bouwen van liquefactie-capaciteit alleen aantrekkelijk als er vraag naar is. Waar moeten we beginnen?

Neste werkt nauw samen met technologie ontwikkelaars en exploitanten om een continue aanvoer te garanderen. Dit omvat samenwerking met gevestigde bedrijven die al vloeibaar plastic afval produceren, maar ook ondersteuning van start-ups die nog aan het begin van het traject staan, bijvoorbeeld als het gaat om kwaliteits- of veiligheidsgerelateerde onderwerpen.

"We krijgen voortdurend positieve feedback van onze partners, zowel over ons vermogen om uitdagende plastic afvalstromen aan te pakken als over de ondersteuning die we kunnen bieden", zegt Puumalainen. "Door samen te werken kunnen we chemische recycling efficiënter opschalen." 

Door materialen te recyclen wordt de behoefte aan nieuwe fossiele grondstoffen beperkt.

Door materialen te recyclen wordt de behoefte aan nieuwe fossiele grondstoffen beperkt.

Een sterke partner voor bedrijven

Waar Saana Puumalainen de aanvoer van vloeibaar gemaakt plastic afval veilig wil stellen, willen haar collega Outi Teräs, Head of Technology Commercialization in Chemical Recycling, en haar team het opstarten van verdere liquefactie-capaciteit mogelijk maken door geïnteresseerde partners te voorzien van robuuste liquefactie-technologie.  

"Technologieën om vloeibaar te maken, zoals pyrolyse, zijn misschien niet nieuw, maar het bouwen van een “vloeibaar-making-installatie” op industriële schaal die continu en betrouwbaar kan werken met gemengde kunststofafvalstromen is niet bepaald eenvoudig", zegt Outi Teräs. "We kunnen potentiële partners helpen met de technologie, de afname en nog veel meer." 

Voor de meeste eindgebruikers is plastic afval gewoon plastic afval. Bij nadere beschouwing varieert de samenstelling van plastic afval na consumptie per land, regio en zelfs per tijd van het jaar. Plastic afval kan verontreinigingen bevatten die niet van plastic zijn, zoals papier, karton of etensresten, en het kan een grote verscheidenheid aan verschillende soorten polymeren bevatten. Deze beïnvloeden de liquefactie en de daaropvolgende processen. 

"Complementariteit met mechanische recycling was altijd de leidraad voor ons", legt Teräs uit. "We hadden een technologie nodig die probleemloos overweg kan met wisselende invoer. In Alterra vonden we een bedrijf dat bezig was met de ontwikkeling daarvan." 

Neste's partner in liquefactie-technologie, het Amerikaanse Alterra Energy, begon al in 2009 met de ontwikkeling van hun eigen pyrolyseproces en nam in 2016 een industriële liquefactie-fabriek in Akron, Ohio, in gebruik. Neste deed een minderheidsinvestering in het bedrijf in 2020 en sindsdien hebben de twee bedrijven de technologie samen ontwikkeld. De gezamenlijke ontwikkeling heeft geresulteerd in verdere verbeteringen in technologie-efficiëntie, duurzaamheid en betrouwbaarheid. 

"Toen we aan onze technologie begonnen te werken, was er nog geen echte markt voor vloeibaar gemaakt plastic afval", zegt Jeremy DeBenedictis, President bij Alterra. "De samenwerking met Neste heeft ons geholpen om ons inzicht in de behoeften van de petrochemische industrie voortdurend te verbeteren, bijvoorbeeld als het gaat om de kwaliteit van de pyrolyse-olie. Nu kan onze technologie een product leveren dat heel goed aan deze behoeften voldoet, waar alle afnemers van profiteren." 

In 2022, verwierf Neste de Europese rechten en licentie op de technologie van Alterra

Chemische recycling verandert moeilijk te recyclen plastic afval in een waardevolle grondstof

Chemische recycling verandert moeilijk te recyclen plastic afval in een waardevolle grondstof.

Sharing is caring

"We zijn zeker niet van plan om de technologie in Europa voor onszelf te houden", zegt Outi Teräs. "Integendeel, we hopen potentiële partners te vinden die bereid zijn om bij te dragen aan de circulaire economie en samen met ons liquefactie-capaciteit te bouwen." 

Net als het Supply-team van Saana Puumalainen ondersteunt ook het Technology Commercialization-team van Outi Teräs potentiële partners. Een liquefactie-fabriek tot een succes maken is tenslotte niet alleen een kwestie van betrouwbare technologie en klanten voor de afname.

"Bedrijven die geïnteresseerd zijn in chemische recycling worstelen met onderwerpen als vergunningen, grondstofkeuze, locatiekeuze en veiligheid. Samenwerking met Neste kan helpen om de capaciteit sneller op te schalen en de investering minder risicovol te maken", legt Outi Teräs uit.