You are here

Voordelen voor de Afvalverwerking

Afvalverwerking

(Vracht)auto’s, afvalwagens en veegwagens zorgen voor een groot deel van de CO2e-uitstoot op de Nederlandse wegen. Gemeenten maken steeds minder gebruik van fossiele brandstoffen en stellen concrete duurzaamheidseisen bij aanbestedingen. Met Neste MY Renewable DieselTM (HVO100) kunt u als afvalverwerkingsbedrijf een belangrijke stap zetten om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen en u positief te profileren bij opdrachtgevers; vanaf de eerste tankbeurt levert Neste MY een CO2e-reductie* tot wel 90%. Neste MY is gemaakt van hernieuwbare grondstoffen en direct te gebruiken voor alle dieselmotoren. Schakel ook over op fossielvrij** in slechts een handomdraai!

Voor een optimale transitie naar fossielvrij zijn de juiste keuzes van belang. Bekijk en vergelijk alle alternatieven. Download de whitepaper voor de afvalverwerking en start vandaag nog!

DOWNLOAD DE WHITEPAPER

waste worker

Win meer aanbestedingen met Neste MY

Duurzaamheid staat bij veel aanbestedingen bovenaan de lijst van eisen. Hoe draagt Neste MY hieraan bij en wat kunt u precies besparen? In de whitepaper afvalverwerking leest u hoe uw weg naar duurzaamheid er uitziet met Neste MY Renewable Diesel.

Win meer aanbestedingen met Neste MY

Duurzaamheid staat bij veel aanbestedingen bovenaan de lijst van eisen. Hoe draagt Neste MY hieraan bij en wat kunt u precies besparen? In de whitepaper afvalverwerking leest u hoe uw weg naar duurzaamheid er uitziet met Neste MY Renewable Diesel.

Win meer aanbestedingen! Weten hoe?

Klik hier en lees hoe Neste omgaat met persoonlijke gegevens.

Meer weten?

Neem contact op

Start vandaag nog!

DOWNLOAD WHITEPAPER

*De methode die wordt gebruikt om de emissies in de levenscyclus en de emissiereductie te berekenen, voldoet aan de EU-richtlijn inzake hernieuwbare energie (2009/28 /EC).

**Koolstofemissies door het gebruik van hernieuwbare diesel zijn nihil, aangezien de hoeveelheid biobased kooldioxide die vrijkomt bij de verbranding gelijk is aan de hoeveelheid die de hernieuwbare grondstof eerder heeft opgenomen.