Gecertificeerde toeleveringsketen, van grondstofproductie tot eindproduct

Via certificering garanderen wij de duurzaamheid van onze productieketen van hernieuwbare brandstoffen. Certificaten zijn onder andere de EU-compliante ISCC (International Sustainability and Carbon Certification), RSPO en RSPO-RED. ISCC is grondstofonafhankelijk. Dit betekent dat deze certificering diverse grondstoffen dekt. RSPO en RSPO-RED zijn speciaal opgezet voor het certificeren van palmolie. In de Verenigde Staten wordt de duurzaamheid van hernieuwbare brandstoffen bewaakt door de duurzaamheidseisen van de Environmental Protection Agency (EPA).  

Wat wordt er door certificering gegarandeerd?

De certificatiesystemen specificeren wat onder duurzame bedrijfsvoering wordt verstaan, wat de criteria hiervoor zijn en hoe de werking van de toeleveringsketen moet worden gedocumenteerd.

Certificeringen zorgen er voor dat tijdens de productie:

  • er geen teelt heeft plaatsgevonden  in gebieden met restricties (bijvoorbeeld gebieden met hoge koolstofvoorraden en regenwouden)
  • de uitstootreductie van broeikasgassen voor de totale levenscyclus van het product correct zijn berekend
  • biodiversiteit of bedreigde soorten niet in gevaar zijn gebracht
  • er geen landroof heeft plaatsgevonden
  • er geen mensenrechten zijn geschonden
  • de rechten van werknemers zijn gerespecteerd

Certificering heeft betrekking op de gehele toeleveringsketen

Wij accepteren alleen gecertificeerde ruwe palmolie. Niet alle grondstoffen voor de productie van hernieuwbare brandstoffen hoeven echter gecertificeerd te zijn. Als geen certificering is vereist, is de duurzaamheid van de grondstofproductie geverifieerd volgens het eigen beleid en de eigen beginselen van Neste voor duurzaamheid, en volgens de wetgeving van het land waaraan de brandstof wordt geleverd. Al onze grondstoffenleveranciers moet slagen voor een due diligence onderzoek met betrekking tot de duurzaamheid van de productie.

Bovendien zijn al onze raffinaderijen van Neste Renewable Diesel ISCC-gecertificeerd zoals vereist in Europa en EPA-goedgekeurd voor de Verenigde Staten. Dit bewijst dat de productie en verwerving van grondstoffen voldoen aan de Richtlijn Hernieuwbare Energie van de Europese Unie (Renewable Energy Directive, RED) en aan de vereisten van EPA. Bovendien bewijst dit dat onze Neste Renewable Diesel in aanmerking komt voor het voldoen aan de milieuverplichtingen in de EU-lidstaten en in de Verenigde Staten.

Meer informatie over een duurzame toeleveringsketen (in het Engels).