Gedragscode: hoeksteen van alles wat we doen

Wij zijn ervan overtuigd dat ethisch werken gelijk staat aan succesvol werken. Ons doel is ethisch en integer te werken, en in overeenstemming met de wet. Altijd en overal. Elke vorm van omkoping en corruptie is onacceptabel in onze werkzaamheden.

Onze interne controle houdt toezicht op de naleving van de beginselen en procedures met betrekking tot de preventie en behandeling van wangedrag.

De Gedragscode is leidend in onze dagelijkse besluitvorming

Het doel van de Neste Gedragscode is onze medewerkers te helpen bij hun dagelijkse werkzaamheden en besluitvorming. De Gedragscode helpt iedereen in te zien hoe een activiteit in overeenstemming is met onze waarden en uitgangspunten, en met de wettelijke voorschriften. De werknemers van Neste kunnen ook meer over de regels leren met behulp van een interactief spel.

De ethische richtlijnen die onze activiteiten begeleiden:

Onze verantwoordelijkheid jegens onze stakeholders

  • Wij handelen met integriteit naar onze klanten, leveranciers en overige zakelijke relaties.
  • Wij bieden onze aandeelhouders een goed totaalrendement.
  • Wij bieden onze medewerkers eerlijke kansen.
  • Wij nemen de gezondheid, veiligheid en beveiliging van onze medewerkers en anderen die rechtstreeks getroffen worden door onze activiteiten in acht en beschermen de natuurlijke omgeving waarin wij werkzaam zijn.
  • Wij komen onze afspraken met betrekking tot duurzaamheid na.

De manier waarop wij zaken doen

  • Wij handelen in overeenstemming met de wet en regelgeving, die wij beschouwen als basisnormen, en verwachten van onze partners dat zij hetzelfde doen.
  • Wij vermijden situaties waarin privébelangen in conflict kunnen komen met zakelijke belangen.
  • Omkoping en corruptie zijn onaanvaardbaar in onze onderneming.
  • Wij handelen transparant en communiceren op open wijze met al onze stakeholders.
  • Wij zijn als onderneming niet betrokken bij politieke of religieuze activiteiten en leveren geen bijdragen aan dit soort activiteiten.

Meer informatie over samenleving is in het Engels beschikbaar op de algemene website van Neste.