Duurzaamheid: onze doelstellingen

Onze benadering van duurzaamheid is gebaseerd op zes specifieke kerngebieden. We hebben ook de doelstellingen voor deze kerngebieden gedefinieerd.  Deze doelstellingen vatten samen wat we willen bereiken met onze inspanningen op het gebied van duurzaamheid.

Zes specifieke kerngebieden zijn:

  1. Schonere oplossingen
  2. Veiligheid
  3. Onze mensen
  4. Samenleving
  5. Klimaat en efficiënt gebruik van hulpbronnen
  6. Duurzame toeleveringsketen

Doelen van de kerngebieden van verantwoordelijkheid:

1. Schonere oplossingen

Wij bieden ons continu groeiend klantenbestand toegevoegde waarde door schonere verkeersbrandstoffen en hernieuwbare toepassingen op andere terreinen.

2. Veiligheid

Wij zorgen ervoor dat onze mensen veilig werken en dat onze activiteiten altijd een goed veiligheidsniveau hebben door het creëren van een sterke veiligheidscultuur.

3. Onze mensen

Wij worden gewaardeerd als werkgever en faciliteren ons bedrijf door de manier waarop wij werken. Dit levert ons toegevoegde waarde, geïnspireerd leiderschap en getalenteerde mensen.

4. Samenleving

Door ethisch en winstgevend te werken, creëren wij op lange termijn zakelijk succes en waarde voor externe stakeholders.

5. Klimaat en efficiënt gebruik van hulpbronnen

We zijn wereldwijd leider op het gebied van het omwerken van afval- en restmateriaal tot hoogwaardige verkeersbrandstoffen en andere toepassingen.

6. Duurzame toeleveringsketen

We zetten een nieuwe standaard voor de duurzaamheid van de keten door gebruik te maken van vrijwillige en proactieve maatregelen die de groei van onze werkzaamheden ondersteunen.

Meer informatie over het omgaan met duurzaamheid (in het Engels).