Duurzaamheid: risico's en kansen

Onze activiteiten hebben te maken met een aantal duurzaamheidsrisico's en -kansen. Wij streven ernaar deze bedreigingen en kansen te identificeren en ze proactief af te wenden of toe te staan. Wij zijn niet betrokken bij olie-exploraties of booractiviteiten. Dit vermindert onze blootstelling aan directe milieurisico's aanzienlijk.

Duurzaamheid biedt zakelijke kansen

Duurzaamheid betekent kansen voor ons. Hernieuwbare brandstoffen zijn een van de belangrijkste mogelijkheden om te voorzien in de toenemende behoefte aan energie in het verkeer. Dit schept groeimogelijkheden voor ons bedrijf. Onze eigen NEXBTL-technologie biedt ook groei in andere toepassingen dan het verkeer, zoals de chemische industrie.

Onze belangrijkste duurzaamheidsrisico's:

Risico    Preventieve maatregelen
Verwerving van raffinagegrondstoffen en reputatierisico in verband met palmolie

We gebruiken uitsluitend gecertificeerde palmolie van gecontroleerde afkomst
Transparante communicatie en rapportage
We werken nauw samen met belanghebbenden zoals The Forest Trust (TFT), een organisatie die gericht is op de bestrijding van ontbossing

Risico's met betrekking tot veilige werkomstandigheden en processen

Eenduidige veiligheidsvoorschriften
Preventieve veiligheid op het werk

Risico's met betrekking tot de milieueffecten van raffinage-activiteiten en transporten

Inspecties vooraf en technische voorschriften voor schepen
Moderne productietechnologie en preventief onderhoud
Monitoren van milieu en uitstoot vereist door milieuvergunningen

Risico's met betrekking tot productaansprakelijkheid Wij zorgen ervoor dat alle noodzakelijke en actuele informatie met betrekking tot productveiligheid beschikbaar is voor klanten
Risico's met betrekking tot wijzigingen in de milieuwetgeving en de wetgeving inzake hernieuwbare brandstoffen Wij nemen actief deel aan discussies over wetswijzigingen en bieden onze deskundige kennis aan in het politieke besluitvormingsproces

 

Meer informatie over het omgaan met duurzaamheid (in het Engels).