5 November 2020

Neste neemt beschuldigingen over schendingen duurzaamheidsnormen serieus - Geloofwaardige beschuldigingen over schendingen duurzaamheidsnormen door leveranciers worden altijd onderzocht

Published in Nieuws

Neste Corporation, Nieuws, 5 november 2020
 
Op 5 november 2020 is een onderzoeksrapport van Profundo in opdracht van Milieudefensie gepubliceerd. Volgens het rapport zijn de grondstoffenleveranciers van Neste betrokken bij ernstige schendingen van duurzaamheidsnormen, zoals ontbossing, branden, landconflicten, omkoping en schending van arbeidsrecht.
 
Neste is voorstander van controle op de grondstoffentoeleveringsketens om zo een voortdurende inzet voor duurzaamheid te garanderen. Duurzaam geproduceerde hernieuwbare grondstoffen zijn nodig om fossiele olie te vervangen en klimaatverandering effectief te bestrijden.
 
We zijn ons ervan bewust dat er zorgen bestaan over duurzaamheid in de palmolie-industrie. Daarom houden wij onze toeleveringsketens nauwlettend in de gaten. Dit doen wij in samenwerking met lokale organisaties die gespecialiseerd zijn in verschillende aspecten van duurzaamheid, zoals ontbossing. Op transparante wijze publiceren we data over onze palmolie- en PFAD-toeleveringsketen op onze website. Op die manier stellen we externe experts in staat om ons te helpen bij dit werk.
 
Neste heeft het betreffende rapport nog niet volledig kunnen inzien, om die reden kunnen we geen commentaar geven op de specifieke aantijgingen die worden gemaakt. Op basis van een snelle beoordeling, lijkt het erop dat het rapport een aantal zaken noemt die al zijn onderzocht en afgerond. De genoemde bedrijven bleken niet betrokken te zijn bij de vermeende acties.
 
Het rapport bevat ook claims over onze leveranciers die nieuw zijn. We zullen die claims bestuderen en nader onderzoeken. Op een transparante manier zullen we informatie delen over de zaken die we onderzoeken of actief monitoren.
 
Proactieve maatregelen om duurzaamheidsrisico's te beperken
 
We gebruiken uitsluitend duurzaam geproduceerde grondstoffen die altijd voldoen aan de markt-specifieke wettelijke eisen. In al onze contracten met leveranciers van hernieuwbare grondstoffen zijn strenge voorwaarden opgenomen met betrekking tot duurzaamheid. Voorbeelden hiervan zijn een verplichting tot inzet voor duurzaamheid, bescherming van de biodiversiteit en het respecteren van mensenrechten. Dit zijn eisen waaraan moet worden voldaan voordat een contract wordt ondertekend. Bovendien verplichten wij al onze palmolie- en PFAD-leveranciers om lid te zijn van de RSPO. Dit lidmaatschap verplicht hen tot het naleven van de RSPO-gedragscode en stelt het RSPO-klachtenpanel in staat om de zaak te monitoren en met oplossingen te komen. 
 
We nemen iedere beschuldiging over vermeende schending van duurzaamheidsnormen en misstanden serieus en onderzoeken zaken die aanhangig worden gemaakt. Wanneer er geloofwaardige, ernstige beschuldigingen zijn die ons bereiken over onze leveranciers, leggen we alle aankopen van die leveranciers of toeleveringsketens stil, en onderzoeken we de zaak.
 
Ons belangrijkste drukmiddel is betrokkenheid en samenwerking met onze leverancier om het probleem op te lossen. Het beëindigen van de inkoop lost namelijk de problemen niet op. We hebben een bewezen track record op het gebied van samenwerking met leveranciers en externe duurzaamheidsorganisaties, zoals lokaal opererende NGO’s, om een positieve duurzame impact in de palmolieproductieketen te realiseren.
 
Wanneer de duurzaamheidscriteria en -eisen die in de contracten met onze leveranciers zijn opgenomen echter aantoonbaar worden geschonden en de aard daarvan als ernstig wordt beschouwd, en er niet binnen een redelijke termijn vooruitgang wordt geboekt bij het oplossen van deze problemen, beëindigen we het contract met de betreffende leverancier – net zoals we dat in het verleden hebben gedaan.

Neste in het kort

Neste (NESTE, Nasdaq Helsinki) biedt oplossingen om de klimaatverandering tegen te gaan en de overgang naar een circulaire economie te versnellen. We verwerken afvalstoffen, reststoffen en innovatieve materialen tot hernieuwbare brandstoffen en duurzame grondstoffen voor plastics en andere materialen. We zijn 's werelds grootste producent van hernieuwbare diesel en duurzame vliegtuigbrandstof en ontwikkelen chemische recycling om de uitdaging van plastic afval tegen te gaan. Met onze hernieuwbare en circulaire oplossingen willen we onze klanten helpen om de uitstoot van broeikasgassen vanaf 2030 te verminderen met minstens 20 miljoen ton per jaar. Als technologisch geavanceerde raffinadeur van hoogwaardige olieproducten, met de intentie om vanaf 2035 koolstofneutraal te produceren, introduceren we ook hernieuwbare en gerecyclede grondstoffen, zoals plastic afval, als grondstoffen voor de raffinage. We worden consequent opgenomen in de Dow Jones Sustainability Indices en de Global 100-lijst van 's werelds meest duurzame bedrijven. In 2019 bedroeg de omzet van Neste 15,8 miljard euro, waarbij 82% van de vergelijkbare bedrijfswinst afkomstig was van hernieuwbare producten. Lees meer: neste.nl