5 Februari 2018

De hernieuwbare brandstoffen van Neste hebben de wereldwijde klimaatemissies in 2017 met 8,3 miljoen ton verminderd

Neste Corporation
Persbericht
5 februari 2018 om 16:00 (EET)

De hernieuwbare brandstoffen van Neste hebben de wereldwijde klimaatemissies in 2017 met 8,3 miljoen ton verminderd

Door het vervangen van fossiele brandstoffen door hernieuwbare brandstoffen van Neste, daalde de uitstoot van de wereldwijde klimaatemissies in totaal met maar liefst 8,3 miljoen metrische ton of 8,3 miljard kilogram in 2017. Dit cijfer komt overeen met het van de weg halen van 3 miljoen personenauto's gedurende een heel jaar - wat bijvoorbeeld de hoeveelheid auto's in de stad Londen is.

De hoeveelheid broeikasgasemissies die met de hernieuwbare brandstoffen van Neste zijn bespaard, met name door Neste MY hernieuwbare diesel, is met 1,6 miljoen ton toegenomen vanaf 2016. Dit positieve resultaat werd mogelijk gemaakt door de toegenomen productievolumes en de hernieuwbare energie producerende raffinaderijen in Finland, Nederland en Singapore.

De grootste klimaatbijdrage van Neste

De emissiereductie wordt berekend door de emissies van broeikasgassen gedurende de levenscyclus van door Neste geproduceerde hernieuwbare brandstoffen in een jaar te vergelijken met de emissies in de levenscyclus van conventionele Europese diesel. Dit cijfer vormt tevens de positieve klimaatbijdrage van Neste.

De grootste reductie van 90% koolstofemissies kan worden bereikt wanneer fossiele diesel wordt vervangen door zuivere of 100% Neste MY hernieuwbare diesel, volledig geraffineerd uit grondstoffen uit afval- en reststoffen, zoals dierlijk vet van vleesverwerkingsafval, gebruikte bakoliën en afval en resten uit de verwerking van plantaardige olie. Afval- en reststromen vormen bijna 80% van het gebruik van hernieuwbare grondstoffen door Neste.

Naast het aanzienlijk verminderen van de wereldwijde klimaatemissies kan het vervangen van conventionele diesel door Neste MY hernieuwbare diesel, bijvoorbeeld in steden, de lokale luchtkwaliteit verbeteren, door het verminderen van de uitstoot van lokale uitlaatgassen, zoals die van stikstofoxiden, deeltjes en koolmonoxide. Hoe ouder en hoe minder ontwikkeld de motoren zijn, des te duidelijker de emissie-reducerende voordelen die Neste MY hernieuwbare diesel kan bieden, zijn. 

De Neste MY hernieuwbare diesel is al verkrijgbaar voor bestuurders en wagenparken in Finland en Californië. In Zweden wordt de hernieuwbare diesel van Neste door geselecteerde verkopers verkocht als biobrandstof van het HVO-type (met waterstof behandelde plantaardige olie, d.w.z. hernieuwbare diesel). Het wordt ook gebruikt als een topkwaliteit emissiereducerend biocomponent in verschillende dieselmengsels in veel Europese landen waaronder de Baltische landen.

Neste Corporation

Kaisa Lipponen
Director, Corporate Communications

Meer informatie:
Kaisa Hietala, EVP, Renewable Products, tel. +358 10 458 4128

De methode voor de berekening van de emissiereductie is conform de Europese richtlijn Hernieuwbare Energie (RES 2009/28/EY).

Lees ook:
De Ham Trick-campagne overtreft de verwachtingen - meer dan 145.000 huishoudens in Finland recyclen hamvet als hernieuwbare brandstof
Neste tweede op de lijst van meest duurzame bedrijven ter wereld
70 jaar Neste: van een Finse olieraffinaderij tot 's werelds grootste producent van hernieuwbare diesel

Neste in het kort

Neste (NESTE, Nasdaq Helsinki) bouwt duurzame oplossingen voor de transport- en zakelijke sector en consumentenbehoeften. Ons wereldwijde gamma producten en diensten stelt klanten in staat om hun ecologische voetafdruk te verminderen, door een combinatie van hoogkwalitatieve laag-uitstotende hernieuwbare producten en olieproducten met op maat gemaakte diensten.Wij zijn 's werelds grootste producent van hernieuwbare diesel uit afval- en residu-oliën, en we leveren ook hernieuwbare oplossingen aan de luchtvaart- en plasticindustrieën. We willen een betrouwbare partner zijn met een zeer gewaardeerde expertise, onderzoek en verantwoordelijke praktijken. In 2016 bedroeg de netto verkoop van Neste 11,7 miljard euro. In 2018 werd Neste tweede op de Global 100-lijst van de meest duurzame bedrijven ter wereld. Lees meer: neste.nl