17 Mei 2022

Neste introduceert samen met Nordic Marine Oil een co-processed scheepsbrandstof - een nieuwe oplossing voor de maritieme sector die tot 80% minder broeikasgassen uitstoot

Neste Corporation, Persbericht, 17 mei 2022 om 9.00 uur (EET)

Samen met partner Nordic Marine Oil test Neste in Scandinavië de nieuwe Neste Marine™ 0.1 Co-processed scheepsbrandstof - een brandstof die de maritieme sector helpt om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Met de ISCC PLUS-gecertificeerde* scheepsbrandstof kan de broeikasgasuitstoot tijdens de levenscyclus tot 80%** worden verminderd in vergelijking met fossiele brandstoffen, zonder dat dit ten koste gaat van de productkwaliteit en de prestaties.

De maritieme sector, die goed is voor 90% van de wereldhandel en 13% van de wereldwijde transportemissies, heeft oplossingen nodig om de koolstofvoetafdruk op een haalbare manier te verkleinen, in overeenstemming met de doelstellingen van de International Maritime Organization (Bron: EU Climate Action, IMO).

"Bij Neste ondersteunen we onze klanten en de hele waardeketen om hun broeikasgasemissies te verminderen. In 2021 hebben onze hernieuwbare producten klanten geholpen om hun uitstoot van broeikasgassen met 10,9 miljoen ton te verminderen. De maritieme sector is een van de grootste bronnen van transportemissies. Wij steunen rederijen in hun streven naar koolstofneutraliteit en introduceren de Neste Marine 0.1 Co-processed scheepsbrandstof die een direct emissieverlagend effect heeft", zegt Sveta Ukkonen, hoofd Marine Fuels & Services bij Neste.

Nordic Marine Oil is gespecialiseerd in de levering van bunkerbrandstoffen en smeerolie aan de scheepvaartindustrie. De opslagtanks en bunkerschepen bevinden zich in belangrijke havens in Denemarken, waar de nieuwe scheepsbrandstof vanaf mei 2022 ook beschikbaar zal zijn.

"Met groot enthousiasme richten wij ons volledig op het creëren van bewustzijn voor deze lage-emissie scheepsbrandstof. Nordic Marine Oil is begonnen met het opbouwen van zijn duurzaamheidsaanbod, en de co-processed scheepsbrandstof is onze eerste stap om de scheepvaartindustrie in staat te stellen hun uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Voor vrachteigenaren en charters is het product een makkelijke en kostenefficiënte kans om de CO2-uitstoot in het transport te verminderen en hun eigen klimaatdoelstellingen te bereiken. De uitstoot wordt direct verlaagd en de oplossing is gemakkelijk te implementeren aangezien scheepseigenaren geen investeringen hoeven te doen of wijzigingen hoeven aan te brengen aan scheepsmotoren. Ons sterke partnerschap met Neste geeft ons de kans om de brandstoffen van morgen nu al te leveren aan de maritieme industrie," zegt Steen Møller, CEO van Nordic Marine Oil.

"De maritieme sector bestrijdt de klimaatverandering met alle beschikbare middelen. Onze nieuwe co-processed scheepsbrandstof is een concurrerende en haalbare oplossing voor rederijen, maar ook voor vracht- en merkeigenaren die de uitstoot van broeikasgassen in hun waardeketen willen verminderen," legt Sveta Ukkonen uit. "Op basis van de ervaringen die worden opgedaan met Nordic Marine Oil, gaan wij de beschikbaarheid van het product uitbreiden. De co-processed scheepsbrandstof is een strategische stap voor ons om de afhankelijkheid van fossiele grondstoffen te verminderen door grondstoffen op basis van ruwe olie deels te vervangen door hernieuwbare grondstoffen."

Neste Marine 0.1 Co-processed scheepsbrandstof wordt geproduceerd in de raffinaderij van Neste in Porvoo, Finland. Daar worden hernieuwbare grondstoffen samen met fossiele grondstoffen verwerkt tot brandstof in het conventionele raffinageproces. De pasklare brandstof kan zonder aanpassingen aan de vloot in gebruik worden genomen, aangezien het een soortgelijke samenstelling heeft als conventionele bunkerbrandstoffen. De co-processed scheepsbrandstof voldoet aan ISO 8217 met een consistente geraffineerde kwaliteit. De duurzaamheidskenmerken van de co-processed scheepsbrandstof zijn gecertificeerd volgens International Sustainability and Carbon Certification (ISCC PLUS) met een massabalansbenadering.

*) Het ISCC PLUS certificaat dekt niet de GHG-verificatie in de pilotfase.
**) De gebruikte methode voor het berekenen van de uitstoot tijdens de levenscyclus en de emissiereductie is gebaseerd op de EU Renewable Energy Directive II (EU)2018/2001.

Neste Corporation

Susanna Sieppi
Vice President, Communications 

Meer informatie: Sveta Ukkonen, hoofd Marine Fuels & Services, Neste. Neem contact op met Neste's mediadienst, tel. +358 800 94025 / media@neste.com (op weekdagen van 08.30 tot 16.00 uur EET).

Steen Møller, CEO, Nordic Marine Oil, tel. +45 3842 3240, e-mail: sm@malik.dk

Neste in het kort

Neste (NESTE, Nasdaq Helsinki) biedt oplossingen om de klimaatverandering tegen te gaan en de overgang naar een circulaire economie te versnellen. We verwerken afval- en reststoffen en innovatieve materialen tot hernieuwbare brandstoffen en duurzame grondstoffen voor plastics en andere materialen. We zijn 's werelds grootste producent van hernieuwbare diesel en duurzame vliegtuigbrandstof en ontwikkelen chemische recycling om de uitdaging van plastic afval tegen te gaan. Met onze hernieuwbare en circulaire oplossingen willen we onze klanten helpen om hun uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 te verminderen met minstens 20 miljoen ton per jaar. Het is onze ambitie om onze olieraffinaderij in Porvoo, Finland tegen 2030 de meest duurzame raffinaderij van Europa te maken. Wij introduceren hernieuwbare en gerecyclede grondstoffen, zoals vloeibaar gemaakt plastic afval, als grondstoffen voor de raffinage. Wij hebben de doelstelling om vanaf 2035 koolstofneutraal te produceren en wij zullen de koolstofemissie-intensiteit van verkochte producten tegen 2040 met 50% verminderen. Wij hebben ook hoge normen vastgesteld voor biodiversiteit, mensenrechten en onze toeleveringsketen. We worden consequent opgenomen in de Dow Jones Sustainability Indices en de Global 100-lijst van 's werelds meest duurzame bedrijven. In 2021 bedroeg de omzet van Neste 15,1 miljard euro. Lees meer: neste.nl

Nordic Marine Oil in brief

Nordic Marine Oil is a 100% privately owned and Danish-registered company. The company has experienced significant growth over the past years and now embarks on a green journey. Nordic Marine Oil A/S operates its own oil terminals and bunker vessels in Danish key ports, serving customers from all segments of the shipping industry. Read more: https://nordicmarineoil.dk/en/