2 Juni 2023

Neste ondersteunt de Rio Tinto Borax mijn in de VS over te schakelen op hernieuwbare diesel

Neste Corporation, Nieuws, 2 juni 2023 

Foto: Rio Tinto U.S. Borax mijn in Boron, Californië. Bron: Rio Tinto

Neste heeft samengewerkt met Rio Tinto om het bedrijf te helpen al zijn zware machines over te laten schakelen van fossiele diesel naar hernieuwbare diesel in de Amerikaanse Borax-mijn in Boron, Californië. De samenwerking helpt Rio Tinto de koolstofvoetafdruk van haar wagenpark te verminderen en schept een precedent voor anderen in de mijnbouwindustrie.

De eerste proef van Rio Tinto met het overschakelen van fossiele diesel op hernieuwbare diesel in een vrachtauto werd in 2022 uitgevoerd in samenwerking met Neste en Rolls-Royce. Rio Tinto U.S. Borax gebruikte tijdens de proef Neste MY Renewable Diesel™. Gemaakt van duurzaam gewonnen, 100% hernieuwbare grondstoffen, zoals gebruikt frituurvet en dierlijk vetafval, kan het gebruik van Neste MY Renewable Diesel de uitstoot van broeikasgasemissie tot wel 90%* verminderen vergeleken met fossiele diesel. De resultaten van de proef toonden aan dat een vrachtwagen met mtu-motoren van Rolls-Royce die op Neste MY Renewable Diesel rijdt, vergelijkbare prestaties en betrouwbaarheid leverde als vrachtwagens die op fossiele diesel reden.   

Op basis van deze positieve resultaten bleef Rio Tinto U.S. Borax samenwerken met Rolls-Royce, Neste, het Environmental Protection Agency en de staat Californië om haar zware machines in de Borax-mijn in Boron eind mei 2023 volledig over te laten schakelen op hernieuwbare diesel. Deze overgang omvat alle zware machines op het terrein, van vrachtwagens tot laders en zelfs straalapparatuur. 

"Het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen door zware industrieën, zoals de mijnbouw, is een uitdaging geweest, maar onze samenwerking toont aan dat hernieuwbare diesel het zware materieel kan laten draaien met een kleinere koolstofvoetafdruk terwijl het dezelfde betrouwbaarheid en prestaties levert," zegt Carrie Song, Vice President, Renewable Road Transportation Americas bij Neste. "We hopen dat onze samenwerking andere spelers in de sector zal inspireren om hernieuwbare diesel te overwegen, te aanvaarden en te onderschrijven als oplossing om de klimaatverandering te bestrijden." 

"Dit is een uitstekend voorbeeld van wat er gebeurt als interne en externe partners samenwerken om koolstof te verminderen. De steun van de staat Californië was ongelofelijk belangrijk, want zonder hun visie was dit niet mogelijk geweest", zegt Sinead Kaufman, Chief Executive, Minerals, Rio Tinto. "De overgang in Boron is een belangrijke eerste stap en zal ongetwijfeld leiden tot verdere mogelijkheden om onze wereldwijde activiteiten koolstofvrij te maken. Hernieuwbare diesel is één van de verschillende duurzaamheidsoplossingen die Rio Tinto gebruikt om haar ondernemingen te transformeren."

In samenwerking met Neste streeft Rio Tinto ernaar over te stappen op hernieuwbare diesel om de wereldwijde doelstellingen voor decarbonisatie te ondersteunen. Deze doelstellingen omvatten een vermindering van 50% van de Scope 1- en 2-emissies tegen 2030 en de inzet om tegen 2050 een netto nuluitstoot te bereiken. De overgang wordt verder ondersteund door TAC energy, Neste’s distributiepartner voor brandstof in Californië, die de afgelopen tien jaar ijverig heeft gewerkt aan de ontwikkeling van proefprogramma's om de vele voordelen van hernieuwbare diesel te bewijzen en steden en bedrijven zoals Rio Tinto te helpen emissies te verminderen en duurzamere oplossingen in te voeren. 

De uitbreiding van Neste's raffinaderij in Singapore en de joint venture met Marathon in Martinez, Californië, zullen de totale productiecapaciteit van hernieuwbare producten tegen het begin van 2024 verhogen tot 5,5 miljoen ton en van Neste de enige wereldwijde leverancier maken van hernieuwbare diesel, duurzame vliegtuigbrandstof en hernieuwbare grondstoffen voor polymeren en chemicaliën, met productielocaties op drie continenten. 

*) Het percentage van de vermindering van de broeikasgasemissies varieert naargelang de regiospecifieke wetgeving die de methodologie voor de berekeningen aanreikt (bv. EU RED II 2018/2001/EU voor Europa en US California LCFS voor de VS), en de grondstoffenmix die wordt gebruikt om het product voor elke markt te produceren.

Meer informatie: Neem contact op met Neste's mediadienst, tel. +358 800 94025 / media@neste.com (weekdagen van 8.30 uur tot 16.00 uur EET). Abonneer op Neste’s (pers)berichten via https://www.neste.com/for-media/releases-and-news/subscribe.

Neste in het kort

Neste (NESTE, Nasdaq Helsinki) biedt oplossingen om de klimaatverandering tegen te gaan en de overgang naar een circulaire economie te versnellen. We verwerken afval- en reststoffen en innovatieve materialen tot hernieuwbare brandstoffen en duurzame grondstoffen voor plastics en andere materialen. We zijn 's werelds grootste producent van hernieuwbare diesel en duurzame vliegtuigbrandstof en ontwikkelen chemische recycling om de uitdaging van plastic afval tegen te gaan. Met onze hernieuwbare en circulaire oplossingen willen we onze klanten helpen om hun uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 te verminderen met minstens 20 miljoen ton per jaar. Het is onze ambitie om onze olieraffinaderij in Porvoo, Finland tegen 2030 de meest duurzame raffinaderij van Europa te maken. Wij introduceren hernieuwbare en gerecyclede grondstoffen, zoals vloeibaar gemaakt plastic afval, als grondstoffen voor de raffinage. Wij hebben de doelstelling om vanaf 2035 koolstofneutraal te produceren en wij zullen de koolstofemissie-intensiteit van verkochte producten tegen 2040 met 50% verminderen. Wij hebben ook hoge normen vastgesteld voor biodiversiteit, mensenrechten en onze toeleveringsketen. We worden consequent opgenomen in de Dow Jones Sustainability Indices en de Global 100-lijst van 's werelds meest duurzame bedrijven. In 2022 bedroeg de omzet van Neste 25,7 miljard euro. Lees meer: neste.nl