25 Maart 2021

Neste sluit zich aan bij de eFuel Alliance

Neste Corporation, Persbericht, 25 maart 2021, om 9 uur (EET)

Neste, 's werelds grootste producent van hernieuwbare diesel en duurzame vliegtuigbrandstof, is toegetreden tot de eFuel Alliance, een belangengroep die zich inzet voor de industriële productie van synthetische vloeibare brandstoffen uit hernieuwbare bronnen. De eFuel Alliance is gevestigd in Berlijn en Brussel en verenigt bedrijven en organisaties die het doel delen om op energie- en bio-gebaseerde synthetische vloeibare brandstoffen te ontwikkelen en te bevorderen, om zo de uitstoot van broeikasgassen door het vervoer te verminderen. 

Momenteel worden wereldwijd meer dan 1,3 miljard voertuigen aangedreven door conventionele verbrandingsmotoren. Daarnaast zijn er ongeveer 22.000 vliegtuigen  waarvoor er geen kostenefficiënt technisch alternatief in zicht is. Deze bestaande vloten zullen ook in de komende decennia de basis van onze mobiliteit vormen. Koolstofarme brandstoffen zijn de enige duurzame oplossing om de uitstoot van broeikasgassen van bestaande verbrandingsmotoren terug te dringen.

"Synthetische eFuels en duurzame biobrandstoffen zijn nodig om de uitstoot van broeikasgassen van het vervoer te verminderen en de EU te helpen haar doelstellingen voor 2050 te behalen. Met Neste als nieuw lid krijgt de alliantie er een innovatieve leider en een sterke mondiale partner op het gebied van hernieuwbare brandstoffen bij. De toetreding van Neste toont ook aan dat de eFuels Alliance aan momentum wint op Europees niveau, wat een belangrijk doel is in onze inspanningen om de Europese regelgeving te veranderen", aldus Ralf Diemer, algemeen directeur van de eFuels Alliance.

"Wij zijn blij deel uit te maken van de alliantie en samen te werken aan de bevordering van hernieuwbare brandstof-oplossingen voor zowel de korte als de lange termijn. Alle middelen zijn nodig in de strijd tegen de klimaatcrisis. Een verbod op de verbrandingsmotor zou de deur dichtslaan voor duurzame drop-in-oplossingen, zoals brandstoffen uit groene stroom en duurzame grondstoffen. We kunnen het ons niet veroorloven deze opties uit te sluiten als we de klimaatdoelstellingen willen halen en de uitstoot van broeikasgassen door vervoer willen verminderen. Duurzaam geproduceerde e-fuels en biobrandstoffen hebben de potentie om rond 2040 de helft van alle fossiele brandstof die in het wegverkeer wordt gebruikt, te vervangen", zegt Carl Nyberg, Executive Vice President voor Neste’s divisie Renewable Road Transportation en vanaf 24 maart bestuurslid van de eFuel Alliance.

Nu al kunnen klanten die gebruikmaken van Neste MY Renewable Diesel™, gemaakt van 100% hernieuwbare grondstoffen, hun uitstoot van broeikasgassen tot 90% verminderen in vergelijking met fossiele diesel. De hoogwaardige brandstof is een drop-in oplossing, wat betekent dat het kan worden gebruikt zonder aanpassingen aan bestaande dieselmotoren en infrastructuur. De brandstof is beschikbaar voor klanten in Finland, Zweden, Nederland, Estland, Letland, Litouwen, en in de Amerikaanse staten Californië en Oregon.

*) De methode die wordt gebruikt om de emissies in de levenscyclus en de emissiereductie te berekenen, voldoet aan de EU-richtlijn inzake hernieuwbare energie (2009/28 /EC).

Neste Corporation

Susanna Sieppi
Directeur, Communicatie

Voor meer informatie: Neem contact op met Neste, tel. +358 50 458 5076 / media@neste.com (werkdagen van 8:30 tot 16:00 uur (EET)).

Neste in het kort

Neste (NESTE, Nasdaq Helsinki) biedt oplossingen om de klimaatverandering tegen te gaan en de overgang naar een circulaire economie te versnellen. We verwerken afvalstoffen, reststoffen en innovatieve materialen tot hernieuwbare brandstoffen en duurzame grondstoffen voor plastics en andere materialen. We zijn 's werelds grootste producent van hernieuwbare diesel en duurzame vliegtuigbrandstof en ontwikkelen chemische recycling om de uitdaging van plastic afval tegen te gaan. Met onze hernieuwbare en circulaire oplossingen willen we onze klanten helpen om de uitstoot van broeikasgassen vanaf 2030 te verminderen met minstens 20 miljoen ton per jaar. Als technologisch geavanceerde raffinadeur van hoogwaardige olieproducten, met de intentie om vanaf 2035 koolstofneutraal te produceren, introduceren we ook hernieuwbare en gerecyclede grondstoffen, zoals plastic afval, als grondstoffen voor de raffinage. We worden consequent opgenomen in de Dow Jones Sustainability Indices en de Global 100-lijst van 's werelds meest duurzame bedrijven. In 2020 bedroeg de omzet van Neste 11,8 miljard euro, waarbij 94% van de vergelijkbare bedrijfswinst afkomstig was van hernieuwbare producten. Lees meer: neste.nl

eFuels Alliance in het kort

De eFuel Alliance is een belangengroep die zich inzet voor de bevordering van de politieke en maatschappelijke acceptatie van eFuels en voor het verkrijgen van de wettelijke goedkeuring ervan. Wij vertegenwoordigen meer dan 120 bedrijven in de keten van de eFuel-productie. Wij staan voor eerlijke concurrentie en een gelijk speelveld voor alle relevante oplossingen voor uitstootvermindering. Wij zetten ons actief in voor meer klimaatbescherming en ijveren voor een bredere erkenning van de belangrijke bijdrage die eFuels leveren in het streven naar duurzaamheid en klimaatbescherming. Ons doel is de industriële productie en het wijdverbreide gebruik van koolstofneutrale brandstoffen uit hernieuwbare energiebronnen te vergemakkelijken.