21 Mei 2021

Neste test hernieuwbare benzine in Zweden voor mogelijkheden van internationale commercialisering


Neste Corporation, Persbericht, 21 mei 2021 om 10 a.m. (EET)

Tot nu toe was er geen commerciële drop-in-oplossing beschikbaar voor het vervangen van fossiele benzine, die het mogelijk maakt om de hoge broeikasgasuitstoot van conventionele benzineauto's te verminderen, zonder te investeren in nieuwe voertuigen of de oude aan te passen.

Neste, 's werelds grootste producent van hernieuwbare diesel en sustainable aviation fuel (SAF), is mogelijk de eerste die een hernieuwbare benzine heeft ontwikkeld die voor commercieel gebruik in het bestaande wagenpark geschikt is. Neste start nu de laatste testfase met het doel de brandstof op de markt te brengen en zo een aanzienlijke vermindering van de uitstoot van broeikasgassen door benzine- en hybrideauto's mogelijk te maken. 

De EU heeft onlangs haar doelstelling voor de vermindering van broeikasgassen tegen 2030 verhoogd naar ten minste 55%. Tegelijkertijd zijn er ambitieuze nationale doelstellingen in bijvoorbeeld Zweden en Finland, met afzonderlijke emissiereductie-mandaten voor het benzine-wagenpark. De momenteel bestaande alternatieven voor benzineauto's maken echter geen significante vermindering van het gebruik van fossiele benzine in een voldoende kort tijdsbestek mogelijk.

Neste onderneemt nu stappen om deze uitdaging op te lossen: de hernieuwbare benzine van Neste kan de uitstoot van broeikasgassen gedurende de levenscyclus van de brandstof tot 65 procent* verminderen, in vergelijking met fossiele brandstoffen. Het doel van Neste is dit cijfer verder te verbeteren, om uiteindelijk een emissiereductie tot 90 procent te bereiken bij het gebruik van de brandstof. Dit zou betekenen dat de uitstoot van broeikasgassen over de levenscyclus van de hernieuwbare benzine vergelijkbaar zou zijn aan de broeikasgasemissies van een elektrisch voertuig.

"Met Neste’s hernieuwbare benzine kan de uitstoot van broeikasgassen tot 65 procent worden verminderd in vergelijking met fossiele benzine. Landen kunnen zo hun nationale ambities verhogen om de uitstoot van broeikasgassen nog verder terug te dringen, omdat de industrie nieuwe, impactvolle oplossingen kan introduceren", aldus Carl Nyberg, Executive Vice President, Renewable Road Transportation bij Neste. 

Het product voldoet aan de EN228 standaard en kan zowel in bestaande als in nieuwe benzine- en hybrideauto's worden gebruikt. De hernieuwbare benzine kan de EU dus een extra instrument bieden om de ambitieuze doelstelling te halen de uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met 55% te verminderen ten opzichte van het niveau in 1990.

De nieuwe brandstof wordt momenteel getest in samenwerking met Powertrain Engineering Sweden AB, een leverancier van Volvo Cars. Powertrain, die aandrijflijnen en hybride systemen van de volgende generatie levert aan Volvo Cars en andere fabrikanten, evalueert nu de hernieuwbare benzine van Neste.

"Wij volgen de ontwikkeling van hernieuwbare brandstoffen, zoals de hernieuwbare benzine van Neste, met grote belangstelling. We geloven dat het een groot potentieel heeft. De combinatie van onze producten en de hernieuwbare benzine van Neste zal autobezitters in staat stellen de uitstoot van broeikasgassen met wel 65 procent te verminderen", aldus Michael Fleiss, CEO van Powertrain Engineering Sweden.

De tests vinden zowel plaats in een laboratoriumomgeving met een vrijstaande motor als via Neste's eigen tests op de weg met twee voertuigen. Het doel van de tests is de eigenschappen van de brandstof te bestuderen en aanpassingen aan de brandstof aan te brengen om de emissies verder te verlagen vóór een commerciële lancering. Neste is van plan de resultaten in de komende maanden te evalueren. 

*) De methode die is gebruikt om levenscyclus-emissies en emissiereductie te berekenen, voldoet aan de EU Renewable Energy Directive (2009/28/EC).

Neste Corporation

Susanna Sieppi
Vice President, Communications

Meer informatie: Carl Nyberg, Executive Vice President Renewable Road Transportation, Neste. Neem contact op met de mediaservice van Neste, tel. +358 50 458 5076 / media@neste.com (tijdens weekdagen van 8.30 tot 16.00 uur).

Informatie over Neste's hernieuwbare benzine

 Hoewel het aandeel van elektrische auto's snel toeneemt, voorspelt de EU dat 60 procent van het Europese wagenpark in 2030 nog steeds zal bestaan uit auto's met verbrandingsmotoren. Alle oplossingen zijn dus nodig om de uitstoot van het de transportsector te verminderen. Vloeibare biobrandstoffen spelen samen met elektrificatie, biogas, waterstof en een verandering van het consumentengedrag, een belangrijke rol bij het terugdringen van de emissies van de transportsector.

Neste heeft een brandstof ontwikkeld die dezelfde eigenschappen heeft als fossiele benzine, maar die gemaakt is van hernieuwbare grondstoffen. De hernieuwbare benzine die we testen, bestaat uit meer dan 75 procent bio-based grondstoffen. Het resterende deel bestaat uit conventionele fossiele benzine zodat voldaan wordt aan de huidige specificaties van de EN228 standaard.

Parallel aan het testen en verdere commercialisatie, investeert Neste in de ontwikkeling om op langere termijn hernieuwbare benzine te produceren waarin tot 95 procent van de grondstoffen uit hernieuwbare bronnen afkomstig is. We verwachten hiervoor een verscheidenheid van hernieuwbare grondstoffen te gebruiken. De lopende tests van Neste's hernieuwbare benzine hebben ook tot doel de optimale mix van hernieuwbare grondstoffen te bepalen.

Neste in het kort

Neste (NESTE, Nasdaq Helsinki) biedt oplossingen om de klimaatverandering tegen te gaan en de overgang naar een circulaire economie te versnellen. We verwerken afvalstoffen, reststoffen en innovatieve materialen tot hernieuwbare brandstoffen en duurzame grondstoffen voor plastics en andere materialen. We zijn 's werelds grootste producent van hernieuwbare diesel en duurzame vliegtuigbrandstof en ontwikkelen chemische recycling om de uitdaging van plastic afval tegen te gaan. Met onze hernieuwbare en circulaire oplossingen willen we onze klanten helpen om de uitstoot van broeikasgassen vanaf 2030 te verminderen met minstens 20 miljoen ton per jaar. Als technologisch geavanceerde raffinadeur van hoogwaardige olieproducten, met de intentie om vanaf 2035 koolstofneutraal te produceren, introduceren we ook hernieuwbare en gerecyclede grondstoffen, zoals plastic afval, als grondstoffen voor de raffinage. We worden consequent opgenomen in de Dow Jones Sustainability Indices en de Global 100-lijst van 's werelds meest duurzame bedrijven. In 2020 bedroeg de omzet van Neste 11,8 miljard euro, waarbij 94% van de vergelijkbare bedrijfswinst afkomstig was van hernieuwbare producten. Lees meer: neste.nl