8 Februari 2021

Neste’s hernieuwbare producten helpen klanten om de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen in 2020 met 10 miljoen ton te verminderen

Neste Corporation, Persbericht, 8 februari 2021 om 9 uur (EET)

In 2020 hebben de hernieuwbare producten van Neste klanten in verschillende geografische markten geholpen om de totale uitstoot van broeikasgassen met 10,0 miljoen ton te verminderen. * Deze hoeveelheid staat gelijk aan de jaarlijkse koolstofvoetafdruk van 1,5 miljoen gemiddelde EU-burgers (bron: Wereldbank) of het van de weg halen van 3,7 miljoen personenauto's gedurende een jaar.

"We zetten ons in om onze klanten te helpen de uitstoot van broeikasgassen vanaf 2030 te verminderen met 20 miljoen ton per jaar. Wij willen deze doelstelling realiseren met behulp van onze portefeuille van hernieuwbare en circulaire oplossingen voor wegtransport en luchtvaart, evenals voor de kunststof- en chemische industrie. Dankzij het behalen van een broeikasgasreductie van 10,0 miljoen ton, zijn we al halverwege de verwezenlijking hiervan. We zijn buitengewoon trots om samen te werken met een groot aantal pioniers en partners bij het verminderen van de klimaatuitstoot," zegt Peter Vanacker, President en CEO van Neste.

"Innovatieve oplossingen uit de gehele bio-economie bieden grote mogelijkheden voor het verminderen van de uitstoot. In het wegvervoer is de Europese richtlijn voor hernieuwbare energie bijvoorbeeld een krachtig en succesvol instrument om het Europese vervoer in de richting van hernieuwbare energie te sturen. Zo meldden de EU-lidstaten dat in 2018 bijna 90% van de hernieuwbare energiebronnen in het transport uit biobrandstoffen bestonden," vervolgt Vanacker.**

Al meer dan tien jaar lang heeft Neste het volume van haar hernieuwbare producten geleidelijk aan verhoogd. Op dit moment heeft het bedrijf de capaciteit om op jaarbasis 3,2 miljoen ton hernieuwbare producten te produceren op haar raffinaderijen in Singapore, Rotterdam en Porvoo, Finland. Om toekomstige groei veilig te stellen, breidt Neste haar wereldwijde grondstof- en productieplatform voor hernieuwbare energie verder uit. Met de uitbreiding in Singapore vergroot Neste haar totale wereldwijde capaciteit voor hernieuwbare producten tot bijna 4,5 miljoen ton per jaar in 2023.

"We hebben alle beschikbare oplossingen nodig om de klimaatcrisis aan te pakken. Onze hernieuwde merkbelofte, Change runs on renewables, onderstreept onze toewijding om te blijven opschalen in hernieuwbare energiebronnen en tegelijkertijd nieuwe oplossingen te ontwikkelen die groei en transformatie in onze activiteiten stimuleren," voegt Vanacker toe.

*) De gebruikte methode voor het berekenen van de uitstoot tijdens de levenscyclus en de emissiereductie voldoet aan de EU-richtlijn voor hernieuwbare energie (2009/28/EG).

**) Europese Commissie: Renewable Energy Progress Report (voortgangsverslag hernieuwbare energie), gepubliceerd op 14-10-2020, COM(2020) 952 final.

Neste Corporation

Susanna Sieppi
Vice President, Communications

Voor meer informatie: 
Neste MY Renewable Diesel
Neste MY Sustainable Aviation Fuel
Hernieuwbare en circulaire oplossingen voor duurzamere kunststoffen en chemicaliën
2021 Global 100: Neste uitgeroepen tot 4e meest duurzame bedrijf ter wereld

Neem contact op met de mediadienst van Neste, tel. +358 50 458 5076, e-mail: media@neste.com (ma-vr 08.30 tot 16.00 EET).

Neste in het kort

Neste (NESTE, Nasdaq Helsinki) biedt oplossingen om de klimaatverandering tegen te gaan en de overgang naar een circulaire economie te versnellen. We verwerken afvalstoffen, reststoffen en innovatieve materialen tot hernieuwbare brandstoffen en duurzame grondstoffen voor plastics en andere materialen. We zijn 's werelds grootste producent van hernieuwbare diesel en duurzame vliegtuigbrandstof en ontwikkelen chemische recycling om de uitdaging van plastic afval tegen te gaan. Met onze hernieuwbare en circulaire oplossingen willen we onze klanten helpen om de uitstoot van broeikasgassen vanaf 2030 te verminderen met minstens 20 miljoen ton per jaar. Als technologisch geavanceerde raffinadeur van hoogwaardige olieproducten, met de intentie om vanaf 2035 koolstofneutraal te produceren, introduceren we ook hernieuwbare en gerecyclede grondstoffen, zoals plastic afval, als grondstoffen voor de raffinage. We worden consequent opgenomen in de Dow Jones Sustainability Indices en de Global 100-lijst van 's werelds meest duurzame bedrijven. In 2020 bedroeg de omzet van Neste 11,8 miljard euro, waarbij 94% van de vergelijkbare bedrijfswinst afkomstig was van hernieuwbare producten. Lees meer: neste.nl