Duurzaamheid
14.11.2023
 5 min read

5 tips om de biodiversiteit te stimuleren in uw bedrijf

De Verenigde Naties waarschuwt dat "escalerende trends van ontbossing, landdegradatie en het uitsterven van soorten een ernstige bedreiging vormen voor zowel de planeet als de mens". Wat kunnen individuele bedrijven doen om de biodiversiteit te bevorderen?

Volgens het Global Risks Report 2023  van het Wereld Economisch Forum is het verlies aan biodiversiteit het op drie na grootste risico waarmee de wereld het komende decennium wordt geconfronteerd - toch wordt er binnen de bredere duurzaamheidsagenda minder over het verlies aan biodiversiteit gesproken en hebben bedrijven moeite om het verband te leggen met hoe hun beleid en acties een verschil kunnen maken.

Het beginpunt is het begrijpen van het verband in beide richtingen tussen biodiversiteit en klimaatverandering, legt Julie Dimitrijevic uit, bioloog en technisch specialist in het duurzaamheidsteam van het bedrijf bij Fauna & Flora, een internationale liefdadigheidsinstelling voor natuurbehoud die samenwerkt met partners in bijna 50 landen om bedreigde soorten en habitats te beschermen.

"Het hangt allemaal samen met elkaar", zegt ze. "Klimaatverandering beïnvloedt het verlies aan biodiversiteit, maar de afname van biodiversiteit versnelt de klimaatverandering. Het is een negatieve terugkoppeling en dit vereist holistisch denken.

Wat duidelijk is, is dat we op dit moment producten en hulpbronnen verbruiken in een tempo dat de natuur niet kan regenereren en dat we dat niet kunnen blijven doen."

Actiepunten rond biodiversiteit voor bedrijven

Om echt een verschil te maken, dringt Dimitrijevic er bij bedrijfsleiders op aan om diep te graven om echt te begrijpen en eerlijk te zijn over het effect dat hun bedrijf heeft op de natuur in hun waarde- en toeleveringsketens. Dit zal leidinggevend zijn voor de actie die ze moeten ondernemen op het gebied van biodiversiteit.

Met deze denkwijze zou een vijfpuntenplan voor bedrijven om van start te gaan het volgende omvatten:

  1. Begrijp de assets van uw bedrijf en waar ze zich bevinden; hoe uw directe activiteiten de biodiversiteit beïnvloeden.
  2. Denk aan toeleveringsketens; de impact stroomopwaarts. Kledingfabrikanten moeten bijvoorbeeld nadenken over waar hun katoen vandaan komt en hoe katoenproducenten het milieu lokaal beïnvloeden.
  3. Bedenk waar uw goederen en diensten naartoe gaan; de impact stroomafwaarts. Een supermarkt moet bijvoorbeeld nadenken over wat er gebeurt met de plastic verpakkingen die consumenten van hun producten afhalen. Hoe beïnvloedt dat afval de natuur?
  4. Stel doelen op institutioneel niveau, zodat de juiste training en budgetten worden geactiveerd. "Om te begrijpen en te veranderen hoe u te werk gaat, hebt u training nodig en financiële middelen voor capaciteitsopbouw", zegt Dimitrijevic.
  5. Gebruik ten slotte al deze gegevens en doelstellingen om uw belanghebbenden te informeren over hoe uw bedrijf werkt; een proces van adaptief beheer. "Het is een langetermijnproces dat tijd en inzet op de lange termijn vergt", zegt Dimitrijevic.

Asta Soininen, medewerker duurzaamheid en regelgeving bij Neste - die samen met Fauna & Flora heeft gewerkt aan biodiversiteit - is het ermee eens dat een dergelijke strategische aanpak belangrijk is. Bij Neste komt dit tot uiting in grotere overkoepelende doelen zoals het creëren van netto positieve gevolgen voor de biodiversiteit van nieuwe activiteiten vanaf 2025, geen netto verlies op biodiversiteit van alle lopende activiteiten tegen 2035 en werken aan een natuurpositieve waardeketen tegen 2040.

Maar Soininen ziet ook waarde in kleinschalige projecten, om mee te beginnen. Het bedrijf heeft bijvoorbeeld bijenkorven neergezet bij het hoofdkantoor in Espoo, Finland, en een wilde weide aangelegd bij de raffinaderij in Porvoo, om de bestuiving van planten in het gebied te verhogen en een diversiteit aan planten te ondersteunen.

"Zulke kleine projecten stimuleren de betrokkenheid van werknemers en vergroten het bewustzijn", zegt Soininen. "Dit is één manier om de boodschap over te brengen dat biodiversiteit een belangrijk aandachtspunt is voor het bedrijf. We beweren niet dat dit de impact van het bedrijf zal neutraliseren, maar we moeten ergens beginnen."

Biodiversiteit beschermen door samenwerking

Naast het vijfstappenplan benadrukt Dimitrijevic dat samenwerking een essentieel bestanddeel is om de biodiversiteit te beschermen en herstellen. "Overheden of maatschappelijke organisaties kunnen dit niet alleen, bedrijven moeten ook handelen. We moeten allemaal samenwerken", zegt ze.

Soininen, die deel uitmaakt van het team dat Neste's doelen voor natuur en biodiversiteit ontwikkelt, is het daarmee eens: "Dit doen we bijvoorbeeld via ons werk aan een natuurpositieve waardeketen met Fauna & Flora en via de programma's binnen het Science Based Target Network waar we helpen methoden en richtlijnen te ontwikkelen voor wetenschappelijk onderbouwde doelen voor de natuur. Uiteindelijk zullen de doelen niet worden bereikt zonder samenwerking met andere bedrijven in onze waardeketen, dus het vergroten van de betrokkenheid is ook een must in deze reis om biodiversiteit te beschermen."

Ze wijst op het Siak-Pelalawan Landscape Project in Indonesië als voorbeeld van samenwerking in de toeleveringsketen. Hier werkt een groot aantal grote internationale bedrijven samen met de regering van Siak om kleine palmolieboeren te betrekken en op te leiden om de biodiversiteit te vergroten en bossen en veen te beschermen. "Dit is een geweldig voorbeeld van hoe we een positieve impact kunnen hebben door allemaal samen te werken", zegt Soininen.

Begin met de eerste stap

Hoewel het integreren van nog meer duurzaamheidsdoelen en -processen in bedrijfsstrategieën en -beleid ontmoedigend kan lijken, stelt Dimitrijevic dat er geen tijd te verliezen is.
"Wacht niet op de perfecte oplossing", zegt ze, "We moeten nu handelen. Alle bedrijven moeten de natuur minder belasten en bijdragen aan een natuurpositieve toekomst."

 

Recente wereldwijde biodiversiteitsdoelen en wetgevende actie

In december 2022, na vier jaar onderhandelen, ondertekenden de regeringen van bijna 200 landen (met uitzondering van de VS en het Vaticaan) een overeenkomst op de biodiversiteit COP15, medegeorganiseerd in Montreal en China, waarin doelstellingen zijn opgenomen voor:

tegen het einde van het decennium 30% van de natuur van de planeet beschermen
500 miljard dollar aan subsidies hervormen die het milieu schaden, en
30% van de aangetaste ecosystemen op het land, in de binnenwateren, aan de kust en in de zee herstellen. (Bron)

In juli 2023 stemden Europarlementariërs in het Europees Parlement in Straatsburg, Frankrijk, nipt voor een natuurherstelwet die tegen 2030 herstelmaatregelen zal treffen op 20% van het land en de zee van de EU, en tegen 2050 alle aangetaste ecosystemen zal omvatten. 

 

Credits: Nick van Mead, een bekroond journalist met meer dan 20 jaar ervaring bij de Guardian en de Associated Press, meest recentelijk als adjunct-hoofdredacteur van Guardian Cities.