20 December 2023

Neste’s raffinaderij van ruwe olie in Finland zal geleidelijk worden omgevormd tot een hub voor hernieuwbare en circulaire oplossingen

Neste Corporation, Persbericht, 20 december 2023 om 9 uur (EET)

Neste heeft het strategische onderzoek afgerond dat in september 2022 is gestart en begint met een geleidelijke transformatie van zijn raffinaderij van ruwe olie in Porvoo, Finland, tot een toonaangevend raffinage centrum voor hernieuwbare en circulaire oplossingen. De geplande transformatie zal in fasen verlopen en vereist meerdere afzonderlijke investeringsbeslissingen gedurende het komende decennium, voordat deze naar verwachting in het midden van de jaren 2030 voltooid zal zijn. 

Het bedrijf verwacht dat na de transformatie de potentiële capaciteit op lange termijn ongeveer 3 miljoen ton aan hernieuwbare en circulaire producten zal zijn, zoals hernieuwbare diesel, duurzame vliegtuigbrandstof en zowel hernieuwbare als circulaire petrochemische grondstoffen. De totale geraamde investering voor het transformatieplan bedraagt ongeveer 2,5 miljard euro.

"De COP28-verklaring is een krachtig signaal voor ons allen, en we willen met onze hernieuwbare en circulaire oplossingen vooroplopen bij het versnellen van de groene transitie. De langetermijntransformatie van de Porvoo-raffinaderij is een sleutelelement in onze strategie voor duurzame groei, en voltooit Neste’s reis om bij afronding een aanbieder te zijn van 100% hernieuwbare en circulaire oplossingen. Dit zal onze positie verder versterken om aan de toekomstige behoeften van onze klanten te voldoen", zegt Matti Lehmus, President en CEO van Neste. 

"In onze traditionele markten neemt de vraag naar fossiele brandstoffen af als gevolg van het groeiende aandeel van hernieuwbare brandstoffen en elektrificatie. Ik sta te popelen om te beginnen met deze transformatie van de Porvoo-raffinaderij om proactief een duurzame toekomst voor deze locatie te creëren. Deze transformatie zal mogelijk worden gemaakt door onze decennialange ervaring in raffinage, onze specifieke expertise in het verwerken van uitdagende grondstoffen en onze zeer bekwame medewerkers", aldus Markku Korvenranta, Executive Vice President van de business unit Oil Products. 

De geplande Porvoo-transformatie zal bijdragen aan de realisatie van Neste's klimaatverplichtingen. De definitieve tijdslijn voor de overgang van ruwe olie naar hernieuwbare en circulaire grondstoffen zal later worden bepaald in overeenstemming met de daadwerkelijke vraag op de brandstofmarkt, de ontwikkeling van wetgeving en de voortgang van de transformatie. 

Neste Corporation 

Susanna Sieppi 
Vice President, Communications

Meer informatie: Neem contact op met Neste's mediadienst, tel. +358 800 94025 / media@neste.com (weekdagen van 8.30 uur tot 16.00 uur EET). Abonneer op Neste’s (pers)berichten via https://www.neste.com/for-media/releases-and-news/subscribe.

Neste in het kort

Neste (NESTE, Nasdaq Helsinki) biedt oplossingen om de klimaatverandering tegen te gaan en de overgang naar een circulaire economie te versnellen. Het bedrijf verwerkt afval, reststoffen en innovatieve grondstoffen tot hernieuwbare brandstoffen en duurzame grondstoffen voor plastics en andere materialen.

Als 's werelds grootste producent van duurzame vliegtuigbrandstof en hernieuwbare diesel, en als voorloper in het ontwikkelen van hernieuwbare en circulaire grondstoffen voor polymeren en chemicaliën, helpt Neste zijn klanten om hun broeikasgasemissies tegen 2030 jaarlijks met minstens 20 miljoen ton te verminderen.

De ambitie van het bedrijf is om de olieraffinaderij in Porvoo, Finland, tegen 2030 de meest duurzame raffinaderij van Europa te maken. Neste heeft zich ertoe verbonden om tegen 2035 een koolstofneutrale productie te bereiken en de koolstofemissie-intensiteit van verkochte producten tegen 2040 met 50% te verminderen. Neste heeft ook hoge normen gesteld voor biodiversiteit, mensenrechten en de toeleveringsketen. Het bedrijf is consequent opgenomen in de Dow Jones Sustainability Indices en de Global 100-lijst van 's werelds meest duurzame bedrijven. In 2022 bedroeg de omzet van Neste EUR 25,7 miljard. Lees meer: neste.nl