Circulaire economie
3.06.2021

CEO Talks: Het stimuleren van de verandering naar een circulaire bio-economie – drie stellingen door Peter Vanacker

Peter Vanacker
President en CEO van Neste Corporation

Wat is een circulaire economie? Er zijn honderden verschillende definities, maar voor mij is het concept van de circulaire economie heel eenvoudig: in plaats van iets weg te gooien, hergebruik je het.

Circulaire bio-economie is een term die de concepten van de circulaire economie en de bio-economie combineert. De bio-economie is gebaseerd op het duurzaam gebruik van hernieuwbare bronnen. Daarnaast moeten de producten die we produceren, recycleerbaar zijn. Ik behandel dit onderwerp graag aan de hand van drie centrale stellingen.

1. Een circulaire bio-economie is geen optie, maar een must om de industrie toekomstbestendig te maken.

Deze stelling heeft alles te maken met twee grote, wereldwijde uitdagingen. De klimaatcrisis en de wereldwijde uitdaging van plastic afval. 

De klimaatcrisis is zo enorm dat deze niet met één enkele oplossing kan worden aangepakt. We moeten in alle sectoren de uitstoot verminderen: land, lucht en zee. Ook dienen we de milieu-impact van verschillende eindproducten te verminderen en moeten we nieuwe middelen ontwikkelen om ervoor te zorgen dat plastic afval als waardevol materiaal wordt gezien en in omloop blijft.

Plastics Europe geeft bijvoorbeeld aan dat in 2018 in totaal 29 miljoen ton plastic afval na consumptie werd ingezameld voor verwerking in Europa. Stelt u zich eens voor, slechts een derde hiervan was geschikt voor recycling en nog minder is daadwerkelijk gerecycled. De resterende tweederde ging verloren voor de circulaire economie en werd gebruikt voor energieterugwinning of begraven op stortplaatsen. Tegelijkertijd zal de vraag naar plastic in 2050 naar verwachting verviervoudigd zijn. 

Het is hoopgevend dat de polymeren- en chemische industrie al op de druk reageert. Ik heb 30 jaar  in die industrie gewerkt en heb nog nooit zoveel interesse en druk gezien om de industrie duurzamer te maken. Die druk om te veranderen komt van de kant van de consument. Dat wordt weerspiegeld door grote merken die ambitieuze duurzaamheidsdoelen stellen. Maar die druk komt ook van de wetgever die de nodige instrumenten ontwikkelt om de industrie zowel naar een duurzamere toekomst te stimuleren als te dwingen.

Ik geloof dat transformatie naar meer circulariteit geen optie is om onze bedrijven en industrieën toekomstbestendig te maken en om echt te voldoen aan de groeiende verwachtingen van onze belanghebbenden. Het is een must. En het is DE ‘licence to operate’ voor de toekomst.

2. Er zijn al oplossingen beschikbaar – laten we ze gebruiken.

Bij Neste hebben we een gedurfde ambitie: een wereldleider worden in hernieuwbare en circulaire oplossingen. We zijn nu al 's werelds grootste producent van hernieuwbare diesel en duurzame vliegtuigbrandstof. Ook op het gebied van polymeren en chemicaliën richten we ons op twee fronten.

De eerste is Circulariteit: we ontwikkelen samen met verschillende partners in de plastic-waardeketen technologieën en capaciteit om plastic afval dat momenteel niet wordt gerecycled, chemisch te recyclen. Ons doel is vanaf 2030 jaarlijks ruim 1 Mton plastic afval verwerken. We zijn prima op weg naar deze doelstelling: afgelopen najaar hebben we op industriële schaal 400 ton plastic afval verwerkt tot hoogwaardige gerecyclede grondstof.

Het andere sleutelwoord is Hernieuwbaar: het produceren van hernieuwbare, ‘drop-in’ grondstoffen ter vervanging van nieuwe fossiele grondstoffen bij de productie van verschillende kunststoffen en chemicaliën. Samen met onze partners hebben we al in 2019 de allereerste commerciële productie van bio-gebaseerde plastics uit hernieuwbare grondstoffen gerealiseerd en sindsdien hebben we meer partnerschappen bekendgemaakt.

Mijn tweede stelling is daarom deze: er zijn al oplossingen beschikbaar, we moeten ze alleen gebruiken. Alleen het stellen van doelen is niet langer voldoende: we moeten vandaag beginnen met het maken van duurzamere keuzes. En deze oplossingen zijn al beschikbaar. Wat tien jaar geleden nog toekomstmuziek was, is nu al mogelijk.

Alle nieuwe oplossingen vergen echter ook grote investeringen. En investeringen vereisen een voorspelbaar ondernemingsklimaat en beleid dat innovatie aanmoedigt, omdat innovatiecycli jaren, zo niet decennia duren voordat ze werkelijkheid worden. 

Een progressief, technologisch vooruitstrevend en consistent beleidskader kan alle industriële spelers aanmoedigen te innoveren en de maximale waarden uit bestaande hulpbronnen te halen. Dit is essentieel voor het versnellen van de transitie naar een circulaire economie en voor economische groei en herstel in het algemeen.

3. De circulaire bio-economie is een zakelijke kans die het beste samen met partners kan worden gegrepen.

Dit alles is natuurlijk niet mogelijk zonder samenwerking. Het aanpakken van de klimaatcrisis of de wereldwijde uitdaging van plastic afval vereist innovatie, inzet en vooral partnerschappen. 

Echte circulariteit vereist veel actie en het draagvlak van de gehele waardeketen. Door samen te werken, kunnen toonaangevende bedrijven echt een positieve impact maken, zelfs binnen de meest complexe waardeketens. Mijn derde stelling is dan ook dat de circulaire bio-economie een zakelijke kans is die het beste samen met partners kan worden gegrepen.

Ik vind dat circulariteit niet alleen moet worden gezien als iets dat je moet omarmen, maar ook als een zakelijke kans. De meest duurzame bedrijven ter wereld zijn in veel opzichten ook het meest succesvol en veerkrachtig. Het zijn de bedrijven die geloven in de kracht van samenwerking.

Duurzaamheid en circulariteit moeten worden gezien als de drijvende krachten voor waarde. Ze zijn intrinsiek waardevol – bedrijven moeten duurzaam zijn en duurzaam opereren, niet omdat het wettelijk verplicht is of door anderen wordt verwacht, maar omdat het echt de enige manier is om op de lange termijn succesvol te zijn. 

Het is de beste aanpak, niet alleen voor het bedrijf zelf, maar ook voor de mensen, de samenleving en de economie – en niet in de laatste plaats voor de hele planeet. Niet alleen om ons door de pandemie te loodsen, maar ook om de klimaatcrisis en de wereldwijde uitdaging van plastic afval op de langere termijn aan te pakken.

Peter Vanacker
President en CEO

#CEOTalks

Written by
Peter Vanacker
President en CEO van Neste Corporation