Partnerships
5.07.2023
 5 min read

Vermindering van broeikasgasemissies door grootschalige evenementen: casus Super Bowl

Na een aanzienlijke vertraging in 2020 en 2021 is de evenementenbranche weer volop bezig. De toename in activiteiten brengt een belangrijk onderwerp aan het licht: de koolstofvoetafdruk die gepaard gaat met grootschalige evenementen. In dit artikel bespreken we stappen die organisatoren en sponsors kunnen nemen om de uitstoot van broeikasgassen tijdens evenementen te verminderen en schetsen we de duurzaamheidsmaatregelen die Neste dit jaar heeft genomen tijdens de Super Bowl in Phoenix, Arizona.

Er zijn een aantal factoren die bijdragen aan de totale koolstofvoetafdruk. Eén gebied waar mogelijkheden voor decarbonisatie liggen is transport. In de afgelopen jaren hebben veel evenementen dit erkend en stappen ondernomen om carpoolen en het gebruik van openbaar vervoer te stimuleren. Deze maatregelen hebben echter nog geen betrekking op de uitstoot van vliegreizen, de meest koolstofintensieve vorm van mobiliteit. Vooral privé vliegreizen worden algemeen beschouwd als de minst duurzame vorm van transport. Een gemiddeld privévliegtuig stoot ongeveer twee ton koolstof per uur uit. Ter vergelijking: de gemiddelde Amerikaan stoot naar schatting 16 ton koolstof per jaar uit. 

Het gebruik van duurzame vliegtuigbrandstof (Sustainable Aviation Fuel ofwel SAF) als alternatief voor conventionele fossiele vliegtuigbrandstof zal een sleutelrol spelen in het streven van de luchtvaartindustrie om koolstofvrij te worden. De International Air Transport Association (IATA) schat dat SAF 65% van de emissiereducties kan opleveren die de luchtvaart nodig heeft om netto nul te bereiken tegen 2050. SAF is gemaakt van duurzaam gewonnen, 100% hernieuwbare grondstoffen zoals afval- en residuen, en is een directe vervanging voor conventionele fossiele vliegtuigbrandstof en kan de uitstoot van broeikasgassen met wel 80%* verminderen. 

Als toonaangevende producent van SAF werkt Neste niet alleen hard om de productiecapaciteit te verhogen, maar Neste zet ook gedurfde, nieuwe samenwerkingen op om de bekendheid van SAF te vergroten. Een recent voorbeeld was tijdens de recente Super Bowl LVII-wedstrijd afgelopen februari in Glendale, Arizona, Verenigde Staten, waar Neste demonstreerde hoe de evenementen- en luchtvaartindustrie samen kunnen werken om duurzamer te worden. Neste deed twee dingen: Ten eerste werd er samengewerkt met Signature Aviation, 's werelds grootste netwerk van Fixed-Base Operations (FBO) die essentiële ondersteunende diensten leveren, zoals het tanken van vliegtuigen bij privé luchtvaart terminals, om SAF aan te bieden aan mensen die met het vliegtuig naar de wedstrijd gingen. Ten tweede zamelde Neste gebruikte frituurolie in bij de verkopers op de parkeerplaats buiten het stadion via Neste's dochteronderneming Mahoney Environmental. De ingezamelde gebruikte frituurolie werd als grondstof gebruikt voor de productie van Neste's hernieuwbare producten.

SAF gebruiken om de uitgaande vliegreizen van de Super Bowl duurzamer te maken 

Volgens de Federal Aviation Administration (FAA) zagen de luchthavens van Phoenix in Arizona tijdens de week van Superbowl LVII 4.000 meer vertrek en landingen dan normaal en bijna 1100 extra vliegtuigen op de grond geparkeerd, waaronder honderden kleine privéjets. 

Op de luchthaven van Scottsdale kregen deze privéjet reizigers de mogelijkheid om de milieu-impact van hun uitgaande vlucht te verminderen door gebruik te maken van Neste MY Sustainable Aviation FuelTM via de terminal van Signature Aviation. 

Super Bowl

"Twee jaar geleden kondigden we onze eerste permanente levering van duurzame vliegtuigbrandstof aan voor privévliegtuigen in San Francisco. Sindsdien zijn we ons blijven inzetten om het gebruik van SAF in de algemene luchtvaartindustrie te vergroten door te investeren in de toeleveringsketen, samen te werken met onze klanten en de beschikbaarheid met Neste in ons wereldwijde netwerk uit te breiden. Ons partnerschap om SAF beschikbaar te maken op de luchthaven van Scottsdale voor de Super Bowl toont aan dat SAF een haalbare, beschikbare optie is om de uitstoot van luchtreizen tijdens grote evenementen wereldwijd aanzienlijk te verminderen," zegt Jovan Phillips, Product Manager, Signature Aviation.

De overeenkomst in Scottsdale bouwt voort op de bestaande samenwerking tussen Neste en Signature dat in 2020 van start ging. Op dit moment is Neste's SAF beschikbaar op veel grote luchthavens over de hele wereld, waaronder San Francisco International Airport en Los Angeles International Airport in de VS. 

Gebruikte frituurolie verzamelen en omzetten in hernieuwbare brandstoffen

Het recycleren van afval is een andere manier waarop de duurzaamheid van grote evenementen kan worden verbeterd. Als er bijvoorbeeld ter plaatse eten wordt verkocht, kunnen er afspraken worden gemaakt over het inzamelen en recyclen van gebruikte frituurolie. Dit was de aanpak die Neste gebruikte met zijn dochteronderneming Mahoney Environmental tijdens de Super Bowl. 

Zo'n 15.000 tickethouders woonden op 12 februari pre- en post-game activiteiten bij buiten het State Farm Stadium tijdens de Super Bowl in Phoenix. De festiviteiten omvatten livemuziek van prominente muzikanten en eten en drinken van meer dan 50 plaatselijke verkopers. 

Voorafgaand aan de wedstrijd leverde Mahoney Environmental drie tanks waarin verkopers hun gebruikte frituurolie kwijt konden. De volgende dag haalde Mahoney de tanks weer op, samen met 1700 liter gebruikte frituurolie die tijdens de Super Bowl van 2023 was ingezameld en de gebruikte frituurolie werd gestuurd naar de raffinaderijen van Neste, waar het werd gebruikt als grondstof voor hernieuwbare producten, zoals hernieuwbare diesel en SAF. 

Mahoney

Lees meer over gebruikte frituurolie

"Samen met Neste transformeren we een afvalproduct (gebruikte frituurolie) van grote locaties, zoals voetbalstadions, in hernieuwbare brandstoffen en producten om de planeet gezonder te maken voor toekomstige generaties. We zijn er trots op dat we locaties en andere bedrijven in levensmiddelen kunnen helpen om de negatieve impact op het milieu van grote evenementen te compenseren", zegt Dave Kimball, president en CEO van Mahoney Environmental.

Vandaag de dag zamelt Neste samen met Mahoney Environmental gebruikte frituurolie in op meer dan 80.000 locaties in de Verenigde Staten, waaronder restaurants, luchthavens en grote evenementen en concerten. In sommige gebieden, zoals Oakland, Californië  werkt Neste samen met lokale partners om afval en residuen in te zamelen en te gebruiken als grondstoffen voor de productie van hernieuwbare producten. Het bedrijf levert vervolgens hernieuwbare diesel aan de stad, waar deze wordt gebruikt voor het gemeentelijke wagen- en buspark. 

Evenementen duurzamer maken

De samenwerking tussen Neste en haar partners tijdens de recente Super Bowl is slechts één voorbeeld van hoe de duurzaamheid van evenementen kan worden verbeterd met relatief weinig inspanning. Hetzelfde model kan worden toegepast bij andere grootschalige evenementen, zoals concerten, muziekfestivals en internationale conferenties.

In combinatie met andere eenvoudige maatregelen, zoals het beperken van het gebruik van plastic tot waar het nodig is en het aanmoedigen van recycling, kunnen organisatoren, sponsors en entertainers een nieuwe, duurzamere status-quo instellen als het gaat om het uitvoeren van evenementen.

sustainable events
 

*) Bij gebruik in pure vorm (d.w.z. ongemengd) en berekend met beproefde LCA-methodologieën voor levenscyclusanalyse, waaronder de CORSIA-methodologie