Plastic
15.06.2020

De opzet van een succesvol bedrijf: 5 dingen die jij kunt doen om de plastic voetafdruk van je bedrijf te verkleinen

Sandrine Ceurstemont

Duurzaamheid staat misschien al hoog op je zakelijke agenda. Maar hoe staat het met de manier waarop je bedrijf omgaat met plastic? Goed nieuws: een paar kleine maar strategische stappen maken al het verschil! Deze vijf ideeën maken je bedrijf niet alleen duurzamer op de korte termijn; ze zorgen ook voor nieuw momentum.

Als het op plastic aankomt, lijkt het maken van duurzamere bedrijfskeuzes net zo moeilijk als dat het in het dagelijks leven het geval is. Je vindt plastic immers overal; in auto's, in kleding, in gebouwen en natuurlijk in verpakkingen.

In plaats van beginnen met enorme veranderingen, kun je je beter richten op een aantal kernstrategieën die je bedrijf helpen verduurzamen. Lees verder om te weten te komen hoe jij en je bedrijf actie kunnen ondernemen.

 
Stop met het gebruik van onnodig wegwerpplastic

Het gebruik van onnodig wegwerpplastic een halt toeroepen vormt een goed begin. In 2021 zal veel van dit soort plastic verboden worden binnen de EU. Ook bepaalde plastic voorwerpen, zoals wegwerpbestek, rietjes en roerstaafjes moeten er dan aan geloven.

Het laten uitvoeren van een zogeheten 'plastics audit’ kan handig zijn als je wilt weten welke plastic wegwerpproducten jouw bedrijf gebruikt. Als je een alternatief hiervoor wilt vinden, begin dan met de voorwerpen die in de grootste hoeveelheden worden gebruikt.

Het laten uitvoeren van een zogeheten 'plastics audit’ kan handig zijn als je wilt weten welke plastic wegwerpproducten jouw bedrijf gebruikt.

Ze zijn handig in gezamenlijke keukens op kantoor, maar ook in cafés en restaurants; herbruikbare kopjes en borden in plaats van wegwerpartikelen, en een waterdispenser in plaats van losse flesjes. Je kunt klanten ook korting geven als ze voor de herbruikbare optie gaan, bijvoorbeeld wanneer ze hun eigen koffiemok meenemen naar een koffiezaak.

Op de lange termijn werkt het in de ban doen van plastic wegwerpartikelen waarschijnlijk kostenbesparend, omdat je dan niet meer zo vaak de voorraden hoeft bij te vullen. Afvalverwerking is een behoorlijke kostenpost voor veel bedrijven, dus kan het beperken van het plastic afval leiden tot economisch voordeel.

Voor horecaondernemingen die nog wegwerpartikelen en plastic verpakkingen gebruiken, kunnen duurzamere alternatieven al snel veel winst opleveren. Het gebruik van plastic flesjes en andere plastic verpakkingen, die bestaan uit 100% gerecycled materiaal of gemaakt zijn van biobased plastic, kunnen een goede oplossing zijn.

Blijf je wegwerpartikelen gebruiken, zorg dan in ieder geval dat ze samen met de andere soorten plastic afval worden ingezameld voor recycling.

 
Wees eerlijk over plastic

Hoeveel plastic produceert en consumeert jouw bedrijf? Vorig jaar heeft Coca-Cola voor het eerst haar plastic voetafdruk bekendgemaakt. Hieruit blijkt dat het bedrijf elk jaar drie miljoen ton plastic afval produceert. De openbaarmaking werd aangekondigd nadat het bedrijf zich had aangesloten bij een wereldwijd initiatief om plasticverontreiniging tegen te gaan. Het doel is om zo min mogelijk plastic te gebruiken en ervoor te zorgen dat het plastic dat nog wél gebruikt wordt herbruikbaar en recyclebaar is. Daarnaast moeten worden gezorgd dat afgedankte plastic voorwerpen niet in het milieu terechtkomen.

Pas als je weet hoeveel plastic je gebruikt, kan je werken aan de beperking ervan.

Pas als je weet hoeveel plastic je gebruikt, kan je werken aan de beperking ervan en aan de verduurzaming die daarbij komt kijken. Door je bedrijf door te lichten kun je een onderscheid maken tussen onnodig plastic (zoals de piepschuimvlokken die bij verzending in verpakkingen worden gestopt) en noodzakelijk plastic (zoals het plakband en de plastic verpakkingen die nodig zijn ter bescherming van voorwerpen of de hygiëne). Zo kun je ook de kosten berekenen die komen kijken bij het vervangen van dit plastic voor duurzamere alternatieven, alsook de besparingen die het in de ban doen van onnodig plastic opleveren. Je kunt de bevindingen uit je ‘plastic-analyse’ ook openbaar maken, zodat er vanuit de publieke opinie druk ontstaat om je te houden aan de gestelde doelen.

Een aantal bedrijven compenseren nu al hun plastic voetafdruk. Dit is vergelijkbaar met de investeringen die bedrijven doen in milieuprojecten om hun CO2-uitstoot te compenseren. Het compenseren van je (onvermijdbare) plastic voetafdruk doe je door te investeren in initiatieven die plasticverontreiniging proberen in te dammen. Zo kan je als bedrijf bijvoorbeeld een financiële bijdrage leveren aan het opruimen van waterwegen en stranden die overspoeld worden met plastic afval. Net als bij CO2-neutraal ondernemen zul je eerst de plastic voetafdruk van je bedrijf moeten verkleinen voordat je het restant compenseert en zo 'plasticneutraal’ onderneemt.

 
Sluit je aan bij een gemeenschappelijk initiatief

Het deelnemen aan gemeenschappelijke initiatieven werkt veelal motiverend. In een aantal regio's slaan overheden en het bedrijfsleven de handen ineen om zich te houden aan doelstellingen die de negatieve impact van plastic afval en het onnodig gebruik van plastic moeten zien te beperken. Zo hebben meer dan 80 organisaties, waaronder overheden en bedrijven, zich aangesloten bij het Europese Plastic Pact, dat streeft naar een circulaire economie waarin al het plastic wordt hergebruikt en plastic afval tot het verleden behoort. Er staan toezeggingen in zoals het met 20% beperken van de vraag naar plastic producten en verpakkingen, en het recyclebaar (of herbruikbaar) maken van al het wegwerpplastic tegen 2025.

Plastic-pacts laten zien hoever bedrijven willen gaan en waar ze zich vooral op richten.

Tijana Djurić is marketingmanager voor strategische duurzaamheid bij Neste, een bedrijf dat druk bezig is hernieuwbare en circulaire oplossingen te bedenken om de plasticindustrie bij te staan in het verduurzamingsproces. Zij vindt dat maken van beloftes in het openbaar een goede manier is om verandering te bewerkstelligen. “Gezamenlijke initiatieven en pacts op het gebied van plastic geven een heel goed overzicht hoever bedrijven willen gaan, wat hun mogelijkheden zijn en waar ze zich vooral op richten,” zegt ze.

Een pact werkt het beste als het een kader biedt waaruit specifieke aspecten van de bedrijfsvoering onder de loep worden genomen. Het kan bijvoorbeeld helpen bij het vinden van andere gelijkgestemde bedrijven, zoals toeleveranciers, waar je mee samen kunt werken om de doelstellingen te behalen.

Pacts zijn vaak gewaagd, met doelstellingen die moeilijk haalbaar lijken. Maar Djurić is van mening dat het goed is om groots te denken en een ambitieuze toekomstvisie te hebben. “Het is een positieve manier van gemeenschapsvorming,” zo stelt ze.

 
Verlang duurzame alternatieven van je toeleveranciers

De publieke bewustwording van plasticconsumptie en de uitdagingen die plastic afval met zich meebrengt groeit gestaag. 77% van de consumenten beschouwt plastic als het minst duurzame verpakkingsmateriaal. Dat is de conclusie van een onderzoek dat vorig jaar is gepubliceerd. Er deden 6000 mensen aan mee uit 11 verschillende Europese, Noord-Amerikaanse en Aziatische landen. Daarnaast zei 83% van de consumenten dat ze het belangrijk of zelfs erg belangrijk vinden dat bedrijven herbruikbare of recyclebare producten op de markt brengen.

Het is dus een goed idee voor bedrijven om samen op te trekken met de toeleveranciers om tot duurzamere oplossingen te komen, van grondstoffen tot verpakkingen. Er komen ook steeds meer biobased en gerecyclede alternatieven voor plasticproductie op de markt. Zo is er polypropyleen, een plastic dat voorkomt in een breed scala aan producten, van flesjes en boodschappentasjes tot verpakkingen. Dit plastic kan nu dankzij nieuwe technologieën gerecycled worden tot een hoogwaardig materiaal dat als vervanging kan dienen voor nieuw polypropyleen. Dit plastic kan ook al geproduceerd worden op basis van hernieuwbare grondstoffen, ook op commerciële schaal.

Bedrijven die aan het begin van de waardeketen staan, zouden er ook goed aan doen om de grondstoffen die ze gebruiken grondig door te nemen. Zo is Neste op zoek naar methodes om vloeibaar gemaakt plastic afval te gebruiken om grondstoffen te produceren voor nieuw plastic. Het doel is om vanaf 2030 jaarlijks meer dan een miljoen ton plastic afval te verwerken.

 
Sluit je aan bij de circulaire economie

In een circulaire economie worden middelen zo lang mogelijk gebruikt en daarna zo vaak mogelijk hergebruikt of gerecycled totdat ze aan het eind van hun levensloop zijn aangekomen. Dit staat in schril contrast tot ‘normale’ lineaire economische modellen waarin middelen gebruikt worden en daarna worden afgestoten.

De omschakeling naar een circulaire plastic-economie zou de negatieve impact van plastic afval kunnen indammen en brengt daarnaast economische en maatschappelijke voordelen met zich mee. Met dit in het achterhoofd, kan ook jouw bedrijf plastic afval proberen te zien als een product dat op zichzelf staat. Ga op zoek naar methodes om het afval intern te hergebruiken of in te zetten als grondstof voor andere sectoren.

Beschouw plastic producten als middelen die je in bruikleen neemt in plaats van voorwerpen die je aanschaft.

Verpakkingen vormen de grootste plastictoepassing; 36% van al het geproduceerde plastic wordt gebruikt als verpakking. Verpakkingen spelen ook een grote rol in de plastic afvalproblematiek. Vandaar dat een aantal grote bedrijven proefdraaien met retourverpakkingen. Dit idee is ingegeven door het traditionele melkboermodel, waarbij producten thuis worden bezorgd in verpakkingen of flessen die later weer worden ingezameld en hergebruikt. Consumenten betalen een borg voor de verpakkingen of flessen die weer wordt terugbetaald wanneer ze de deze ergens achterlaten om opgehaald te worden of afleveren bij een inzamelingspunt. De verpakkingen of flessen worden dan naar een fabriek vervoerd waar ze gereinigd en hergebruikt worden.

Plastic producten kunnen daarnaast ook als dienst worden aangeboden in plaats van als voorwerp worden verkocht. Zo kun je je afval compenseren door een waterdispenser voor op kantoor in bruikleen te nemen in plaats van dat je het product aanschaft.