17 september 2020

Neste: Zweden wordt voorloper in duurzame luchtvaart

Published in Nieuws under Luchtvaart

Neste Corporation, Persbericht, 17 september 2020 om 09 uur (EET)

Zweden heeft de ambitieuze doelstelling om in 2045 fossielvrij te zijn. Als onderdeel van het initiatief heeft de Zweedse regering op 11 september 2020 aangekondigd dat zij in 2021 een mandaat voor de vermindering van broeikasgassen voor in Zweden verkochte vliegtuigbrandstof zal invoeren. Het reductieniveau zal in 2021 0,8% bedragen en geleidelijk oplopen naar 27% in 2030. Dit maakt Zweden een onbetwiste leider op het gebied van duurzame luchtvaart.

"We hebben leiders nodig die het voortouw nemen in de duurzame luchtvaart. De ambitieuze doelstelling die de Zweeds overheid heeft gesteld, is een voorbeeld dat anderen zouden moeten volgen om de luchtvaartindustrie te ondersteunen in het behalen van de doelstellingen voor emissiereductie. Ook schept het de nodige zekerheid voor fabrikanten van duurzame vliegtuigbrandstof om te investeren in het verhogen van de productie", zegt Jonathan Wood, Vice President, Renewable Aviation Europe van Neste.

Eerder dit jaar heeft Noorwegen een verplichting voor het bijmengen van 0,5% biobrandstoffen ingevoerd. Er zal voldoende capaciteit op de markt zijn om de verwachte volumes van duurzame vliegtuigbrandstof aan Zweden en Noorwegen te leveren. Neste produceert al op commerciële schaal Neste MY Sustainable Aviation FuelTM, dat wordt geproduceerd uit afval- en reststoffen. In zuivere vorm en gedurende de gehele levenscyclus kan deze brandstof de uitstoot van broeikasgassen tot 80% verlagen in vergelijking met fossiele vliegtuigbrandstof. 

De jaarlijkse capaciteit van Neste voor duurzame vliegtuigbrandstof is momenteel 100.000 ton. Met de geplande uitbreiding van Neste's raffinaderij in Singapore, en dankzij mogelijke extra investeringen in de Rotterdamse raffinaderij, zal Neste in 2023 de capaciteit hebben om ongeveer 1,5 miljoen ton SAF per jaar te produceren.

De internationale luchtvaartindustrie heeft ambitieuze doelstellingen gesteld om de uitstoot van broeikasgassen door vliegverkeer te verminderen. Zo streeft zij naar een koolstofneutrale groei vanaf 2020 en een vermindering van 50% van de netto-koolstofuitstoot van de luchtvaart in 2050. De luchtvaart heeft meerdere oplossingen nodig om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Momenteel bieden duurzame vliegtuigbrandstoffen het enige levensvatbare alternatief voor fossiele brandstoffen in de aandrijving van vliegtuigen.

Neste Corporation

Susanna Sieppi
Vice President, Communications (act.)

Voor meer informatie: Mediacontacten Neste, telefoon +358 50 458 5076, e-mail media(at)neste.com, werkdagen tussen 8.30 en 16.00 uur (EET).

Neste in het kort

Neste (NESTE, Nasdaq Helsinki) creëert duurzame oplossingen voor de transport- en zakelijke sector en voor consumenten. Met ons brede assortiment van hernieuwbare producten kunnen onze klanten de uitstoot naar het klimaat verminderen. Wij zijn 's werelds grootste producent van hernieuwbare diesel uit afval- en reststoffen, en introduceren ook hernieuwbare oplossingen aan de luchtvaart- en plasticindustrie. We zijn tevens een technologisch geavanceerde raffinadeur van hoogwaardige olieproducten. We willen een betrouwbare partner zijn met gewaardeerde expertise op het gebied van onderzoek en duurzame activiteiten. In 2019 bedroeg de omzet van Neste 15,8 miljard euro. In 2020 werd Neste derde op de Global 100-lijst van de meest duurzame bedrijven ter wereld. Lees meer op: neste.nl