12 Januari 2022

Neste rondt met succes eerste reeks proefruns op industriële schaal met vloeibaar gemaakt plastic afval af in Porvoo, FinlandNeste Corporation, Persbericht, 12 januari 2022 om 8 uur (EET)

Neste heeft met succes de eerste reeks proefruns afgerond met het verwerken van vloeibaar gemaakt plastic afval, in haar raffinaderij te Porvoo in Finland. Na de start van de reeks met de allereerste proefrun op industriële schaal met vloeibaar gemaakt plastic afval in 2020, heeft Neste in 2021 extra runs uitgevoerd. Tijdens de proefruns heeft Neste vloeibaar gemaakte plastic afvalstromen kunnen opwaarderen tot ‘drop-in’ oplossingen voor de productie van plastic. Ook zijn er mogelijkheden ontwikkeld voor het opwaarderen van gerecyclede grondstoffen op industriële schaal.

Proeven effenen de weg voor continue en commerciële activiteiten

Neste heeft zich tot doel gesteld om vanaf 2030 jaarlijks meer dan 1 miljoen ton plastic afval te verwerken. Om dat doel te bereiken, ontwikkelt het bedrijf chemische recycling om plastic afval om te zetten in een waardevolle grondstof, en zo de circulariteit te verbeteren. Neste heeft voor de eerste keer ooit een succesvolle proef met 400 ton plastic afval uitgevoerd in 2020. Een mijlpaal als het gaat om Neste's doelstelling om de circulaire economie te stimuleren en daarmee het gebruik van fossiele bronnen te verminderen.

In de loop van 2021 zijn extra proeven uitgevoerd om meer inzicht te krijgen in de verwerking van vloeibaar plastic afval, inclusief de gevolgen voor de activiteiten van de raffinaderij. Neste richtte zich ook op het bewijzen van het concept van het sluiten van de kringloop in de kunststof-waardeketen en circulariteit daadwerkelijk te realiseren: de proeven bevestigen dat Neste al aanzienlijke hoeveelheden gerecyclede grondstoffen kan verwerken tot "drop-in"-producten voor petrochemisch gebruik. Tegelijkertijd ontwikkelt Neste de mogelijkheden voor het opwaarderen van grotere hoeveelheden plastic afval tot grondstoffen met een nog hogere kwaliteit voor petrochemisch gebruik.

"Er is op de markt voor polymeren en chemicaliën veel belangstelling voor grondstoffen uit gerecyclede grondstoffen", zegt Mercedes Alonso, Executive Vice President, Renewable Polymers and Chemicals bij Neste. "Door vloeibaar gemaakt plastic afval te verwerken en afval op te waarderen tot waardevolle grondstoffen, dragen we bij aan het bestrijden van de plastic afval problematiek. We geven ook de chemische en polymeren industrie de middelen om de circulaire economie te versterken. Om dit op grotere schaal te kunnen doen, is ook steun van de regelgevende instanties nodig. Enerzijds omvat dit de acceptatie van chemische recycling als aanvullende technologie om ambitieuze recyclingdoelstellingen te bereiken. Anderzijds hebben wij vergelijkbare ambitieuze doelstellingen nodig voor het gebruik van duurzame materialen."

Een circulaire economie voor polymeren

De proefruns weerspiegelen al een waardeketen die te zijner tijd grotere hoeveelheden plastic afval kan gaan verwerken. Het plastic afval gebruikt voor de proeven, bestond uitsluitend uit gemengd huishoudelijk afval, dat anders moeilijk te recyclen is.

"In totaal hebben we ongeveer 800 ton vloeibaar plastic afval verwerkt in onze raffinaderijen in Finland. Met de laatste proefruns in Porvoo leggen we de basis voor het vervangen van op ruwe olie gebaseerde grondstoffen door vloeibaar gemaakt plastic afval en verbeteren we samen met onze klanten de circulariteit. Op basis van de geslaagde proeven, kunnen we concluderen dat vloeibaar gemaakt plastic afval een daadwerkelijk alternatief is voor fossiele grondstoffen. Om het vertrouwen te krijgen dat nodig is voor productie op grotere schaal, zijn nog meer tests met grotere volumes nodig. We zullen dan ook proefruns met grotere volumes in 2022 voortzetten", aldus Markku Korvenranta, Executive Vice President van Oil Products bij Neste.

De 800 ton plastic afval die nu zijn verwerkt, is gelijk aan de hoeveelheid plastic afval die een kleine Europese stad in een jaar produceert*. De output van de proeven vindt nu al zijn weg naar de polymeren-productie als grondstof voor nieuwe polymeerproducten. Met dezelfde eigenschappen en dezelfde kwaliteit als grondstof op basis van fossiele grondstoffen, is deze grondstof zelfs geschikt voor verpakkingen van levensmiddelen of toepassingen in de gezondheidszorg.

*) Gebaseerd op cijfers van Eurostat en uitgaande van een stad met 50.000 inwoners.

Neste Corporation

Susanna Sieppi
Vice President, Communications

Meer informatie: Neem contact op met Neste's mediaservice, tel. +358 50 458 5076 / media@neste.com (tijdens weekdagen van 8.30 tot 16.00 uur EET).

Neste in het kort

Neste (NESTE, Nasdaq Helsinki) biedt oplossingen om de klimaatverandering tegen te gaan en de overgang naar een circulaire economie te versnellen. We verwerken afvalstoffen, reststoffen en innovatieve materialen tot hernieuwbare brandstoffen en duurzame grondstoffen voor plastics en andere materialen. We zijn 's werelds grootste producent van hernieuwbare diesel en duurzame vliegtuigbrandstof en ontwikkelen chemische recycling om de uitdaging van plastic afval tegen te gaan. Met onze hernieuwbare en circulaire oplossingen willen we onze klanten helpen om de uitstoot van broeikasgassen vanaf 2030 te verminderen met minstens 20 miljoen ton per jaar. Als technologisch geavanceerde raffinadeur van hoogwaardige olieproducten, met de intentie om vanaf 2035 koolstofneutraal te produceren, introduceren we ook hernieuwbare en gerecyclede grondstoffen, zoals plastic afval, als grondstoffen voor de raffinage. We worden consequent opgenomen in de Dow Jones Sustainability Indices en de Global 100-lijst van 's werelds meest duurzame bedrijven. In 2020 bedroeg de omzet van Neste 11,8 miljard euro, waarbij 94% van de vergelijkbare bedrijfswinst afkomstig was van hernieuwbare producten. Lees meer: neste.nl