8 November 2023

Aandeel van Neste in Neste Demeter neemt toe

Neste Corporation, Persbericht, 8 november 2023 om 10 uur (EET)

Neste, een producent van hernieuwbare brandstoffen uit afval en reststoffen, heeft 29% van de aandelen van Neste Demeter B.V. verworven, waardoor Neste’s aandeel in het bedrijf is toegenomen tot 80%. Neste heeft ook ingestemd met de overname van de resterende aandelen van Neste Demeter B.V. in de komende jaren, zoals overeengekomen met de minderheidsaandeelhouders. Neste kondigde op 3 september 2018 de overname aan van 51% van de aandelen van IH Demeter B.V., waarmee Neste de controlerende aandeelhouder werd.

“De samenwerking tussen de minderheidsaandeelhouders van het bedrijf en Neste is succesvol geweest. Het verheugt me dat we nu hebben ingestemd met volledig eigenaarschap van Neste Demeter, terwijl we de samenwerking met de minderheidsaandeelhouders voortzetten. Neste Demeter is een belangrijk onderdeel van onze grondstofvoorziening en dit is een stap voorwaarts in onze strategie om een wereldwijd platform voor afval- en reststoffen op te bouwen om de beschikbaarheid van grondstoffen en concurrentiekracht te waarborgen”, aldus Carl Nyberg, Executive Vice President, Renewables Supply Chain and Sustainability bij Neste.    

Neste's huidige capaciteit voor hernieuwbare producten in Rotterdam is de grootste in Europa. In juni 2022 heeft Neste de definitieve beslissing genomen om te investeren in nieuwe productiecapaciteit voor duurzame producten in Rotterdam, met als doel om de productie in de eerste helft van 2026 op te starten. De investering in de uitbreiding van de raffinaderij in Rotterdam, ter waarde van ongeveer 1,9 miljard euro, zal de totale capaciteit van Neste’s hernieuwbare producten wereldwijd vergroten tot een beoogde 6,8 miljoen ton tegen het einde van 2026.

Neste Corporation

Susanna Sieppi
Vice President, Communications

Meer informatie: Neem contact op met Neste's mediadienst, tel. +358 800 94025 / media@neste.com (weekdagen van 8.30 uur tot 16.00 uur EET). Abonneer op Neste’s (pers)berichten via https://www.neste.com/for-media/releases-and-news/subscribe.

Neste in het kort

Neste (NESTE, Nasdaq Helsinki) biedt oplossingen om de klimaatverandering tegen te gaan en de overgang naar een circulaire economie te versnellen. Het bedrijf verwerkt afval, reststoffen en innovatieve grondstoffen tot hernieuwbare brandstoffen en duurzame grondstoffen voor plastics en andere materialen.

Als 's werelds grootste producent van duurzame vliegtuigbrandstof en hernieuwbare diesel, en als voorloper in het ontwikkelen van hernieuwbare en circulaire grondstoffen voor polymeren en chemicaliën, helpt Neste zijn klanten om hun broeikasgasemissies tegen 2030 jaarlijks met minstens 20 miljoen ton te verminderen.

De ambitie van het bedrijf is om de olieraffinaderij in Porvoo, Finland, tegen 2030 de meest duurzame raffinaderij van Europa te maken. Neste heeft zich ertoe verbonden om tegen 2035 een koolstofneutrale productie te bereiken en de koolstofemissie-intensiteit van verkochte producten tegen 2040 met 50% te verminderen. Neste heeft ook hoge normen gesteld voor biodiversiteit, mensenrechten en de toeleveringsketen. Het bedrijf is consequent opgenomen in de Dow Jones Sustainability Indices en de Global 100-lijst van 's werelds meest duurzame bedrijven. In 2022 bedroeg de omzet van Neste EUR 25,7 miljard. Lees meer: neste.nl