13 Oktober 2021

Nieuwe levenscyclusanalyse laat zien: Neste RE hernieuwbare grondstoffen hebben een koolstofvoetafdruk die meer dan 85% lager is ten opzichte van fossiele grondstoffen voor de polymeren- en chemische industrie

Published in Nieuws under Plastic

Neste Corporation, Nieuws, 13 oktober, 2021

Neste RE, News foto

Foto: Neste/Fanny Haga

Neste heeft onlangs een levenscyclusanalyse (LCA) uitgevoerd* van de milieueffecten van het gebruik van zijn 100% hernieuwbare grondstoffen, Neste RE™. De studie toont een vermindering van de uitstoot van broeikasgassen (GHG) aan met meer dan 85% over de levenscyclus als Neste RE wordt gebruikt ter vervanging van traditionele fossiele grondstoffen in de chemische en de polymerenindustrie. De studie bevestigt daarmee de resultaten van eerdere onderzoeken naar Neste's grondstoffen voor de polymerenindustrie.

Bij de studie werd een "cradle-to-gate"-benadering gevolgd, waarbij rekening werd gehouden met de gebruikte hernieuwbare grondstoffen, het raffinageproces op basis van Neste's NEXBTL-technologie, alle transportbewegingen in de waardeketen en de ‘end-of-life’ emissies. De LCA-studie en de resultaten zijn beoordeeld door een extern panel van deskundigen van VTT Technical Research Centre of Finland Ltd, Quantis GmbH en Aequilibria Srl-SB.

Neste RE’s broeikasgasemissie is meer dan 85% lager in vergelijking met fossiele grondstoffen. Dat komt overeen met een koolstofvoetafdruk van 0,45 kg CO2-equivalent per kg Neste RE. In de studie wordt ook geconcludeerd dat de uitputting van fossiele hulpbronnen met meer dan 85% kan worden verminderd als wordt overgestapt op Neste RE. 

Een enorm potentieel voor producenten in de strijd tegen klimaatverandering

Als concreet voorbeeld wordt in de studie ook het effect op de milieuprestaties geëvalueerd als Neste RE wordt gebruikt bij de productie van polypropyleen, een gangbaar polymeer dat wordt gebruikt in diverse alledaagse toepassingen zoals auto's, mode, elektronica en voedselverpakkingen. Voor deze specifieke polymeer bedraagt de vermindering van de broeikasgasemissies meer dan 80% over de levenscyclus van het product. Hierbij is rekening gehouden met levenscyclus-emissies van zowel Neste RE als van de verwerking van Neste RE tot hernieuwbare polypropyleen kunststof. Dit komt overeen met een koolstofvoetafdruk van 0,90 kg CO2-equivalent per kg hernieuwbaar polypropyleen. Dat betekent dat de polypropyleenindustrie wereldwijd een aanzienlijk potentieel heeft om bij te dragen aan de vermindering van broeikasgasemissies. De uitputting van fossiele hulpbronnen wordt bij de productie van hernieuwbaar polypropyleen met meer dan 75% verminderd.

"De studie bevestigt duidelijk het positieve effect van Neste RE-grondstoffen. Het onderbouwt de mogelijkheden voor fabrikanten van polymerenen en bedrijven om hun klimaatdoelstellingen te bereiken. Aangezien Neste RE nu al beschikbaar is, is het een oplossing waarmee zelfs ambitieuze doelstellingen al op korte en middellange termijn kunnen worden bereikt", zegt Maiju Helin, hoofd Stakeholder Management van Neste's Renewable Polymers and Chemicals business unit.
 
Neste RE wordt in hoofdzaak geproduceerd op basis van afval en restoliën en -vetten van hernieuwbare oorsprong, zoals afgewerkt frituurvet. Neste RE kan ook worden geproduceerd uit chemisch gerecycled plastic afval. Polymeren die met Neste RE worden geproduceerd, hebben dezelfde hoge kwaliteit als polymeren die met traditionele fossiele grondstoffen worden gemaakt. Ze zijn veilig in gebruik, zelfs bij gevoelige toepassingen in onder meer de gezondheidszorg, de speelgoedindustrie en de voedingsindustrie. Neste RE kan alleen worden gebruikt of in combinatie met fossiele grondstoffen. Het is een drop-in oplossing die direct gebruikt kan worden in de bestaande productie-infrastructuur. 

*) Life Cycle Assessment on Environmental Impacts of Neste Renewable Polymers and Chemicals (30 juni 2021)

Neste in het kort

Neste (NESTE, Nasdaq Helsinki) biedt oplossingen om de klimaatverandering tegen te gaan en de overgang naar een circulaire economie te versnellen. We verwerken afvalstoffen, reststoffen en innovatieve materialen tot hernieuwbare brandstoffen en duurzame grondstoffen voor plastics en andere materialen. We zijn 's werelds grootste producent van hernieuwbare diesel en duurzame vliegtuigbrandstof en ontwikkelen chemische recycling om de uitdaging van plastic afval tegen te gaan. Met onze hernieuwbare en circulaire oplossingen willen we onze klanten helpen om de uitstoot van broeikasgassen vanaf 2030 te verminderen met minstens 20 miljoen ton per jaar. Als technologisch geavanceerde raffinadeur van hoogwaardige olieproducten, met de intentie om vanaf 2035 koolstofneutraal te produceren, introduceren we ook hernieuwbare en gerecyclede grondstoffen, zoals plastic afval, als grondstoffen voor de raffinage. We worden consequent opgenomen in de Dow Jones Sustainability Indices en de Global 100-lijst van 's werelds meest duurzame bedrijven. In 2020 bedroeg de omzet van Neste 11,8 miljard euro, waarbij 94% van de vergelijkbare bedrijfswinst afkomstig was van hernieuwbare producten. Lees meer: neste.nl