2 Maart 2018

Door Neste geleid project bevestigt een methaanemissie-reductie van 50% bij palmoliemolens

Neste Corporation
Nieuws
2 maart 2018

Door Neste geleid project bevestigt een methaanemissie-reductie van 50% bij palmoliemolens

Het filteren met een bandfilterpers van het afvalwater van de palmoliemolen vermindert de methaan-emissies bij de POME-vijver met 50%. (Foto: Michael Giebels, Meo Carbon Solutions.)

Neste is al zeer lang op zoek naar manieren om bij te dragen aan de verbetering van de milieuprestaties van de palmolie-industrie, met name hoe de uitstoot van broeikasgassen bij de productie van palmolie verder kan worden teruggebracht. De laatste tijd heeft de focus op methaan (CH4)-emissies bij de palmoliemolens gelegen omdat het persingsproces een aanzienlijk deel van de levenscyclus-emissies van palmolieproducten uitmaakt.

In 2015 is Neste een tweejarig onderzoeksproject gestart om de methaanemissiereductie voor een nieuw toegepaste afvalwaterbehandelingsmethode te verifiëren. Dit project vond plaats bij palmoliemolens in Indonesië en Maleisië en werd uitgevoerd in samenwerking met het palmoliebedrijf KLK, de Nederlandse duurzame handelsorganisatie IDH en het internationale certificeringssysteem ISCC (International Sustainability and Carbon Certification). Het veldwerk werd gedaan door Meo Carbon Solutions.

Nieuwe toepassing van een bekende methode

In 2017 waren de bevindingen van het samenwerkingsproject en de nieuw ontwikkelde berekeningsmethode klaar om in het openbaar gepresenteerd te worden.

De methode zelf, die middels een bandfilterpers vaste organische stoffen scheidt van afvalwater, is niet bijzonder nieuw. Het gebruik ervan om vaste stoffen te uit het afvalwater van de palmoliemolen (POME) te verwijderen is echter nieuw en richt zich direct op het verwijderen van de oorzaak van methaanemissies, d.w.z. het organisch materiaal zoals delen van het palmoliefruit in het afvalwater van de palmoliemolen.

Wat ook nieuw is, is de door Neste ontwikkelde methode voor het berekenen, d.w.z. om de daadwerkelijke emissiereductie die voortkomt uit een dergelijke filtering vast te stellen. Om de emissiebesparing door het gebruik van de bandfilterpers-methode te valideren, moet de oliemolen gewoon de perskoek wegen die met de bandfilterpers verwijderd is en het koolstofgehalte ervan vaststellen. De hoeveelheid perskoek uit de bandfilterpers samen met zijn koolstofgehalte verschaffen de middelen voor het berekenen van de verwijderde organische koolstof die, volgens de studieresultaten, met de reductie van de gemeten methaanemissies correleert.

Enorm klimaatpotentieel

"Ons project heeft laten zien dat het verwijderen van organisch materiaal uit het afvalwater van de palmoliemolen middels een bandfilterpers een geweldig milieupotentieel biedt. In onze studie verminderde de verwijdering van vaste organische stoffen de uitstoot van broeikasgassen met een verbluffende 50% bij de POME-vijver in vergelijking met de conventionele open-vijveremissies ", legt Annamari Enström, Neste's duurzaamheidsexpert en een van de onderzoekers die bij het project betrokken waren uit.

Het potentieel dat de methode biedt is enorm. In Indonesië en Maleisië wordt bijvoorbeeld ongeveer 70% van de palmolie geproduceerd zonder methaanreductiemethodes. Indien alle producenten in deze landen de bestudeerde nieuwe methode zouden toepassen, zouden de broeikasgassen met ongeveer 4,5 miljoen ton op jaarbasis worden verminderd. Dit is equivalent aan het van de weg halen van 1,6 miljoen personenauto's.

Voor Neste zou de toepassing van de methode betekenen dat het potentieel aan broeikasgasreductie van Neste MY Renewable Diesel vervaardigd uit palmolie nog verder kan toenemen vanaf de huidige 69% vergeleken met het gebruik van conventionele fossiele diesel. De huidige levenscyclus-emissiecijfers zijn al veel beter dan de 50% aan vereiste broeikasgas-emissiereductie zoals vastgelegd in de Richtlijn Hernieuwbare Energie (EU RED) voor alle biobrandstoffen.

Milieuvriendelijke oplossing die loont

De investeringskosten met betrekking tot de bandfilterpers zijn beduidend lager dan die met betrekking tot de methaanopvangmethode. Naast het verminderen van de emissies van palmoliemolens beidt de bandfilterpers-methode ook andere aanzienlijke voordelen.

"Het toepassen van de bandfilterpers vermindert de noodzaak om het vaste afval uit de bodem van de POME-vijvers te baggeren, wat nu elke vijf à zeven jaar gedaan moet worden en waarbij de installatie moet worden stilgelegd. Door de behoefte aan grond voor baggeren te beperken, wordt er ook landoppervlak vrijgemaakt voor meer productieve toepassingen. De perskoek, droge overgebleven materie, is rijk aan voedingsstoffen en kan op palmolieplantages worden gebruikt als organische bodemverbeteraar, waarmee de noodzaak tot in de handel aan te schaffen fossiele meststoffen afneemt. Het gezuiverde water uit de pers kan naar een irrigatiewatersysteem worden geleid, waarmee de noodzaak tot het onttrekken van water aan andere bronnen afneemt. Het filteren vermindert ook de noodzaak tot andere fysieke of chemische behandelingen die voorheen nodig waren vóór de lozing in het milieu ", vermeldt Asta Soininen van Neste, ook een van de onderzoekers die bij het onderzoek betrokken waren.

"Deze combinatie van een reeds bekende methode voor de behandeling van afvalwater met een door Neste ontwikkelde methode voor het op eenvoudige wijze verifiëren van de emissiereductie, heeft grote belangstelling gewekt. En om eerlijk te zijn, ik ben niet verrast", zegt Enström. "Naast het bieden van wereldwijde klimaatvoordelen en verschillende lokale voordelen, zijn het toepassen van de methode en het verifiëren van de emissiereductie ook erg kosteneffectief.”

Nieuwe methode voorgesteld voor de opname in certificeringssystemen

Het zou een goed gebruik in de palmolie-industrie bevorderen wanneer de methode officieel zou worden erkend door relevante certificeringssystemen. Dit zou betekenen dat het certificeringssysteem een nieuwe emissiefactor zou bevatten die kan worden toegepast bij broeikasgasberekeningen voor certificeringsdoeleinden door bedrijven die gebruik maken van de bandfilterpers-methode. De methode en het potentieel aan emissiebesparing hebben al de interesse van certificatie-instellingen gewekt.

Door erkenning van het certificeringssysteem voor deze methode zouden palmolieproducenten die deze methode toepassen, hun milieuvoordelen en lagere emissies kunnen verifiëren zonder dat ze ingewikkelde en dure feitelijke metingen van de gasemissie hoeven uit te voeren.

Meer informatie:
Annamari Enström, Senior Researcher, tel. +358 10 458 7658, annamari.enstrom(@)neste.com
Asta Soininen, Researcher, tel. +358 10 458 3986, asta.soininen(@)neste.com
Timo Haatainen, Supply Chain Compliance Manager, tel. +358 10 458 7598, timo.haatainen(@)neste.com

Over methaanreductie

Methaan is een zeer krachtig broeikasgas, dat wordt gevormd wanneer organisch materiaal onder anaerobe omstandigheden ontleedt. De invloed van methaan op de klimaatopwarming is veel groter dan dat van kooldioxide. Bij het productieproces van palmolie vindt de vorming van methaan plaats in het afvalwater van de oliemolen. De hoeveelheid methaan die vrijkomt in de atmosfeer kan echter worden verminderd door het methaan dat wordt gevormd bij het productieproces van palmolie af te vangen of door de vorming ervan te voorkomen door de verwijdering van organisch materiaal uit het afvalwater van de oliemolen. Beide methoden bieden zowel wereldwijde als lokale milieuvoordelen.

Enkele palmoliemolens passen al methoden toe om methaan af te vangen. Deze eerdere methode omdat het bedekken van open vijvers die afvalwater van de palmoliemolen, d.w.z. POME, bevatten, om het gas af te vangen t.b.v. bijvoorbeeld elektriciteitsproductie. Neste heeft deze ontwikkeling door de jaren heen aangemoedigd door veel van dergelijke oliemolens op te nemen in de toeleveringsketen.

Het afdekken van grotere afvalwater-vijvers of het bouwen van anaerobe vergistingstanks is duur, wat het gebruik van de methode hoofdzakelijk tot de grotere palmoliemolens beperkt. Door zijn betrokkenheid met leveranciers is Neste te weten gekomen dat voor het bereiken van een hoger niveau van milieu-impact een makkelijker toe te passen methode voor het verminderen van methaan-emissies benodigd is. De nieuwe methode komt aan deze behoefte tegemoet.

Over het gebruik van palmolie door Neste

Ruwe palmolie is een van de meer dan tien hernieuwbare grondstoffen die Neste gebruikt bij het vervaardigen van een reeks hernieuwbare producten. Palmolie vertegenwoordigt ongeveer 20% van het jaarlijkse gebruik aan hernieuwbare grondstoffen van Neste. Reeds 36% van de palmolie die Neste gebruikt, komt van oliemolens met systemen voor methaanherwinning of systemen om de vorming van methaan te voorkomen.

Alle ruwe palmolie die Neste gebruikt is volledig traceerbaar naar de palmolieplantages sinds 2007, en 100% gecertificeerd sinds 2013. De palmolie-toeleveringsketens van Neste is volledig transparant en informatie daarover kan worden gevonden op http://nestepalmoildashboard.com/. Uitgebreide informatie over de palmolie-toeleveringsketen van het bedrijf in 2017 zal in de lente van 2018 worden gepubliceerd.

Neste in het kort

Neste (NESTE, Nasdaq Helsinki) bouwt duurzame oplossingen voor de transport- en zakelijke sector en consumentenbehoeften. Ons wereldwijde gamma aan producten en diensten stelt klanten in staat om hun ecologische voetafdruk te verminderen, door een combinatie van hoogkwalitatieve laag-uitstotende hernieuwbare producten en olieproducten met op maat gemaakte diensten. Wij zijn ‘s werelds grootste producent van hernieuwbare diesel uit afval- en reststromen, en we leveren ook hernieuwbare oplossingen aan de luchtvaart- en plasticindustrieën. We willen een betrouwbare partner zijn met een zeer gewaardeerde expertise, onderzoek en verantwoordelijke praktijken. In 2016 bedroeg de netto verkoop van Neste 11,7 miljard euro. In 2018 werd Neste tweede op de Global 100-lijst van de meest duurzame bedrijven ter wereld. Lees meer: neste.nl