28 Februari 2023

Neste en ILLIG demonstreren duurzamere oplossingen voor thermogevormde kunststofverpakkingen aan de hand van praktijkvoorbeelden

Neste Corporation, Persbericht, 28 februari 2023 om 9.00 uur (EET)

Foto: Jürgen Lochner, CSO/CTO bij ILLIG en Mercedes Alonso, Executive Vice President Renewable Polymers & Chemicals bij Neste. Bron: Neste
 

  • Neste en ILLIG werken samen aan praktijkvoorbeelden om de voordelen en haalbaarheid van duurzamere oplossingen voor thermogevormde kunststofverpakkingen aan te tonen
  • De samenwerking beoogt de verschuiving van fossiele grondstoffen naar hernieuwbare en gerecyclede materialen te versnellen

Neste en ILLIG zijn een strategisch partnerschap aangegaan om het gebruik van duurzamere oplossingen bij de productie van thermogevormde kunststofverpakkingen te bevorderen aan de hand van praktijkvoorbeelden. Dergelijke voorbeelden zijn bedoeld om te laten zien dat hernieuwbare en gerecyclede materialen direct gebruikt kunnen worden (‘drop-in’) in veeleisende toepassingen, door op kleine schaal waardeketens opnieuw te creëren voor demonstratiedoeleinden. 

De partners combineren de expertise van Neste voor het leveren van hernieuwbare en gerecyclede materialen voor de productie van polymeren en de expertise van ILLIG in de productie van thermovorm-systemen, om praktische voorbeelden te creëren. Door andere partners uit te nodigen voor individuele projecten, kunnen de praktijkvoorbeelden aantonen dat kunststoffen die uit duurzamere grondstoffen zijn vervaardigd, binnen de reeds bestaande infrastructuur op dezelfde wijze verder kunnen worden verwerkt als kunststoffen die alleen uit fossiele grondstoffen zijn gemaakt, wat resulteert in producten van gelijke kwaliteit en met eigenschappen die aan de wettelijke vereisten voldoen.

In het voorjaar van 2022 voerden de project-participanten samen met LyondellBasell en Fernholz al met succes een haalbaarheidsstudie uit langs de waardeketen waarbij de hernieuwbare Neste RE™-grondstoffen werden verwerk tot polypropyleen met een meetbaar C14-biogebaseerd gehalte. Uit de studie bleek dat verdere verwerkingsstappen in de waardeketen - waaronder kraken, polymerisatie, extrusie en thermovormen - kunnen worden uitgevoerd zonder afwijkingen van de verwerking van fossiele grondstoffen. De vier bedrijven presenteerden hun gezamenlijke project op de K-fair van 2022 in Düsseldorf met een live demonstratie van het thermovormen. 

Als onderdeel van de nieuwe samenwerking zijn ILLIG en Neste nu van plan soortgelijke studies uit te voeren om het gebruik van hernieuwbare grondstoffen zoals Neste RE te bevorderen, met name in veeleisende toepassingen zoals verpakkingen die geschikt zijn voor levensmiddelen of technische toepassingen zoals consumentenelektronica. Dergelijke studies kunnen de productie van verpakkingen met uiteenlopende meetbare C14-biogebaseerde gehaltes onderzoeken, maar kunnen ook betrekking hebben op verpakkingen geproduceerd met gerecyclede grondstoffen die gebruik maken van Neste's mogelijkheden op het gebied van chemische recycling om circulaire waardeketens voor kunststoffen te creëren. Om volledige waardeketens opnieuw te creëren, zullen andere partners worden uitgenodigd om zich bij individuele projecten aan te sluiten. In de loop van de studies zullen processen, faciliteiten en gebruikte machines nauwlettend worden gevolgd en geanalyseerd om nieuwe inzichten te bieden in de kwaliteit en de eigenschappen van producten en de prestaties van de infrastructuur van de waardeketen.

“Hernieuwbare en gerecyclede grondstoffen voor polymeren zoals Neste RE, worden nu al gebruikt om de sector minder afhankelijk te maken van fossiele grondstoffen. Het is nu een kwestie van het opschalen van hun aandeel om een grotere positieve duurzaamheidsimpact te krijgen”, aldus Jeroen Verhoeven, Vice President Value Chain Development, Renewable Polymers & Chemicals bij Neste. “Samen met ILLIG kunnen we het drop-in karakter van onze oplossingen en de verschuiving naar duurzamere grondstoffen in de productieprocessen verifiëren aan de hand van goede voorbeelden uit de praktijk, die als blauwdruk kunnen dienen voor grootschalige en echte waardeketens. Ons doel is te laten zien wat er nu al mogelijk is door deze oplossingen in de sector te promoten. Door de haalbaarheid van het gebruik van hernieuwbare en gerecyclede materialen in de waardeketens aan te tonen, kunnen we de acceptatie ervan op grotere schaal bevorderen.”

“Wij werken in ons Techn Center dagelijks samen met onze partners, klanten en hun klanten om toe te werken naar hernieuwbare en circulaire oplossingen”, zegt Sven Engelmann, Director of ILLIG Technology Center and Packaging Development. “Het partnerschap met Neste is een belangrijk middel om dat doel te bereiken.”

Neste Corporation

Susanna Sieppi
Vice President, Communications

Meer informatie: 

Neste: Neem contact op met Neste's mediadienst, tel. +358 800 94025 / media@neste.com (weekdagen van 8.30 uur tot 16.00 uur EET). Abonneer op Neste’s (pers)berichten via https://www.neste.com/for-media/releases-and-news/subscribe.

ILLIG: Neem contact op met Pers en Public Relations, tel. +49 7131 505-784 / Media@illig.com

Neste in het kort

Neste (NESTE, Nasdaq Helsinki) biedt oplossingen om de klimaatverandering tegen te gaan en de overgang naar een circulaire economie te versnellen. We verwerken afval- en reststoffen en innovatieve materialen tot hernieuwbare brandstoffen en duurzame grondstoffen voor plastics en andere materialen. We zijn 's werelds grootste producent van hernieuwbare diesel en duurzame vliegtuigbrandstof en ontwikkelen chemische recycling om de uitdaging van plastic afval tegen te gaan. Met onze hernieuwbare en circulaire oplossingen willen we onze klanten helpen om hun uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 te verminderen met minstens 20 miljoen ton per jaar. Het is onze ambitie om onze olieraffinaderij in Porvoo, Finland tegen 2030 de meest duurzame raffinaderij van Europa te maken. Wij introduceren hernieuwbare en gerecyclede grondstoffen, zoals vloeibaar gemaakt plastic afval, als grondstoffen voor de raffinage. Wij hebben de doelstelling om vanaf 2035 koolstofneutraal te produceren en wij zullen de koolstofemissie-intensiteit van verkochte producten tegen 2040 met 50% verminderen. Wij hebben ook hoge normen vastgesteld voor biodiversiteit, mensenrechten en onze toeleveringsketen. We worden consequent opgenomen in de Dow Jones Sustainability Indices en de Global 100-lijst van 's werelds meest duurzame bedrijven. In 2022 bedroeg de omzet van Neste 25,7 miljard euro. Lees meer: neste.nl 

ILLIG in brief

ILLIG is a leading global supplier of thermoforming and packaging systems as well as tool systems for cardboard, paper and plastics. The company's product and services portfolio includes the development, design, manufacture, installation and commissioning of complex production lines and components. With its unique approach to packaging development, “Pactivity® 360”, ILLIG supplies its customers with resource-friendly and sustainable solutions. With its subsidiaries and sales agencies, ILLIG is active in all markets around the world. For more than 75 years, the family business has been serving its customers as a reliable partner for the cost-effective manufacturing of complex precision packaging and parts with innovative technology of unsurpassed quality and comprehensive global service.