5 Maart 2018

De investeringen van Neste in Porvoo ondersteunen het concurrentievermogen van de raffinaderij en verminderen de milieu-impact

Neste Corporation
Persbericht
5 maart 2018 om 9:00 uur (EET)

De investeringen van Neste in Porvoo ondersteunen het concurrentievermogen van de raffinaderij en verminderen de milieu-impact

De bouw van betonnen bassins is aan de gang bij de afvalwaterinstallatie.

Neste herbouwt de afvalwaterzuiveringsinstallatie van zijn raffinaderij in Porvoo, Finland. Het project omvat de vernieuwing van de chemische en biologische zuiveringssystemen van de afvalwaterinstallatie en het volledige project is gepland om in 2020 klaar te zijn. De veranderingen zullen de efficiëntie van de afvalwaterzuivering verbeteren en de verwerkingscapaciteit veiligstellen. De investering, die 50 miljoen euro bedraagt, wordt gedaan in samenwerking met Borealis Polymers Oy, de andere gebruiker van de installatie. 

"Afvalwaterzuiveringsinstallaties spelen een belangrijke rol bij het minimaliseren van de uitstoot van raffinaderijen omdat water na behandeling op de waterwegen wordt geloosd. Dankzij de installatie is de hoeveelheid olie-emissie in de zee al zeer laag, ongeveer 10% van de hoeveelheid die is toegestaan voor afvalwaterzuiveringsinstallaties die onder de milieuvergunning van de raffinaderij vallen," aldus Vice President of Production Marko Pekkola en hij vervolgt: "Ons doel in overeenstemming met onze principes van verantwoordelijkheid is het ervoor zorgen dat al onze activiteiten veilig zijn voor de lokale omgeving, voor onze klanten en voor het milieu.”

Elk jaar investeert Neste aanzienlijk in zijn installaties met betrekking tot milieu, hulpbronnenefficiëntie, veiligheid en verbeterd concurrentievermogen. De solvent-deasfalteringseenheid die afgelopen zomer op de raffinaderij van Parvoo in gebruik werd genomen heeft het mogelijk gemaakt om de productie van zware stookolie te verminderen. Tegelijkertijd zullen we in staat zijn om de productie van diesel toe te doen nemen en om te voldoen aan de wereldwijde zwavelregeling van de Internationale Maritieme Organisatie (IMO), die in 2020 in werking treedt. Deze legt een wereldwijde zwaveldrempel van 0,5 procent op aan scheepsbrandstoffen. Dit reduceert de uitstoot van zwavel en deeltjes bij het gebruik brandstoffen van Neste.

Het asfalteen dat in de voorbehandelingseenheid wordt teruggewonnen, kan later worden gebruikt als brandstof in de nieuwe energiecentrale in Kilpilahti, Porvoo. Dit draagt bij aan de circulaire economie van het gebied.

"In 2017 hebben we op vele gebieden verbeteringen doorgevoerd, bijvoorbeeld om een ononderbroken productie te garanderen. We hebben ons in het bijzonder gericht op het beschermen van de lokale omgeving op elk van onze productielocaties. De luchtkwaliteit op de raffinaderij van Parvoo was bijvoorbeeld over het algemeen goed in 2017, voldoet aan alle richtlijnen en is onder al de limieten die door Finland en de Europese Unie worden gesteld. Meestal voldoet deze ook aan de strenge aanbevelingen van de Wereldgezondheidsorganisatie. De implementatie van investeringen in geluidschermen werd afgelopen jaar ook afgerond, wat het lawaai in de nabijheid van onze raffinaderij vermindert,” aldus Pekkola.

Neste Corporation

Kaisa Lipponen
Director, Corporate Communications

Meer informatie: Marko Pekkola, Vice President, Production, tel. +358 50 458 2935

Neste in het kort

Neste (NESTE, Nasdaq Helsinki) creëert duurzame oplossingen voor de transport- en zakelijke sector en consumentenbehoeften. Met ons brede assortiment hernieuwbare producten kunnen onze klanten de uitstoot in het klimaat verminderen. Wij zijn 's werelds grootste producent van hernieuwbare diesel uit afval- en restsromen, en we leveren ook hernieuwbare oplossingen aan de luchtvaart- en plasticindustrieën. We zijn tevens een technologisch geavanceerde refiner van hoogwaardige olieproducten. We willen een betrouwbare partner zijn met een zeer gewaardeerde expertise, onderzoek en duurzame activiteiten. In 2017 bedroeg de omzet van Neste 13,2 miljard euro. In 2018 werd Neste tweede op de Global 100-lijst van de meest duurzame bedrijven ter wereld. Lees meer: neste.nl