2 Maart 2018

Neste ontwikkelt samen met zijn leveranciers een nieuwe ‘Supplier Sustainability Portal’

Neste Corporation
Nieuws
2 maart 2018

Neste ontwikkelt samen met zijn leveranciers een nieuwe ‘Supplier Sustainability Portal’

 

Deelnemers van het door Neste georganiseerde evenement tijdens de jaarlijkse rondetafelconferentie over duurzame palmolie, op Bali in 2017, om feedback te verzamelen over de demo van de ‘Supplier Sustainability Portal’ van Neste.

Sinds het einde van 2016 werkt Neste aan de digitalisering van zijn toeleveringsketen-managementsysteem voor hernieuwbare grondstoffen. Het doel van het bedrijf is het bouwen van een nieuw, flexibel, makkelijk te gebruiken digitaal en visueel portal, een platform om het bedrijf te helpen bij het evalueren van potentiële nieuwe leveranciers van hernieuwbare grondstoffen en het volgen van de prestaties op het gebied van duurzaamheid van de bestaande leveranciers. Een belangrijke vereiste is dat de portal ook een tweerichtingsdialoog tussen Neste en zijn leveranciers ondersteunt en mogelijk maakt, waarbij de reeds bestaande communicatiemiddelen worden aangevuld, niet vervangen.

Dialoog en betrokkenheid zijn essentiële bepalende kenmerken van het ontwikkelingsproces. Gedurende het proces heeft Neste zijn leveranciers en andere stakeholders over de hele wereld ingeschakeld om feedback, meningen, behoeften en verwachtingen te verzamelen. Deze gegevens worden voortdurend benut bij de aanhoudende ontwikkeling van de portal.

In mei 2017 werd het ontwikkelwerk aan de portal snel op gang gebracht met de eerste hackathon van het bedrijf, die tegelijkertijd in Helsinki, Finland en Singapore werd georganiseerd. Uiteindelijk werden de ideeën die door de hackathonteams werden gepresenteerd gecombineerd met de eigen ideeën van het bedrijf, wat het bedrijf in staat stelde om door te gaan met de ontwikkeling van een demo van de portal met Nortal, een van de teams van de hackathon.

Zichtbare vooruitgang geboekt

In november 2017 werd de demo van de portal in het openbaar gepresenteerd tijdens de Ronde Tafel voor Duurzame Palmolie (RSPO). De demo stelde Neste in staat om de belangrijkste elementen van het systeem onder de aandacht te brengen, en om de algehele ‘look and feel’ over te brengen die het bedrijf nastreeft.

De demo benadrukt bijvoorbeeld dat de portal de leverancier kan ondersteunen bij het invoeren van nieuwe informatie in een gestructureerd formaat. De portal helpt een nieuwe leverancier om te zien aan welke criteria hij zal moeten voldoen om in aanmerking te komen als Neste-leverancier. De portal waarschuwt de leverancier ook wanneer bijvoorbeeld een certificaat of andere informatie bijna verloopt en opnieuw ingevoerd moet worden, of wanneer er wijzigingen zijn geweest in de vereisten van Neste of bijvoorbeeld in de toepasselijke regelgeving. Het systeem kan Neste helpen bij het snel vaststellen van de leveranciers met de grootste behoefte aan aanvullende training of andere vormen van ondersteuning. Vanzelfsprekend dient het systeem ook als een centrale database voor alle leverancier-gerelateerde documentatie en gegevens.

"De demo werd zeer positief ontvangen. Deze is volkomen begrijpelijk, echter, terwijl sommige leveranciers zeer hoge verwachtingen van de portal hebben, hebben enkele andere enige zorgen", legt Eveliina Vikström, projecteigenaar van Neste, uit. "Het ziet ernaar uit dat de meesten de voordelen kunnen inzien van de gestroomlijnde, vereenvoudigde processen die dit systeem kan ondersteunen. Een duidelijk doel van ons is geweest om een systeem te creëren dat meerwaarde biedt aan zowel onszelf als onze leveranciers, en om die reden is de betrokkenheid van leveranciers een essentieel element in het ontwikkelwerk geweest", vult Vikström aan.

Neste zal zijn leveranciers en andere stakeholders blijven betrekken bij de ontwikkeling van de portal. Het bedrijf zal bijvoorbeeld leveranciers- en interne focusgroepen gebruiken om feedback en andere input te verzamelen gedurende het ontwikkelproces van de daadwerkelijke portal. De ontwikkeling zal naar verwachting in april samen met een externe partner van start gaan, en het doel is om de eerste versie van de portal in de tweede helft van 2018 gereed te hebben.

Meer informatie:
Johan Lunabba, Director, Sustainability, tel. +358 50 458 0795, johan.lunabba(@)neste.com

Lees ook:
Neste uitgeroepen tot het op één na meest duurzame bedrijf ter wereld
Neste en Nortal ontwikkelen een demo voor een spraakmakende duurzaamheidsportal voor grondstoffenleveranciers
Leven na de eerste hackathon van Neste

Neste in het kort

Neste (NESTE, Nasdaq Helsinki) bouwt duurzame oplossingen voor de transport- en zakelijke sector en consumentenbehoeften. Ons wereldwijde gamma aan producten en diensten stelt klanten in staat om hun ecologische voetafdruk te verminderen, door een combinatie van hoogkwalitatieve laag-uitstotende hernieuwbare producten en olieproducten met op maat gemaakte diensten. Wij zijn ‘s werelds grootste producent van hernieuwbare diesel uit afval- en reststromen, en we leveren ook hernieuwbare oplossingen aan de luchtvaart- en plasticindustrieën. We willen een betrouwbare partner zijn met een zeer gewaardeerde expertise, onderzoek en verantwoordelijke praktijken. In 2016 bedroeg de netto verkoop van Neste 11,7 miljard euro. In 2018 werd Neste tweede op de Global 100-lijst van de meest duurzame bedrijven ter wereld. Lees meer: neste.nl